Kit standarde gratuite COVID 19

Index Name Number of pages Status
SR EN 149+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare 38 Published
SR EN 166:2003 Protecţie individuală a ochilor. Specificaţii 40 Published
SR EN 14126:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi 26 Published
SR EN 14126:2004/AC:2005 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi 6 Published
SR EN 14605+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează nu 16 Published
SR EN 455-1:2003 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări 10 Published
SR EN 455-2:2015 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice 14 Published
SR EN 455-3:2015 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru evaluare biologică 38 Published
SR EN 455-4:2009 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea termenului limită de valabilitate 22 Published
SR EN ISO 10993-1:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de management al riscului 32 Published
SR EN ISO 10993-1:2010/AC:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de management al riscului 8 Published
SR EN ISO 374-5:2017 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile datorate microorganismelor 12 Published
SR EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 28 Published