Pachet Standarde Situații de Criză

168.03
Index Name Number of pages Status
SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe 30 Published
SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare 52 Published
SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare 24 Published
SR EN 31010:2010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor 94 Published
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 40 Published
SR EN ISO 22301:2020 Securitate şi rezilienţă. Sisteme de management al continuităţii activităţii. Cerinţe 30 Published