Colecție dezinfectante chimice și antiseptice

1120.01
Index Name Number of pages Status
SR EN 13610:2003 Dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii virucide, împotriva bacteriofagilor, a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul alimentar şi industrial. Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 1) 48 Published
SR EN 14348:2005 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii micobactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode de testare şi cerinţe (faza 2, etap 36 Published
SR EN 14347:2005 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Activitate sporicidă de bază. Metodă de testare şi cerinţe (fază 1, etapă 1) 40 Published
SR EN 1040:2006 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide de bază a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice. Metode de testare şi cerinţe (faza 1) 42 Published
SR EN 1275:2006 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide de bază a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice. Metode de testare şi cerinţe (faza 1) 44 Published
SR EN 14561:2006 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 2) 40 Published
SR EN 14562:2006 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testare cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 2) 42 Published
SR EN 14563:2009 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă pe suporturi de germeni pentru evaluarea activităţii micobactericide sau tuberculocide a dezinfectantelor chimice utilizate pentru instrumentarul din domeniul medical. Metodă de încercare ş 38 Published
SR EN 14204:2013 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii micobactericide a antisepticelor şi a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) 37 Published
SR EN 14349:2013 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suprafeţei pentru evaluarea activităţii bactericide a antisepticelor şi a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar, pe suprafeţe neporoase, fără acţiune mecanică. Metodă de 37 Published
SR EN 1499:2013 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare. Metodă de încercare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) 33 Published
SR EN 1500:2013 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare. Metodă de încercare şi prescripţii (faza 2, etapa 2) 38 Published
SR EN 16438:2014 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suprafeţei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide a antisepticelor şi a dezinfectantelor chimice de uz veterinar pe suprafeţe neporoase fără acţiune mecanică. Metodă de înc 40 Published
SR EN 14675:2015 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii verucide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) 35 Published
SR EN 16615:2015 Antiseptice și dezinfectante chimice. Metodă de încercare cantitativă pentru evaluarea activității bactericide și levuricide pe suprafețe neporoase cu acțiune mecanică cu ajutorul șervețelelor în domeniul medical (încercare pe 4 zone). Metodă de înce 44 Published
SR EN 13727+A2:2016 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul medical. Metodă de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) 54 Published
SR EN 1657:2016 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de încercare şi cerinţe (fază 2, etap 46 Published
SR EN 12791+A1:2018 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfectante chirurgicale pentru mâini. Metode de testare şi cerinţe (fază 2/etapă 2) 32 Published
SR EN 13704:2018 Dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii sporicide a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul agro-alimentar, în industrie, în domeniul casnic şi în colectivităţi. Metodă de testare şi cerinţe (fază 42 Published
SR EN 17111:2019 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a purtătorului pentru evaluarea activităţii virucide pentru instrumente utilizate în domeniul medical. Metodă de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 2) 41 Published
SR EN 16777:2019 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suprafeței neporoase fără acțiune mecanică pentru evaluarea activității virucide a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul medical. Metodă de încercare și cerințe (faza 2/etapa 2) 38 Published
SR EN 17126:2019 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității sporicide a dezinfectantelor chimice în domeniul medical. Metodă de încercare și cerințe (faza 2, etapa 1) 60 Published
SR EN 1650:2019 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității fungicide sau levuricide a antisepticelor și dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul agroalimentar, în industrie, în domeniul casnic și în c 48 Published
SR EN 13697+A1:2019 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suprafeței neporoase pentru evaluarea activității bactericide și/sau fungicide a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul alimentar, industrial, casnic și în colectivități. Metodă d 40 Published
SR EN 14476+A2:2019 Antiseptice și dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității virucide în domeniul medical. Metodă de testare și cerințe (faza 2/etapa 1) 44 Published
SR EN 1276:2019 Antiseptice și dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității bactericide a antisepticelor și dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul agroalimentar, industrial, casnic și în colectivități. Metodă de testa 42 Published
SR EN 1656:2020 Antiseptice și dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității bactericide a antisepticelor și dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de testare și prescripții (fază 2, etapă 1) 41 Published
SR EN 16437+A1:2020 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suprafeței pentru evaluarea activității bactericide a antisepticelor și a dezinfectantelor chimice de uz veterinar pe suprafețe poroase fără acțiune mecanică. Metodă de încercare și cerin 38 Published
SR EN 16437+A1:2020 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suprafeței pentru evaluarea activității bactericide a antisepticelor și a dezinfectantelor chimice de uz veterinar pe suprafețe poroase fără acțiune mecanică. Metodă de încercare și cerin 38 Published
SR EN 13623:2020 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide împotriva Legionella a dezinfectantelor chimice pentru sisteme apoase. Metodă de testare şi cerințe (fază 2, etapă 1) 39 Published
SR EN 12353:2021 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Conservarea microorganismelor de testare utilizate la determinarea activităţii bactericide (inclusiv Legionella), micobactericide, sporicide, fungicide şi virucide (inclusiv bacteriofagi) 37 Published
SR EN 13624:2021 Antiseptice și dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul medical. Metodă de încercare și cerinţe (fază 2, etapă 1) 58 Published
SR EN 14885:2022 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Aplicarea standardelor europene pentru antiseptice şi dezinfectante chimice 73 Published
SR EN 16616:2022 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfectarea termochimică a textilelor. Metodă de testare şi cerinţe (faza 2, etapa 2) 49 Published
SR EN 14885:2022/AC:2023 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Aplicarea standardelor europene pentru antiseptice şi dezinfectante chimice 4 Published