Colecție Arbuști Ornamentali

105.87
Index Name Number of pages Status
STAS 6053-78 Arbori şi arbuşti forestieri. Nomenclatură botanică 26 Withdrawn
STAS 9167-91 Îngrijirea şi conducerea arboretelor. Terminologie 12 Withdrawn
STAS 5382-91 Arbori şi arbuşti ornamentali pentru spaţii verzi. Clasificare 10 Published
STAS 2104-92 Butaşi de arbori şi arbuşti 13 Withdrawn
STAS 5971-92 Puieţi de talie mare de arbori şi arbuşti ornamentali 16 Withdrawn
STAS 9503-79 Arbori şi arbuşti forestieri. Puieţi şi sade de plop şi salcie 4 Withdrawn
SR 9167:1997 Îngrijirea şi conducerea arboretelor. Vocabular 12 Published
SR 6053:1997 Arbori şi arbuşti forestieri. Nomenclatură botanică 34 Published
SR 2104:2004 Butaşi de arbori şi arbuşti 12 Published
SR 5971:2004 Puieţi de talie mare de arbori şi arbuşti ornamentali 18 Published
SR 9503:2004 Puieţi şi sade de plop şi salcie 10 Published