Oferta de abonare perioada 01.04.2018 - 31.08.2019

9339.94
Index Name Number of pages Status
SR EN 1228:2001 Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rigidităţii inelare specifice iniţiale 12 Published
SR EN 1120:2001 Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi şi fitinguri din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la atac chimic din interiorul unei secţiuni în condiţii de deflexie 14 Published
SR EN ISO 13938-2:2002 Materiale textile. Proprietăţi ale rezistenţei la plesnire a materialelor textile. Partea 2: Metoda pneumatică pentru determinarea rezistenţei şi deformării la plesnire 12 Replaced
SR EN 61000-4-29:2002 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-29: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi fluctuaţii de tensiune la porturi de alimentare în curent continuu 22 Published
SR EN 917:2002 Sisteme de conducte din materiale plastice. Robinete din materiale termoplastice. Metode de încercare a rezistenţei la presiune interioară şi la etanşeitate 12 Published
SR EN 1393:2003 Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea proprietăţilor iniţiale la tracţiune longitudinală 18 Published
SR EN 1394:2003 Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la tracţiune circulară iniţială aparentă 20 Published
SR EN 1802:2003 Butelii de gaz transportabile. Inspecţii şi încercări periodice ale buteliilor de gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură 50 Withdrawn
SR EN 1964-3:2003 Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţii pentru proiectarea şi construcţia buteliilor pentru gaz transportabile şi reîncărcabile, din oţel, fără sudură,cu capacitate apă de la 0,5 l până la 150 l inclusiv. Partea 3: Butelii din oţel inoxidabil 48 Published
SR ENV 737-6:2003 Sistem de distribuire a gazelor medicale. Partea 6: Dimensiuni şi atribuiri ale ştuţurilor pentru unităţile terminale pentru gazele medicale comprimate şi vacuum 18 Withdrawn
SR EN 13726-3:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 3: Rezistenţă la penetrarea apei 10 Published
SR EN ISO 11670:2003 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a parametrilor fasciculului laser. Stabilitatea poziţionării fasciculului 24 Published
SR EN 13726-4:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 4: Conformabilitate 10 Published
SR EN 13726-6:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 6: Controlul mirosului 10 Withdrawn
SR EN 1277:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme de conducte de materiale termoplastice îngropate pentru utilizări fără presiune. Metode de încercare a etanşeităţii îmbinărilor cu inel de etanşare elastomeric 14 Published
SR EN ISO 14923:2004 Pulverizare termica. Caracterizarea şi încercările acoperirilor obţinute prin pulverizare termică 22 Published
SR EN ISO 16871:2004 Sisteme de conducte şi de tubulatura de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Metodă pentru expunere directă la intemperii 14 Published
SR EN ISO 15367-1:2004 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 1: Terminologie şi aspecte fundamentale 28 Published
SR EN ISO 17526:2004 Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Durata de viaţă a laserilor 20 Published
SR EN 14045:2004 Ambalaje. Evaluarea dezintegrării materialelor de ambalare în timpul încercărilor utilizate în practică în condiţii definite de formare a compostului 18 Published
SR EN 14208:2004 Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţie pentru butoaie sub presiune, sudate, cu capacitate până la 1000 l pentru transportul gazelor. Proiectare şi construcţie 48 Published
SR EN ISO 11146-2:2005 Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 2: Fascicule astigmatice generale 22 Published
SR EN ISO 11146-1:2005 Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 1: Fascicule stigmatice şi astigmatice simple 24 Published
SR EN ISO 15367-2:2005 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 2: Senzori Shack-Hartmann 28 Published
SR EN ISO 16106:2006 Ambalaje. Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase. Ambalaje pentru mărfuri periculoase, recipiente mari pentru produse în vrac (RMV) şi ambalaje mari. Ghid pentru aplicarea ISO 9001 36 Replaced
SR EN 14830:2007 Bazele căminelor de racord şi inspecţie şi ale căminelor de vizitare de materiale termoplastice. Metode de încercare a rezistenţei la flambaj 16 Published
SR EN 15340:2007 Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la forfecare a acoperirilor obţinute prin pulverizare termică 18 Published
SR EN ISO 15403-1:2008 Gaz natural. Gaz natural utilizat drept carburant comprimat pentru vehicule. Partea 1: Desemnarea calităţii 30 Published
SR EN 60601-2-39:2008 Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală 22 Published
SR EN ISO 10524-4:2008 Regulatoare de presiune pentru utilizarea cu gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasă presiune 40 Published
SR EN ISO 9170-2:2008 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Unităţi terminale pentru sisteme de evacuare de gaze anestezice 32 Published
SR EN ISO 15002:2008 Dispozitive pentru măsurarea debitului pentru racordare la unităţile terminale ale sistemelor de distribuţie a gazelor medicale 30 Published
SR CEN/TR 15310-1:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 1: Îndrumări pentru selectarea şi aplicarea criteriilor de eşantionare, în diferite condiţii 76 Published
SR CEN/TR 15310-2:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 2: Îndrumări pentru tehnicile de eşantionare 66 Published
SR CEN/TR 15310-3:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 3: Îndrumări pentru procedurile pentru sub-eşantionare pe teren 26 Published
SR CEN/TR 15310-4:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 4: Îndrumări pentru procedurile de ambalare, depozitare, conservare, transport şi livrare a eşantioanelor 20 Published
SR CEN/TR 15310-5:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 5: Îndrumări pentru procesul de elaborare a planului de eşantionare 42 Published
SR EN ISO 13968:2009 Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea flexibilităţii inelare 10 Published
SR ISO 3534-2:2009 Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 2: Statistică aplicată 88 Published
SR ISO 2859-3:2009 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 3: Proceduri de eşantionare skip-lot 32 Published
SR EN ISO 10651-6:2009 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea primară şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu 40 Withdrawn
SR EN ISO 10651-4:2009 Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual 30 Published
SR EN ISO 15011-1:2010 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 1: Determinarea ratei de emisie de fum în timpul sudării cu arc electric şi colectarea fumului pentru analiză 26 Published
SR EN 13954+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă 52 Published
SR EN 13886+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă 48 Published
SR EN ISO 24534-1:2010 Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificare electronică a înregistrării (ERI) pentru vehicule. Partea 1: Arhitectură 18 Published
SR EN ISO 24534-2:2010 Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificarea înregistrării electronice (ERI) pentru vehicule. Partea 2: Prescripţii de funcţionare 24 Published
SR EN 61508-5:2011 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 5: Exemple de metode pentru determinarea nivelurilor de integritate a securităţii 50 Published
SR EN ISO 11771:2011 Calitatea aerului. Determinarea medii temporale a emisiilor masice şi a factorilor de emisie. Abordare generală 32 Published
SR EN 15408:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de sulf (S), de clor (Cl), de fluor (F) şi de brom (Br) 20 Published
SR EN 15443:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de laborator 40 Published
SR EN 15410:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente majore (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) 30 Published
SR EN 15411:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente în urme (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V şi Zn) 28 Published
SR EN 15413:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de încercat din eşantioane de laborator 38 Published
SR EN 15997:2012 Vehicule de teren (ATV- uri - Quaduri). Cerinţe de securitate şi metode de încercare 74 Published
SR EN ISO 11806-2:2012 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate 14 Published
SR EN 13541:2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercarea şi clasificarea rezistenţei la presiunea exploziei 14 Published
SR EN ISO 898-2:2012 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel aliat. Partea 2: Piuliţe de clase de calitate specificate. Filete cu pas normal şi filete cu pas fin 28 Published
SR EN 13032-1+A1:2012 Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor 66 Published
SR EN 60601-2-39:2008/A11:2012 Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală 6 Published
SR EN 1865-4:2012 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 4: Scaun pliabil pentru transport 10 Published
SR EN 1467:2012 Piatră naturală. Blocuri brute. Specificaţii 18 Published
SR EN 1468:2012 Piatră naturală. Plăci brute. Specificaţii 18 Published
SR EN 12182:2012 Produse de asistare pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe generale şi metode de încercare 66 Published
SR EN 16029:2012 Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane şi care nu sunt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roţi şi tracţiune pe o roată. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 64 Published
SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare 88 Published
SR EN 1865-5:2012 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 5: Suport pentru brancarde 18 Published
SR EN ISO 10993-12:2012 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Pregătirea eşantioanelor şi materiale de referinţă 28 Published
SR EN 15936:2013 Nămol, biodeşeuri tratate, sol şi deşeuri. Determinarea conţinutului de carbon organic total (COT) prin combustie uscată 26 Published
SR EN ISO 7866:2013 Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură, reîncărcabile. Proiectare, construcţie şi încercări 68 Published
SR EN ISO 13088:2013 Butelii pentru gaz. Baterii de butelii cu acetilenă. Condiţii de umplere şi controlul umplerii 22 Published
SR EN ISO 9080:2013 Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Determinarea prin extrapolare a rezistenţei hidrostatice pe termen lung a materialelor termoplastice sub formă de ţevi 36 Published
SR EN ISO 14630:2013 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale 24 Published
SR EN 61000-4-4:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune 46 Published
SR EN 40-3-1:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-1: Proiectare şi verificare. Specificaţie pentru sarcina caracteristică 18 Published
SR EN 40-3-2:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-2: Proiectare şi verificare. Verificare prin încercări 18 Published
SR EN 40-3-3:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin calcule 30 Published
SR EN 62623:2013 Calculatoare de birou şi calculatoare portabile. Măsurarea consumului de energie 52 Published
SR EN ISO 80000-1:2013 Mărimi şi unităţi. Partea 1: Generalităţi 48 Published
SR EN ISO 13736:2013 Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Abel cu vas închis 28 Published
SR EN 61010-2-201:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-201: Cerinţe particulare pentru echipamente de comandă 62 Published
SR EN ISO 19932-1:2013 Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 1: Cerinţe de mediu şi de securitate 28 Published
SR EN 62026-7:2013 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 7: CompoNet 204 Published
SR EN 60670-1:2005/A1:2013 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale 28 Published
SR EN 15682-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico- alcalino-pământoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 1: Definiţie şi descriere 48 Published
SR EN 50288-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică 20 Published
SR EN 474-5+A3:2013 Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice 34 Published
SR EN 50288-6-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectar 18 Published
SR EN 50288-6-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-5-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 18 Published
SR EN 50288-5-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-4-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 18 Published
SR EN 50288-4-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-3-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectar 18 Published
SR EN 50288-3-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-2-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 20 Published
SR EN 50288-2-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN ISO 11997-2:2014 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei în condiţii de coroziune ciclică. Partea 2: Stropire (ceaţă salină)/uscare/umiditate/radiaţii UV 16 Published
SR EN 10269:2014 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru organe de asamblare utilizate la temperatură ridicată şi/sau scăzută 54 Published
SR EN 60947-5-3:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDDB) 38 Published
SR EN 50569:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale pentru utilizare în comun 34 Published
SR EN 50570:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru uz comercial 48 Published
SR EN 50571:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe pentru utilizare în comun 42 Published
SR EN 10216-1:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă 32 Published
SR EN 10216-2:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată 50 Replaced
SR EN 10216-3:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină 40 Published
SR EN 10216-4:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută 36 Published
SR EN 10216-5:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil 50 Published
SR EN ISO 10462:2014 Butelii pentru gaz. Butelii de acetilenă. Inspecţie şi întreţinere periodice 26 Published
SR EN 61672-2:2014 Electroacustică. Sonometre. Partea 2: Încercări de evaluare a modelului 46 Published
SR EN ISO 13935-1:2014 Materiale textile. Proprietăţi privind rezistenţa la tracţiune a cusăturilor ţesăturilor şi articolelor textile confecţionate. Partea 1: Determinarea forţei maxime de rupere a cusăturilor prin metoda pe bandă 14 Published
SR EN ISO 13935-2:2014 Materiale textile. Proprietăţi privind rezistenţa la tracţiune a cusăturilor ţesăturilor şi articolelor textile confecţionate. Partea 2: Determinarea forţei maxime de rupere a cusăturilor prin metoda Grab 16 Published
SR EN 14078:2014 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) în distilatele medii. Metoda prin spectrometrie în infraroşu 18 Published
SR EN ISO 5163:2014 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoarele de automobil şi avion. Metoda Motor 36 Published
SR EN ISO 5164:2014 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoarele de automobile. Metoda Research 32 Published
SR EN 62626-1:2014 Aparataj de joasă tensiune în carcasă. Partea 1: Întreruptoare-separatoare în carcasă, în afara domeniului de aplicare al IEC 60947-3, destinate să asigure secţionarea pe durata activităţilor de reparare şi mentenanţă 16 Published
SR EN 61851-24:2014 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 24: Comunicaţii digitale între staţia de încărcare în curent continuu şi vehiculul electric, pentru controlul încărcării în curent continuu 36 Published
SR EN 61851-23:2014 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 23: Staţie de încărcare în curent continuu pentru vehicule electrice 88 Published
SR EN 81-50:2015 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinări şi încercări. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinări şi încercări ale componentelor ascensoarelor 94 Replaced
SR EN ISO 16251-1:2015 Acustică. Măsurarea în laborator a îmbunătăţirii izolării la zgomot de impact datorată pardoselilor aplicate pe o machetă de planşeu. Partea 1: Planşeu compact greu 16 Published
SR EN 61534-21:2015 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare destinate montării pe pereţi şi pe tavane 14 Published
SR EN 16487:2015 Acustică. Cod de încercare pentru plafoane suspendate. Absorbţie acustică 22 Published
SR EN 13146-4+A1:2015 Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 4: Efecte produse de încărcări repetate 20 Replaced
SR EN ISO 11140-1:2015 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale 40 Published
SR EN 60335-2-31:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie şi alte aparate de extragere a fumului rezultat de la prepararea alimentelor 24 Published
SR EN 374-2:2015 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. Partea 2: Determinarea rezistenţei la penetrare 12 Replaced
SR EN 13986+A1:2015 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare 76 Published
SR EN 14428:2015 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 46 Published
SR CEN/TR 13201-1:2015 Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat 32 Published
SR EN 60730-2-5:2015 Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme electrice de comandă automată a arzătoarelor 56 Published
SR EN 13310:2015 Spălătoare de bucătărie. cerinţe funcţionale şi metode de încercare 34 Published
SR EN 13407:2015 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări 36 Published
SR EN 14528:2015 Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 24 Published
SR EN 14688:2015 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare 32 Published
SR EN 60335-2-103:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-103: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare porţi, uşi şi ferestre 46 Published
SR EN 60335-2-95:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială 30 Published
SR EN 1865-2+A1:2015 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 2: Brancardă motorizată 14 Published
SR EN 1865-3+A1:2015 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 3: Brancardă de mare capacitate 18 Published
SR EN 60335-2-5:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase 24 Published
SR EN 60601-2-10:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru stimulatoare de nervi şi muşchi 26 Published
SR EN 50160:2011/A1:2015 Caracteristici ale tensiunii în reţelele electrice publice de distributie 8 Published
SR EN 14516:2015 Căzi de baie pentru scopuri casnice 28 Published
SR EN 1865-1+A1:2015 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 1: Sisteme generale de brancarde şi echipament pentru transportul pacienţilor 34 Published
SR EN ISO 10931:2006/A1:2015 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Poli(fluorură de viniliden) (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem 6 Published
SR EN 60335-2-6:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare 56 Published
SR EN 62275:2015 Sisteme de poziţionare a cablurilor. Coliere pentru instalaţii electrice 38 Published
SR EN 60601-2-26:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-26: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru electroencefalografe 36 Published
SR EN 16263-5:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 5: Cerinţe minime de etichetare şi instrucţiuni de utilizare 16 Published
SR EN 16263-2:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 2: Cerinţe 20 Published
SR EN 61010-031:2016 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansambluri sonde portabile, pentru măsurare şi încercare electrică 92 Published
SR EN 60079-28:2016 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentelor şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică 44 Published
SR EN 12150-1:2016 Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico-calco-sodică, securizată termic. Partea 1: Definiţie şi descriere 36 Replaced
SR EN 556-2:2016 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate "STERIL". Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic 20 Published
SR EN ISO 4254-1:2016 Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 50 Published
SR EN 15839+A1:2016 Aplicaţii feroviare. Încercări pentru acceptarea caracteristicilor dinamice ale vehiculelor feroviare. Vagoane de marfă. Încercarea siguranţei circulaţiei vagoanelor de marfă supuse la forţe longitudinale de compresiune 28 Published
SR EN 60839-11-2+AC:2016 Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-2: Sisteme electronice de control al accesului. Linii directoare pentru aplicaţii 34 Published
SR EN 14081-1:2016 Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale 50 Replaced
SR EN 60601-2-37:2008/A1:2016 Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate medicale cu ultrasunete de monitorizare şi de diagnostic 28 Published
SR EN 62841-1:2016 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 188 Published
SR EN ISO 137:2016 Lână. Determinarea diametrului fibrelor. Metoda microscopului cu proiecţie 20 Published
SR EN 60335-2-58:2005/A2:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase pentru utilizare comercială 16 Published
SR EN 13201-2:2016 Iluminat public. Partea 2: Cerinţe de performanţă 24 Published
SR EN 13201-3:2016 Iluminat public. Partea 3: Calculul performanţelor 62 Published
SR EN 13201-4:2016 Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanţelor fotometrice 48 Published
SR EN 13201-5:2016 Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanţă energetică 28 Published
SR EN 60598-2-5:2016 Corpuri de iluminat. Partea 2-5: Condiţii speciale. Proiectoare 16 Published
SR EN 60601-2-25:2016 Aparate electromedicale. Partea 2-25: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru electrocardiografe 108 Published
SR EN 50229:2016 Maşini electrice de spălat şi uscat rufe de uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor 46 Published
SR EN 60335-2-58:2005/A12:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase pentru utilizare comercială 22 Published
SR EN 50288-11-2:2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 11-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri pentru zona de lucru, cabluri 22 Published
SR EN 50288-10-2:2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 10-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri pentru zona de lucru, cabluri de 24 Published
SR EN ISO 16283-3:2016 Acustică. Măsurarea în situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 3: Izolarea acustică a faţadelor 44 Published
SR EN 12916:2016 Produse petroliere. Determinarea tipurilor de hidrocarburi aromatice în distilatele medii. Metoda cromatografică de înaltă performanţă, cu detector refractometric 20 Replaced
SR EN ISO/IEC 13273-1:2016 Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală internaţională. Partea 1: Eficienţă energetică 24 Published
SR EN ISO/IEC 13273-2:2016 Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală internaţională. Partea 2: Surse regenerabile de energie 20 Published
SR EN ISO 11850:2012/A1:2016 Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate 6 Published
SR EN 14527:2016 Căzi de duş pentru scopuri casnice 28 Published
SR ISO/TS 22003:2016 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor 32 Published
SR EN 50200:2016 Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de mici dimensiuni fără protecţie utilizate în circuite de siguranţă 34 Published
SR EN 1918-2:2016 Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 2: Recomandări funcţionale pentru înmagazinare în zăcăminte de petrol şi de gaz 32 Published
SR EN 1918-5:2016 Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 5: Recomandări funcţionale pentru instalaţiile de suprafaţă 22 Published
SR EN 50597:2016 Consumul de energie al distribuitoarelor automate pentru comercializarea de produse 26 Published
SR EN 10305-6:2016 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice 26 Published
SR EN 61914:2016 Cleme de cabluri pentru instalaţii electrice 32 Published
SR EN ISO 15614-8:2016 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - placă tubulară 30 Published
SR EN ISO 22854:2016 Produse petroliere lichide. Determinarea tipurilor de hidrocarburi şi a compuşilor oxigenaţi în benzina auto pentru motoare şi în etanol (E85) carburant auto. Metoda prin cromatografie multidimensională în fază gazoasă 26 Published
SR EN 50577:2016 Cabluri electrice. Încercare de rezistenţă la foc a cablurilor electrice fără protecţie (Clasificare P) 30 Published
SR EN 14617-2:2016 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere (tracţiune) 14 Published
SR EN 10213+A1:2016 Piese turnate din oţel utilizate sub presiune 32 Published
SR EN ISO 14122-1:2016 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces şi cerinţe generale de acces 18 Published
SR EN ISO 12863:2011/A1:2016 Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinţei de aprindere a ţigaretelor. Amendament 1 10 Published
SR EN 15701:2016 Materiale plastice. Învelişuri de material termoplastic pentru izolaţii destinate clădirilor şi instalaţiilor industriale. Cerinţe şi metode de încercare 22 Published
SR EN ISO 2719:2016 Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Pensky - Martens cu vas închis 30 Published
SR EN ISO 389-7:2006/A1:2017 Acustică. Zero de referinţă pentru calibrarea echipamentelor audiometrice. Partea 7: Prag de audibilitate de referinţă în condiţii de ascultare în câmp liber şi în câmp difuz. Amendament 1: Prag de audibilitate de referinţă la 20 Hz şi 18 000 Hz în c 8 Replaced
SR EN ISO 10140-1:2017 Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 1: Reguli de aplicare pentru produse particulare 58 Published
SR EN 16789:2017 Aer înconjurător. Biomonitorizare cu ajutorul plantelor superioare. Metodă de expunere standardizată a tutunului 36 Published
SR EN 15153-1+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Dispozitive externe de avertizare optică şi acustică pentru trenuri. Partea 1: Proiectoare, faruri şi lămpi finale 22 Replaced
SR EN ISO 15614-7:2017 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 7: Încărcare prin sudare 30 Replaced
SR EN ISO 3677:2017 Metale de adaos pentru lipire moale şi lipire tare. Notare 8 Published
SR EN 12004-1:2017 Adezivi pentru plăci ceramice. Partea 1: Cerinţe, evaluarea şi verificarea constanţei performanţei, clasificare şi marcare 32 Published
SR EN 15651-1:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru elemente de faţadă 26 Published
SR EN 15651-2:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri pentru vitraje 22 Published
SR EN 15651-3:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare 22 Published
SR EN 15651-4:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale 28 Published
SR EN 60598-2-13:2007/A2:2017 Corpuri de iluminat. Partea 2-13: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat încastrate în sol 8 Published
SR EN 16882:2017 Vehicule rutiere. Securitatea sigiliilor mecanice utilizate pe tahografe. Cerinţe şi proceduri de încercare 32 Published
SR EN 16241+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Regulator de timonerie 22 Published
SR EN ISO 20471:2013/A1:2017 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe. Amendament 1 8 Published
SR EN ISO 374-1:2017 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile chimice 14 Published
SR EN ISO 374-5:2017 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile datorate microorganismelor 12 Published
SR EN ISO 15493:2004/A1:2017 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică. 8 Published
SR EN 60350-1:2017 Aparate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 1: Maşini de gătit, cuptoare, cuptoare cu vapori şi grătare. Metode pentru măsurarea performanţelor 78 Published
SR EN ISO 22870:2017 Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT). Cerinţe referitoare la calitate şi competenţă 18 Published
SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. Amendament 1: OPC, organe de tăiere, furtunuri sub presiune 8 Published
SR EN 15502-2-1+A1:2017 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Standard specific pentru aparatele de tip C şi aparatele de tip B2, B3 şi B5 al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 1 000 kW 110 Published
SR EN ISO 9151:2017 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără 24 Published
SR EN 50598-2:2014/A1:2017 Proiectare ecologică pentru acţionări electrice de putere, demaroare de motoare, electronică de putere şi aplicaţiile acestora de acţionare. Partea 2: Indicatori de eficienţă energetică pentru acţionări electrice de putere şi demaroare de motoare 8 Withdrawn
SR EN ISO 12947-2:2017 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a ţesăturilor prin metoda Martindale. Partea 2: Determinarea deteriorării epruvetei 22 Published
SR EN 60079-29-1:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă pentru detectoarele de gaze inflamabile 50 Published
SR EN 13146-10:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 10: Încercare la sarcina de probă pentru rezistenţa la smulgere 12 Published
SR EN 13481-2+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton 22 Published
SR EN 13481-5+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală cu şina la suprafaţă sau înglobată 22 Published
SR EN 14789:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei volumetrice de oxigen. Metodă de referinţă standardizată. Paramagnetism 44 Published
SR EN 14790:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte. Metodă de referinţă standardizată 46 Published
SR EN 14791:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de sulf. Metodă de referinţă standardizată 68 Published
SR EN 15267-4:2017 Calitatea aerului. Certificarea sistemelor automate de măsurare. Partea 4: Criterii de performanţă şi proceduri de încercare pentru sisteme automate de măsurare pentru măsurarea periodică a emisiilor de la surse fixe 60 Published
SR EN ISO 18465:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Determinarea cantitativă a toxinei emetice (cereulida) prin LC-MS/MS 22 Published
SR EN 60947-5-5:2002/A2:2017 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică 20 Published
SR EN 61010-2-101:2017 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-101: Cerinţe particulare pentru echipamente medicale de diagnostic in vitro (DIV) 24 Published
SR EN 15651-4:2017/AC:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale 6 Published
SR EN ISO 18246:2017 Mopede şi motociclete electrice. Cerinţe de securitate pentru conexiunea conductivă la o staţie exterioară de alimentare cu energie electrică 40 Published
SR EN 15651-5:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. Partea 5: Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei, marcare şi etichetare 16 Published
SR EN 62052-11:2004/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Partea 11: Echipament pentru măsurare 14 Published
SR EN 62053-11:2004/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 11: Contoare electromecanice pentru energie activă (clase 0,5 , 1 şi 2) 8 Published
SR EN 62053-21:2004/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 21: Contoare statice pentru energie activă (clase 1 şi 2) 8 Published
SR EN 62053-22:2004/A1:2017 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,2 S şi 0,5 S) 8 Published
SR EN 62053-23:2004/A1:2017 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clase 2 şi 3) 8 Published
SR EN 16450:2017 Aer înconjurător. Sisteme automate de măsurare pentru măsurarea concentraţiei de pulberi în suspensie (PM10; PM2,5) 54 Published
SR EN 16909:2017 Aer înconjurător. Măsurare a carbonului elementar (EC) şi a carbonului organic (OC) colectat pe filtre 54 Published
SR EN 566:2017 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de prindere. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 14 Published
SR EN 16689:2017 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru situaţii de urgenţă 28 Published
SR EN ISO 16654:2002/A1:2017 Microbiologia alimentelor şi a produselor pentru hrana animalelor. Metodă orizontală pentru detecţia Escherichia coli O 157. Amendament 1: Anexa B: Rezultat studii interlaboratoare 10 Published
SR EN 60601-2-33:2011/A12:2017 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical 22 Published
SR EN 50620:2017 Cabluri electrice. Cabluri de încărcare pentru vehicule electrice 38 Published
SR EN 16890:2017 Mobilier pentru copii. Saltele pentru pătuţuri şi coşuri pentru bebeluşi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 30 Published
SR EN 228+A1:2017 Carburanţi pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerinţe şi metode de încercare 26 Published
SR EN 590+A1:2017 Carburanţi pentru automobile. Motorină. Cerinţe şi metode de încercare 22 Published
SR EN 14033-3:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie si întreţinere pentru cale. Partea 3 : Cerinţe generale de securitate 68 Published
SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere 10 Published
SR EN ISO 11979-8:2017 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale 14 Published
SR EN 60664-3:2017 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 3: Utilizarea acoperirii, înglobării sau turnării pentru protecţia împotriva poluării 28 Published
SR EN 16931-1:2017 Facturare electronică. Partea 1: Model semantic de date pentru elementele esenţiale ale unei facturi electronice 140 Replaced
SR EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor şi a amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare 24 Published
SR EN 60312-1:2017 Aspiratoare de praf pentru utilizarea casnică. Partea 1: Aspiratoare de praf. Metode de măsurare a performanţelor 90 Published
SR EN ISO 11290-2:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Listeria monocytogenes şi a Listeria spp. Partea 2: Metodă de numărare 37 Published
SR EN ISO 19020:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia imunoenzimatică a enterotoxinelor stafilococice în produse alimentare 28 Published
SR EN 60034-12:2017 Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit cu o singură turaţie 18 Published
SR EN 50124-1:2017 Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Prescripţii fundamentale. Distanţe de izolare în aer şi distanţe de izolare pe suprafaţă pentru toate echipamentele electrice şi electronice 60 Published
SR EN 50124-2:2017 Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 2: Supratensiuni şi protecţiile asociate 18 Published
SR EN 62561-1:2017 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare 30 Published
SR EN 62841-2-10:2017 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru amestecătoare portabile pentru materiale de construcţii 26 Published
SR EN ISO 15614-1:2017 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 1: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a oţelurilor şi sudarea cu arc electric a nichelului şi aliajelor de n 46 Published
SR EN 15657:2017 Proprietăţi acustice ale elementelor de construcţii şi ale clădirilor. Măsurarea în laborator a zgomotului structural produs de instalaţiile aferente clădirii pentru toate condiţiile de instalare a acestora 34 Published
SR EN 14354:2017 Plăci pe bază de lemn. Acoperiri din lemn furniruit pentru pardoseală 50 Published
SR EN 14988:2017 Scaune înalte pentru copii. Cerinţe şi metode de încercare 54 Replaced
SR EN ISO 11607-1:2017 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare 42 Replaced
SR EN ISO 11607-2:2017 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 2: Cerinţe de validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare 22 Replaced
SR EN ISO 21528-1:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detectarea Enterobacteriaceelor 24 Published
SR EN ISO 21528-2:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 2: Metodă pentru numărarea coloniilor 22 Published
SR EN ISO 21987:2018 Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate 30 Published
SR EN 61242:2002/A13:2018 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare 6 Published
SR ISO 8559-1:2018 Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 1: Definiţii antropometrice pentru măsurarea corpului 78 Published
SR EN 565:2018 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 14 Published
SR EN 13911:2018 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului pentru pompieri 22 Published
SR EN ISO 20349-1:2018 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din topitorii 22 Published
SR EN ISO 10156:2018 Butelii pentru gaz. Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea inflamabilităţii şi a capacităţii de oxidare pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robinetelor 34 Published
SR EN 82304-1:2018 Software pentru domeniul sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale pentru securitatea produselor 30 Published
SR EN ISO 13943:2018 Securitate la incendiu. Vocabular 60 Published
SR EN ISO 20349-2:2018 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din operaţiile de sudare şi procesele 18 Published
SR EN 16798-9:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 9: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire (Modulele M4-1, M4-4, M4-9). Generalităţi 44 Published
SR EN ISO 6710:2018 Recipiente de unică folosinţă pentru prelevarea probelor de sânge venos uman 24 Published
SR EN 15194:2018 Biciclete. Biciclete cu acţionare electrică. Biciclete EPAC 128 Published
SR EN ISO 10848-1:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 1: Document cadru 40 Published
SR EN ISO 10848-2:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 2: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în c 18 Published
SR EN ISO 10848-3:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 3: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în c 14 Published
SR EN ISO 10848-4:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 4: Aplicarea la îmbinările care au cel puţin un 12 Published
SR EN 14157:2018 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la abraziune 20 Published
SR CEN/TR 15193-2:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 2: Explicaţia şi justificarea EN 15193-1, Modul M9 176 Published
SR EN 15193-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, Modul M9 104 Published
SR EN 13368-2:2018 Îngrăşămimte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin cromatografie. Partea 2: Determinarea Fe chelat cu [oo] EDDHA, [oo] EDDHMA şi HBED sau a cantităţii de agenţi de chelare prin cromatografie cu perechi de ioni 28 Published
SR EN 50288-12-1:2018 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 12-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 2 000 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clă 20 Published
SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare 52 Published
SR EN ISO 12631:2018 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice 56 Published
SR EN 15316-5:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de stocare aferente instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum (nu de răcire), Modulele M3-7, M8-7 50 Published
SR EN 16798-13:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 13: Modul M4-8. Calculul sistemelor de răcire. Producere 66 Published
SR EN ISO 52022-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 1: Metodă de calcul simplificată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţ 28 Published
SR EN ISO 52022-3:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 3: Metodă de calcul detaliată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie 38 Published
SR EN 16798-15:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 15: Calculul sistemelor de răcire (Modul M4- 7). Stocare 38 Published
SR EN 12440:2018 Piatră naturală. Criterii de denumire 128 Published
SR ISO 12963:2018 Analiză de gaze. Metode de comparare pentru determinarea compoziţiei amestecurilor de gaze pe baza etalonării într-un punct şi în două puncte 32 Published
SR EN ISO 17100:2015/A1:2018 Servicii de traducere. Cerinţe pentru serviciile de traducere. Amendament 1 6 Published
SR CEN/TR 15232-2:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 15232-1:2015. Module M10-4,5,6,7,8,9,10 58 Published
SR CEN/TS 14966:2018 Plăci pe bază de lemn. Metode indicative de încercare pe epruvete de dimensiuni mici pentru anumite proprietăţi mecanice 16 Published
SR EN ISO 787-22:2018 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 22: Compararea rezistenţei la sângerare a pigmenţilor 10 Published
SR EN ISO 787-1:2018 Metode generale de încercare a pigmenţilor şi materialelor de umplutură. Partea 1: Compararea culorii pigmenţilor 10 Published
SR EN ISO 787-4:2018 Metode generale de analiză pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 4: Determinarea acidităţii sau alcalinităţii extractului apos 10 Published
SR CEN/TS 99001:2018 Asistenţă pentru afaceri. Servicii de asistenţă pentru întreprinderi mici. Terminologie, calitate şi performanţă 38 Published
SR CEN ISO/TR 52022-2:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 2: Explicare şi justificare 56 Published
SR EN 15316-4-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii de ardere (cazane, biomasă), 58 Published
SR EN 60811-202:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 202: Încercări generale. Măsurarea grosimii mantalelor nemetalice 6 Published
SR EN 60811-509:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 509: Încercări mecanice. Încercare de rezistenţă la fisurare a izolaţiilor şi mantalelor (încercare la şoc termic) 8 Published
SR EN 60811-511:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 511: Încercări mecanice. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald a amestecurilor de polietilenă şi de polipropilenă 8 Published
SR EN 60811-401:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 401: Încercări diverse. Metode de îmbătrânire termică. Îmbătrânire în etuva cu aer 6 Published
SR EN 60811-410:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 410: Încercări diverse. Metodă de încercare pentru măsurarea degradării prin oxidare catalitică a cuprului pentru conductoare izolate cu poliolefine 6 Published
SR EN 60811-201:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 201: Încercări generale. Măsurarea grosimii izolaţiei 6 Published
SR EN 60811-508:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald pentru izolaţii şi mantale 8 Published
SR EN ISO 11666:2018 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare 22 Published
SR EN ISO 9017:2018 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la rupere 20 Published
SR EN ISO 13916:2018 Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii 10 Published
SR EN ISO 10675-2:2018 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu şi aliajele acestuia 16 Published
SR ISO 10957:2018 Informare şi documentare. Număr internaţional standardizat pentru muzică (ISMN) 18 Published
SR EN ISO 20623:2018 Produse petroliere şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor de extremă presiune şi antiuzură ale lubrifianţilor. Metoda cu patru bile (condiţii europene) 24 Published
SR ISO 15511:2018 Informare şi documentare. Identificator internaţional standard pentru biblioteci şi organizaţii asociate (ISIL) 14 Published
SR EN ISO 20108:2018 Interpretare simultană. Calitatea şi transmiterea semnalelor audio şi video. Cerinţe 20 Published
SR EN 50321-1:2018 Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi galoşi electroizolanţi 32 Published
SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare 24 Published
SR EN 50569:2014/A1:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrfugale pentru utilizare în comun 8 Published
SR EN ISO 17836:2018 Pulverizare termică. Determinarea randamentului de depunere în pulverizarea termică 16 Published
SR EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1 20 Published
SR ISO/IEC TS 17021-10:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă 16 Published
SR EN 62561-5:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 5: Prescripţii pentru căminele de vizitare şi dispozitivele de etanşare ale electrozilor de pământ 20 Published
SR EN 62561-4:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 4: Prescripţii pentru dispozitive de fixare a conductoarelor 28 Published
SR EN 50155:2018 Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant 108 Published
SR CEN/TS 16931-3-1:2018 Facturare electronică. Partea 3-1: Metodologie aplicabilă corespondenţelor sintactice ale elementelor esenţiale ale unei facturi electronice 20 Published
SR CEN/TS 16931-2:2018 Facturare electronică. Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu EN 16931-1 14 Published
SR EN 16205+A1:2018 Măsurarea în laborator a zgomotului de paşi pe planşee 22 Published
SR EN 61851-21-1:2018 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripţii referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent alterna 56 Published
SR CEN/TR 16940:2018 Instalaţii de gaz de uz casnic. Recomandări pentru securitate 22 Published
SR ISO/TR 15403-2:2018 Gaz natural. Gaz natural utilizat drept combustibil comprimat pentru vehicule. Partea 2: Specificarea calităţii 12 Published
SR ISO 1996-2:2018 Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant 62 Published
SR EN 50571:2014/A1:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun 8 Published
SR EN 50570:2014/A1:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun 10 Published
SR EN ISO 15296:2018 Echipament pentru sudare cu gaze. Vocabular 16 Published
SR ISO 5053-1:2018 Cărucioare industriale. Vocabular şi clasificare. Partea 1: Tipuri de cărucioare industriale 32 Published
SR EN 10207:2018 Oţeluri pentru recipiente simple sub presiune. Condiţii tehnice de livrare pentru table, benzi şi bare 26 Published
SR ISO/IEC TS 17021-5:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al activelor 10 Published
SR EN 13361:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje 62 Published
SR EN 13362:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale 62 Published
SR EN 13491:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de tuneluri şi de structuri subterane asociate 64 Published
SR EN 13493:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de stocare şi eliminare a deşeurilor solide 62 Published
SR EN 60715:2018 Dimensiuni pentru aparataj de joasă tensiune. Montare standardizată pe şine pentru susţinerea mecanică a aparatajului de comutaţie, aparatajului de comandă şi accesoriilor 32 Published
SR EN IEC 62561-2:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pământ 40 Published
SR ISO 10315:2018 Ţigarete. Determinarea nicotinei din condensate de fum. Metoda gaz-cromatografică 14 Published
SR ISO 39001:2018 Sisteme de management ale siguranţei traficului rutier (RTS). Cerinţe şi recomandări de bune practici 44 Published
SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management 56 Published
SR EN 50321-1:2018/AC:2018 Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi galoşi electroizolanţi 4 Published
SR EN 60507:2014/AC:2018 Încercări la poluare artificială ale izolatoarelor de înaltă tensiune din ceramică şi sticlă utilizate în reţelele de curent alternativ 6 Published
SR ISO 4866:2018 Vibraţii mecanice şi şocuri. Vibraţii ale structurilor rigide. Linii directoare pentru măsurarea vibraţiilor şi evaluarea efectelor acestora asupra structurilor 40 Published
SR CLC/TS 50594:2018 Uscătoare cu tambur pentru uz comercial. Metode de măsurare a performanţelor 62 Published
SR ISO 91:2018 Ţiţei şi produse conexe. Factorii de corecţie a volumului în funcţie de temperatură şi presiune (tabele de măsurare a ţiţeiului) şi condiţiile de referinţă standard 22 Published
SR ISO/TR 26762:2018 Gaz natural. Zona din amonte. Alocarea gazului şi condensatului 90 Published
SR ISO 36:2018 Cauciuc vulcanizat sau thermoplastic. Determinarea aderenţei la materialele textile 12 Published
SR ISO 132:2018 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la fisurare şi a rezistenţei la propagarea fisurii, prin flexionare (De Mattia) 22 Published
SR ISO 814:2018 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la metal. Metoda cu două plăci 14 Published
SR EN ISO 15011-4:2018 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 4: Fişe cu date despre fum 32 Published
SR EN ISO 15612:2018 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard 16 Published
SR EN ISO 21904-3:2018 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Cerinţe, încercări şi marcarea echipamentului de filtrare a aerului. Partea 3: Determinarea eficacităţii de captare a dispozitivelor de extragere a fumului de sudare montate pe capete pentru sudare 26 Published
SR EN 12814-4+AC:2018 Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 4: Încercarea la desprindere 20 Published
SR EN ISO 16283-2:2018 Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact 50 Published
SR EN 12825:2002 Pardoseli supraînălţate demontabile 36 Published
SR EN 1365-3:2002 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 3: Grinzi 18 Published
SR EN 13213:2003 Pardoseli supraînălţate nedemontabile 26 Published
SR EN 60064:2003 Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă 64 Published
SR EN 12149:2003 Tapete în rulouri. Determinarea migrării metalelor grele şi a altor elemente extractibile, a conţinutului de monomer al clorurii de vinil şi a emisiei de formaldehidă 20 Published
SR CEN/TS 14507-1:2003 Sisteme de inhalare a monoxidului de azot. Partea 1: Sisteme de livrare 30 Published
SR EN 1968:2003 Butelii de gaz transportabile. Inspecţii şi încercări periodice ale buteliilor de gaz din oţel, fără sudură 50 Withdrawn
SR EN 13975:2003 Proceduri de eşantionare utilizate pentru încercările de acceptanţă a dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro. Aspecte statistice 16 Published
SR EN ISO 15245-1:2003 Butelii pentru gaz. Filete paralele pentru racordarea robinetelor la butelii de gaz. Partea 1: Specificaţii 16 Published
SR EN 13893:2004 Acoperiri rezistente la şoc, stratificate şi textile pentru pardoseală. Determinarea coeficientului dinamic de frecare pe suprafaţa uscată a pardoselii 14 Published
SR EN 14332:2004 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea arsenului din fructe de mare prin spectrometria de adsorbţie atomică cu cuptor de grafit (GFAAS) după digestie cu microunde 14 Published
SR EN 886:2005 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Polihidroxisulfatosilicat de aluminiu 20 Published
SR EN 14931:2006 Camere hiperbare pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercări 42 Published
SR EN 3-8:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar 32 Published
SR EN 3-9:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon 18 Published
SR EN 15360:2007 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de diciandiamidă. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 12 Published
SR EN 3-9:2007/AC:2008 Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon 6 Published
SR EN 3-8:2007/AC:2008 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare a căror presiune maximă admisibilă este inferioară sau egală cu 30 bar 6 Published
SR EN 447:2008 Paste pentru cabluri pretensionate. Cerinţe de bază 16 Published
SR EN ISO 23328-1:2008 Filtre pentru sisteme respiratorii pentru anestezie şi îngrijire medicală respiratorie. Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţei de filtrare 20 Published
SR EN 15456:2008 Cazane de încălzire. Puterea electrică a generatoarelor de căldură. Limitele sistemului. Măsurări 24 Published
SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibraţii (sinusoidale) 46 Published
SR EN 15451:2008 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare. Determinarea fierului chelat cu EDDHSA prin cromatografie cu perechi de ioni 18 Published
SR EN 15452:2008 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare. Determinarea fierului chelat cu o,p-EDDHA prin HPLC cu polaritate de fază inversată 16 Published
SR EN 15688:2009 Îngrăşăminte. Determinarea inhibitorului de urează N-(n-butil) triamidă tiofosforică (NBPT) prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 12 Published
SR EN 60068-2-31:2009 Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercare Ec: Şocuri datorate manevrărilor brutale, încercare destinată în special probelor de tip echipament 20 Published
SR EN 61109:2009 Izolatoare pentru linii aeriene. Izolatoare compozite de susţinere şi întindere pentru sistemele de curent alternativ cu tensiunea nominală mai mare de 1 000 V. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare 34 Published
SR EN 15475:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului amoniacal 18 Published
SR EN 15476:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Devarda 16 Published
SR EN 15477:2009 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de potasiu solubil în apă 14 Published
SR EN 15478:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului total din uree 18 Published
SR EN 15479:2009 Îngrăşăminte. Determinarea spectrofotometrică a biuretului în uree 14 Published
SR EN 15558:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Ulsch 16 Published
SR EN 15559:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Arnd 16 Published
SR EN 15562:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului cianamidic 16 Published
SR EN 15691:2009 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea reziduului uscat (materii nevolatile). Metoda gravimetrică 10 Published
SR EN ISO 23328-2:2009 Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte altele decât filtrarea 14 Published
SR EN ISO 18778:2009 Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare 38 Published
SR EN 15769:2009 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea aspectului. Metoda vizuală 10 Published
SR EN 12470-2+A1:2009 Termometre medicale. Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte) 20 Published
SR EN 13544-3+A1:2010 Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului 16 Published
SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de temperatură 22 Published
SR EN 62223:2010 Izolatoare. Glosar de termeni şi definiţii 28 Published
SR EN 60318-4:2010 Electroacustică. Simulatoare de cap şi ureche umană. Partea 4: Simulatoare de ureche astupată pentru măsurarea căştilor cuplate la ureche prin inserţie 22 Published
SR EN 60601-2-43:2011 Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu raze X pentru proceduri intervenţionale 62 Published
SR EN 15928:2011 Îngrăşăminte. Determinarea fineţei de măcinare (procedeu în stare uscată) 10 Published
SR EN 15938:2011 Carburanţi pentru automobile. Etanol, component de amestec pentru benzină şi etanol (E85), carburant pentru automobile. Determinarea conductivităţii electrice 14 Published
SR EN ISO 16591:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda prin microcoulometrie oxidantă 22 Published
SR EN ISO 15001:2012 Echipament pentru anestezie şi respiraţie. Compatibilitate cu oxigenul 48 Published
SR EN 61960:2012 Acumulatoare alcaline şi alte acumulatoare cu electrolit non- acid. Elemente şi baterii de acumulatoare cu litiu pentru utilizări portabile 22 Replaced
SR EN 15960:2012 Îngrăşăminte. Extracţia calciului total, a magneziului total, a sodiului total şi a sulfului total sub formă de sulfat 10 Published
SR EN 62554:2012 Prepararea eşantioanelor pentru măsurarea nivelului de mercur din lămpile fluorescente 26 Published
SR EN 16135:2012 Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan în benzinele fără plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) 14 Published
SR EN 16051-1:2012 Dispozitive şi accesorii de umflare pentru articole gonflabile. Partea 1: Compatibilitatea supapelor şi adaptoare pentru supape 16 Published
SR EN ISO 13032:2012 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf, în concentraţie scăzută, din carburanţii pentru automobile. Metodă spectrometrică de fluorescenţă de raze X, dispersivă de energie 20 Published
SR EN ISO 11114-1:2012 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 1: Materiale metalice 54 Published
SR EN 60734:2013 Aparate electrice pentru uz casnic. Performanţe. Apă utilizată pentru încercări 18 Published
SR EN 16195:2013 Îngrăşăminte. Determinarea clorurilor în absenţa materialelor organice 12 Published
SR EN 16196:2013 Îngrăşăminte - Determinarea manganometrică a calciului extras după precipitarea sub formă de oxalat 14 Published
SR EN ISO 11240:2013 Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii referitoare la unităţile de măsură 60 Published
SR EN ISO 11239:2013 Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii reglementate referitoare la formele dozelor farmaceutice, modurile de prezentare, căile de administrare şi ambalaje 38 Published
SR EN ISO 11114-2:2013 Butelii pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 2: Materiale nemetalice 26 Published
SR EN 60601-1-8:2007/A1:2013 Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă ale aparatelelor electromedicale şi sistemelor ele 36 Published
SR EN 60061-2:2002/A46:2013 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii 16 Published
SR EN 60061-3:2002/A47:2013 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre 40 Published
SR EN 16314:2013 Contoare de gaz. Funcţionalităţi suplimentare 66 Published
SR EN ISO 10555-4:2013 Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 4: Catetere cu balon de dilatare 18 Published
SR EN ISO 10555-3:2013 Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 3: Catetere pentru vene centrale 12 Published
SR EN 62321-1:2014 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 1: Introducere şi prezentare 20 Published
SR EN ISO 5395-1:2014 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune 58 Published
SR EN ISO 5395-3:2014 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat 50 Published
SR EN 16423:2014 Gaze petroliere lichefiate. Determinarea reziduului dizolvat. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă, cu injecţie de lichid direct în coloană 28 Published
SR EN 13278:2014 Aparate independente de încălzire a spaţiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazoşi 112 Published
SR EN 15664-1+A1:2014 Influenţa materialelor metalice asupra apei potabile. Banc de încercare dinamic pentru evaluarea emisiilor metalice. Partea 1: Proiectare şi funcţionare 34 Published
SR EN 1591-1:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul 76 Published
SR EN 13999-2:2014 Adezivi. Metodă rapidă de măsurare a caracteristicilor emisiilor adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent după aplicare. Partea 2: Determinarea compuşilor organici volatili 16 Published
SR EN 13999-1:2014 Adezivi. Metodă rapidă de măsurare a caracteristicilor de emisie a adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent după aplicare. Partea 1: Procedură generală 18 Published
SR EN 60950-1:2006/A2:2014 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 44 Published
SR EN 203-1:2014 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Reguli generale de securitate 84 Published
SR EN 12183:2014 Fotolii rulante propulsate manual. Cerinţe şi metode de încercare 46 Published
SR EN 12184:2014 Fotolii rulante acţionate electric, scutere şi alimentatoarele lor. Cerinţe şi metode de încercare 64 Published
SR EN 1643:2014 Dispozitive de securitate şi control pentru arzătoare cu gaz şi aparate care utilizează combustibili gazoşi. Sistem de control al etanşeităţii pentru robinete de închidere automate 44 Published
SR EN ISO 24801-1:2014 Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 1: Nivel 1. Scufundător asistat 18 Published
SR EN ISO 24801-2:2014 Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 2: Nivel 2. Scufundător autonom 22 Published
SR EN ISO 24801-3:2014 Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 3: Nivel 3. Ghid de scufundare 18 Published
SR EN 16476:2014 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de sodiu, potasiu, calciu, fosfor, cupru şi zinc în carburantul diesel. Metoda prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16 Published
SR EN 1866-2:2014 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1 26 Published
SR EN ISO 8098:2014 Biciclete. Cerinţe de securitate pentru bicicletele pentru copii mici 48 Published
SR EN 15814+A2:2015 Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe 30 Published
SR EN 62321-4:2015 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 4: Mercur în polimeri, metale şi electronice prin CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES şi ICP-MS 30 Published
SR EN 62321-3-1:2015 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 3-1: Metode de încercare. Plumb, mercur, cadmiu, crom total şi brom total prin spectrometrie de fluorescenţă cu raze X 42 Published
SR EN 62321-2:2015 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 2: Demontare, dezasamblare şi pregătirea mecanică a eşantionului 74 Published
SR EN 60068-1:2015 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid 36 Published
SR EN 15509:2015 Colectare electronică a taxei. profilul aplicaţiei de interoperabilitate pentru DSRC 74 Published
SR EN 16069+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF): Specificaţie 52 Published
SR EN 12516-2:2015 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 2: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oţel 96 Published
SR EN 16602-70-45:2015 Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Încercări mecanice ale materialelor metalice 30 Published
SR EN 16576:2015 Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan şi fier în motorină. Metoda spectrometrică de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16 Published
SR EN 15743+A1:2015 Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 30 Published
SR EN 13282-2:2015 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 2: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire normală. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 34 Published
SR EN 459-1:2015 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 52 Published
SR EN 60335-2-101:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-101: Prescripţii particulare pentru vaporizatoare 6 Published
SR EN 203-2-3:2015 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-3: Cerinţe specifice. Marmite 26 Published
SR EN 14682:2015 Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii 40 Published
SR EN 61347-2-13:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparataje electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru module LED 30 Published
SR EN ISO 14919:2015 Pulverizare termică. Sârme, vergele şi corzi flexibile pentru pulverizarea termică cu flacără şi cu arc electric. Clasificare. Condiţii tehnice de livrare 20 Published
SR EN 60704-2-1:2015 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru aspiratoarele de praf 22 Published
SR EN 62031:2009/A2:2015 Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate 10 Published
SR EN 61195:2002/A2:2015 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate 6 Published
SR EN 61199:2012/A2:2015 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Specificaţii de securitate 6 Published
SR EN 16136:2015 Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan şi fier în benzina fără plumb. Metoda prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16 Published
SR EN 60335-2-11:2011/A1:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur 10 Published
SR EN 14216:2015 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă 26 Published
SR EN 15567-1:2015 Structuri pentru sport şi activităţi recreaţionale. Trasee cu cabluri la înălţime. Partea 1: Cerinţe constructive şi de securitate 38 Replaced
SR EN 15567-2:2015 Structuri pentru sport şi activităţi recreaţionale. Trasee cu cabluri la înălţime. Partea 2: Cerinţe operaţionale 20 Published
SR EN 89:2015 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi 158 Published
SR EN 50625-2-2:2015 Cerințe de colectare, logistică și tratare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-2: Cerințe de tratare pentru DEEE, care conțin tuburi catodice și ecrane plate 22 Published
SR EN 60601-2-68:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-68: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale aparatelor de radioterapie cu raze X asistată de imagistică medicală, destinate pentru a fi utilizate cu acceleratoare de electroni, a 74 Published
SR EN 60335-2-32:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj 8 Published
SR EN ISO 10319:2015 Geosintetice. Încercarea la tracţiune a benzilor late 20 Published
SR EN 494+A1:2015 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare 74 Published
SR EN 1536+A1:2015 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi 84 Published
SR EN 1538+A1:2015 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi 50 Published
SR EN 13032-4:2015 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 4: Lămpi, module şi aparate de iluminat cu LED-uri 70 Replaced
SR EN 16270:2015 Carburanţi pentru automobile. Determinarea componentelor cu punct de fierbere ridicat, inclusiv esterii metilici ai acizilor graşi din benzină şi etanol (E85), carburant pentru automobile. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă 18 Published
SR EN 14680:2015 Adezivi pentru sisteme de conducte de materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii 30 Published
SR EN 15502-1+A1:2015 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări 182 Published
SR EN 61347-1:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate 138 Published
SR EN ISO 15197:2015 Sisteme pentru încercări de diagnostic in vitro. Cerinţe referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei prin autotest în gestionarea diabetului zaharat 58 Published
SR EN 60601-2-47:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie 74 Published
SR EN 71-5:2016 Siguranţa jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decât trusele pentru experienţe chimice 82 Published
SR EN 62560:2013/A1:2016 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionând la tensiuni > 50 V. Specificaţii de securitate 20 Published
SR EN 926-1:2016 Echipament pentru parapantă. Parapante. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru rezistenţa structurii 18 Published
SR EN 12405-3:2016 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 3: Calculatoare de debit 81 Published
SR EN 13055:2016 Agregate uşoare 52 Published
SR EN 14814:2016 Adezivi pentru sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii 28 Published
SR EN 13451-3+A3:2016 Echipament pentru piscine. Partea 3: Cerinţe de securitate şi metode de încercare suplimentare specifice duzelor de aspirare şi refulare şi echipamentelor acvatice de recreere care funcţionează cu apă/aer 32 Published
SR EN 61048:2007/A1:2016 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descărcare. Prescripţii generale şi de securitate 10 Published
SR EN ISO 4892-3:2016 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente UV 22 Published
SR EN ISO 14408:2016 Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcare şi pentru informaţiile însoţitoare 16 Published
SR EN ISO 15118-2:2016 Vehicule rutiere. Interfaţă de comunicare între vehicul şi reţeaua electrică. Partea 2: Cerinţe ale reţelei şi ale protocolului aplicaţiei 354 Published
SR EN 12735-2:2016 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură, pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 2: Ţevi pentru echipament 26 Published
SR EN 13348:2016 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde din cupru, fără sudură, pentru gaze medicale sau vid 22 Published
SR EN 60456:2016 Maşini de spălat rufe pentru uz casnic. Metode de măsurare a performanţei 220 Published
SR EN 13501-2:2016 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare 78 Published
SR EN 10272:2016 Bare de oţel inoxidabil pentru echipamente sub presiune 42 Published
SR EN 10273:2016 Bare din oţel sudabil laminate la cald pentru echipamente sub presiune, cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate 32 Published
SR HD 60364-5-53:2017 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă 60 Published
SR EN ISO 5364:2017 Echipament pentru anestezie şi respiraţie. Canule orofaringiene 24 Published
SR EN ISO 4043:2017 Interpretare simultană. Cabine mobile. Cerinţe 18 Published
SR EN 60357:2004/A11:2017 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu sunt pentru vehicule). Prescripţii de performanţă 20 Published
SR EN 13451-1+A1:2017 Echipament pentru piscine. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare 36 Published
SR EN 62841-2-8:2017 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru foarfeci de tăiat tablă și mașini de ștanțat portabile 18 Published
SR EN ISO 17034:2017 Cerinţe generale pentru competenţa producătorilor de materiale de referinţă 30 Published
SR EN 196-3:2017 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii 16 Published
SR EN ISO 15223-1:2017 Dispozitive medicale. Simboluri de utilizat pe etichete, în etichetare şi informaţii de furnizat referitor la dispozitivele medicale. Partea 1: Cerinţe generale 40 Published
SR EN 13967+A1:2017 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 36 Published
SR EN ISO 20957-4:2017 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 4: Banchete pentru haltere, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare 12 Published
SR EN ISO 20957-5:2017 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 5: Biciclete fixe pentru exerciţii şi echipamente de antrenament pentru partea superioară a corpului, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare 28 Published
SR EN 71-12:2017 Siguranţa jucăriilor.Partea 12: N-Nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile 32 Published
SR EN ISO 20109:2017 Interpretare simultană. Echipament. Cerinţe 26 Published
SR EN ISO 2603:2017 Interpretare simultană. Cabine permanente. Cerinţe 18 Published
SR EN 12868:2017 Articole de puericultură. Metode pentru determinarea eliberării de N-nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile din tetine şi suzete de elastomeri sau de cauciuc 44 Published
SR EN 15961:2017 Îngrăşăminte. Extracţia formelor solubile în apă ale calciului, magneziului, sodiului şi sulfului sub formă de sulfaţi 10 Published
SR EN 14792:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot. Metoda de referinţă standardizată: chemiluminiscenţă 56 Published
SR EN 14793:2017 Emisii de la surse fixe. Demonstrarea echivalenţei unei metode alternative cu o metodă de referinţă 34 Published
SR EN 15058:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de monoxid de carbon. Metoda de referinţă standardizată: spectrometrie în infraroşu nedispersiv 48 Published
SR EN ISO 5395-3:2014/A1:2017 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat. Amendament 1: OPC, frână de parcare, ROPS, furtunuri sub presiune, organe de tăiere, recip 10 Published
SR EN 60704-2-13:2017 Aparate electrice de uz casnic și scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-13: Cerințe particulare pentru hote de bucătărie și alte extractoare de fum provenit de la prepararea alimentelor 20 Published
SR EN ISO 11114-1:2012/A1:2017 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conținut și materialul buteliilor și robinetelor. Partea 1: Materiale metalice 12 Published
SR EN 14915+A1:2017 Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, cerinţe şi marcare 34 Replaced
SR EN 16908:2017 Ciment şi var pentru construcţii. Declaraţii de mediu pentru produse. Reguli specifice categoriei de produse în completarea celor din EN 15804 26 Published
SR EN ISO 12617:2017 Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu gaz natural lichefiat (GNL). Conector de 3,1 MPa 20 Published
SR EN ISO 11114-4:2017 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 4: Metode de încercare pentru alegerea oţelurilor rezistente la fragilizare prin hidrogen 26 Published
SR EN ISO 10273:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Yersinia enterocolitica patologică 44 Published
SR EN ISO 22964:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Cronobacter spp. 28 Published
SR EN 61347-2-13:2015/A1:2017 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparataje electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru module LED 8 Published
SR EN 61347-2-3+AC:2012/A1:2017 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent alternativ şi/sau în curent continuu pentru lămpi fluorescente 8 Published
SR EN 62532:2011/A1:2017 Lămpi fluorescente cu inducţie. Specificaţii de securitate 6 Published
SR EN 13480-1:2017 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi 20 Published
SR EN 13480-6:2017 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate 40 Published
SR EN 16723-2:2017 Gaz natural şi biometan pentru utilizare în transport şi biometan pentru injectare în reţeaua de gaz natural. Partea 2: Specificaţii ale carburanţilor pentru automobile 28 Published
SR EN 62612:2014/A1:2017 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 8 Published
SR EN ISO 377:2017 Oţel şi produse din oţel. Locul de prelevare şi pregătirea probelor şi epruvetelor pentru încercări mecanice 28 Published
SR EN 1359:2017 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană 70 Published
SR EN 50593:2017 Maşini de spălat vase electrice de uz comercial. Metode de încercare pentru măsurarea performanţelor 32 Published
SR EN 15470:2017 Gaze petroliere lichefiate. Determinarea reziduurilor solubile. Metoda prin cromatografie în faza gazoasă la temperatură înaltă 16 Published
SR HD 60364-4-41:2017 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice 42 Published
SR EN ISO 21872-1:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Vibrio spp. Partea 1: Detectarea speciilor Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae şi Vibrio vulnificus potenţial enteropatogene 42 Published
SR EN 16997:2018 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de sulf din carburantul pentru automobile, etanol (E85). Metodă spectrometrică de fluorescenţă de raze X, cu dispersie după lungimea de undă 16 Published
SR EN ISO 12354-1:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian între încăperi 96 Published
SR EN ISO 12354-2:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact între încăperi 52 Published
SR EN ISO 12354-3:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomot aerian împotriva zgomotului exterior 32 Published
SR EN ISO 12354-4:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior către exterior 30 Published
SR EN 62612:2014/A11:2018 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 18 Published
SR EN 15550:2018 Hrană pentru animale. Metode de eşantionare şi de analiză. Determinarea conţinutului de cadmiu şi plumb prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit (GF-AAS) după digestie sub presiune 20 Published
SR EN 62841-3-13:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-13: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit transportabile 22 Published
SR EN 60079-30-1:2018 Atmosfere explosive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Condiţii generale şi de încercare 74 Published
SR EN 14041:2018 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textile, stratificate şi modulare multistrat pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 72 Published
SR EN ISO 25649-5:2018 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 5: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă C 28 Published
SR EN ISO 25649-7:2018 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 7: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă E 34 Published
SR EN ISO 14469:2018 Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) 44 Published
SR EN 16516:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Determinarea emisiilor în aerul de interior 60 Published
SR EN ISO 1833-11:2018 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 11: Amestecuri de fibre celulozice şi de poliester (metoda cu acid sulfuric) 8 Published
SR EN 13032-2:2018 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de muncă interioare şi exterioare 24 Published
SR HD 60364-4-41:2017/A11:2018 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva şocurilor electrice 6 Published
SR HD 60364-5-53:2017/A11:2018 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă 6 Published
SR EN 62841-2-17:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime portabile 26 Published
SR EN 60947-5-1:2018 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă 118 Published
SR ISO 15489-1:2018 Informare şi documentare. Managementul arhivistic al documentelor. Partea 1: Concepte şi principii 32 Published
SR EN ISO 20957-10:2018 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată fixă sau fără roată liberă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare 18 Published
SR EN ISO 20957-8:2018 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi simulator de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare 22 Published
SR EN ISO/IEC 17011:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii 34 Published
SR EN ISO 5165:2018 Produse petroliere. Determinarea calităţii de inflamabilitate a carburanţilor pentru motoare diesel. Metoda cetan 28 Published
SR EN 62841-2-1:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie 42 Published
SR EN 50398-1:2018 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă combinate şi integrate. Partea 1: Cerinţe generale 22 Published
SR EN 60079-7:2016/A1:2018 Atmosfere explosive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită "e" 10 Published
SR EN 62442-1:2012/A11:2018 Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 1: Aparataj de comandă pentru lămpi fluorescente. Metodă de măsurare pentru determinarea puterii totale la intrarea circuitelor de aparataj şi randamentul aparatajului de comandă 8 Published
SR EN 16954:2018 Piatră aglomerată. Placaje şi produse tăiate la dimensiuni pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 30 Published
SR EN ISO 11363-1:2018 Butelii pentru gaz. Filete conice 17E şi 25E pentru racordarea robinetelor la butelii pentru gaz. Partea 1: Specificaţii 16 Published
SR EN ISO 5395-3:2014/A2:2018 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat. Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere 8 Published
SR EN ISO 14044:2007/A1:2018 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare. Amendament 1 10 Published
SR EN 12261:2018 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină 56 Published
SR EN 60598-2-4:2018 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general 18 Published
SR EN 61643-11:2013/A11:2018 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi metode de încercare 10 Published
SR EN 62841-3-1:2015/A11:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu masă transportabile 6 Published
SR EN 62841-3-10:2016/A11:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-10: Prescripţii particulare referitoare la maşini pentru debitare abrazivă transportabile 6 Published
SR EN IEC 60730-2-13:2018 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditate 22 Published
SR EN ISO 811:2018 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la penetrarea apei. Încercare la presiune hidrostatică 12 Published
SR EN ISO 5395-1:2014/A1:2018 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune. Amendament 1: Anexa G (Cod de încercare la vibraţie - Vibraţii mână - braţ şi vibraţii globale) 14 Published
SR EN 60570:2004/A1:2018 Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat 8 Published
SR EN 17041:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 % cu azometină-H 18 Published
SR EN 17042:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii > 10 % prin titrare acidimetrică 16 Published
SR EN 17043:2018 Îngrăşăminte. Determinarea molibdenului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 % prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu 20 Published
SR EN ISO 28319:2018 Stomatologie. Sudare cu laser şi materiale de adaos 20 Published
SR EN 13310+A1:2018 Spălătoare de bucătărie. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 30 Published
SR EN 13407+A1:2018 Pisoare de perete. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 30 Published
SR EN 14528+A1:2018 Bideuri. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 18 Published
SR EN 14688+A1:2018 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 28 Published
SR EN 13976-1:2018 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Cerinţe referitoare la interfaţă 18 Published
SR EN 13976-2:2018 Sisteme de salvare. Transportul incubatoarelor. Partea 2: Cerinţe referitoare la sistem 18 Published
SR EN 71-1+A1:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice 176 Published
SR ISO 17679:2018 Turism şi servicii conexe. Centre spa de relaxare. Cerinţe referitoare la serviciu 26 Published
SR EN ISO 20765-2:2018 Gaz natural. Calculul proprietăţilor termodinamice. Partea 2: Proprietăţile fazei unice (gazoasă, lichidă şi fluid dens) pentru domenii extinse de aplicare 66 Published
SR EN ISO 10993-11:2018 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11: Încercări de toxicitate sistemică 40 Published
SR EN 287-6:2018 Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 6: Fonte 28 Published
SR EN 1011-8:2018 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 8: Sudarea fontelor 26 Published
SR EN ISO 14918:2018 Pulverizare termică. Examinarea în vederea calificării a operatorilor pentru pulverizare termică 26 Published
SR EN ISO 10042:2018 Sudare. Îmbinări sudate cu arc electric din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 26 Published
SR CEN/CLC/ETSI/TR 101 552:2018 Ghid pentru aplicarea evaluării conformităţii la cerinţele de accesibilitate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa 66 Published
SR EN 12764+A1:2018 Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei 20 Published
SR EN 14428+A1:2018 Incinte de duş. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 40 Published
SR EN 14516+A1:2018 Căzi de baie pentru scopuri casnice 24 Published
SR EN 14527+A1:2018 Căzi de duş pentru scopuri casnice 24 Published
SR EN 61851-21-1:2018/AC:2018 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripţii referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice, pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent altern 4 Published
SR ISO 48-5:2018 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea durităţii. Partea 5: Duritatea de identare prin metoda durometrului portabil IRHD 12 Published
SR ISO/TR 37121:2018 Dezvoltare sustenabilă a comunităţilor - Inventar al ghidurilor şi abordărilor existente privind dezvoltarea sustenabilă şi rezilienţa în oraşe 116 Published
SR EN 60079-1:2015/AC:2018 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante "d" 6 Published
SR EN 60079-18:2015/AC:2018 Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare "m" 6 Published
SR EN ISO 50001:2019 Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare 40 Published
SR EN 60335-2-109:2011/A1:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete 8 Published
SR EN 60335-2-109:2011/A2:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete 6 Published
SR EN 60335-2-16:2004/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare 8 Published
SR EN 60335-2-4:2010/A11:2019 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale 8 Published
SR EN ISO 13769:2019 Butelii pentru gaz. Marcare 28 Published
SR EN ISO 888:2019 Organe de asamblare. Şuruburi, prezoane şi tije filetate. Lungimi nominale şi lungimi filetate 12 Published
SR EN 13507:2019 Pulverizare termică. Pretratamentul suprafeţelor pieselor şi componentelor metalice pentru pulverizare termică 14 Published
SR EN 17001:2019 Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificaţia acoperirii 12 Published
SR EN 17002:2019 Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificaţia procedurii de pulverizare termică 16 Published
SR EN 60335-2-15:2016/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide 8 Published
SR EN 492+A2:2018 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare 50 Published
SR ISO 7409:2019 Îngrăşăminte. Marcare. Prezentare şi declaraţii 18 Published
SR EN 12665:2019 Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat 64 Published
SR EN ISO 18275:2019 Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare 36 Published
SR GHID ISO/IEC 46:2019 Încercări comparative ale produselor pentru consum şi ale serviciilor asociate. Principii generale 12 Published
SR EN ISO 22000:2019 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar 50 Published
SR ISO 17680:2019 Turism şi servicii conexe. Talasoterapie. Cerinţe referitoare la serviciu 30 Published
SR ISO 30400:2019 Managementul resurselor umane. Vocabular 20 Published
SR ISO 30408:2019 Managementul resurselor umane. Linii directoare referitoare la guvernanţa factorului uman 20 Published
SR EN ISO/IEC 17021-2:2019 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu 18 Published
SR EN ISO/IEC 17021-3:2019 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 12 Published
SR CEN/TR 17105:2018 Produse pentru construcţii . Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Linii directoare referitoare la utilizarea încercărilor de ecotoxicitate aplicate produselor pentru construcţii 34 Published
SR EN 60811-501:2012/A1:2019 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 501: Încercări mecanice. Încercări pentru determinarea proprietăţilor mecanice ale amestecurilor pentru izolaţii şi mantale 6 Published
SR CEN/TR 16220:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Completare referitoare la eşantionare 58 Published
SR CEN/TS 16637-3:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Partea 3: Încercare orizontală de percolare în curent ascendent 56 Published
SR CEN/TR 17113:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Radiaţii emise de produsele pentru construcţii. Evaluarea dozei de radiaţii gamma emise 48 Published
SR EN IEC 61204-3:2019 Surse de alimentare de joasă tensiune în comutaţie. Partea 3: Compatibilitate electromagnetică (CEM) 52 Published
SR CEI 60502-1:2006/A1:2019 Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um egal cu 1,2 kV) pânî la 30 kV (Um egal cu 36 kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um egal cu 1,2 kV) şi 3 kV (Um egal cu 3,6 kV). 6 Published
SR EN 60335-2-11:2011/A2:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur 10 Published
SR EN 13032-5:2019 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 5: Prezentarea datelor referitoare la aparatele de iluminat utilizate pentru iluminatul public 22 Published
SR EN 560:2019 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 14 Published
SR EN ISO 2401:2019 Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi. Determinarea randamentelor şi a coeficientului de depunere 12 Published
SR EN ISO 19232-5:2019 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii şi a rezoluţiei spaţiale de bază utilizând indicatori de calitate a imaginii cu fire tip duplex 18 Published
SR EN 358:2019 Echipament individual de protecţie pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Centuri şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului sau limitare a deplasării 38 Published
SR EN 13832-2:2019 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinţe pentru contact limitat cu produsele chimice 28 Published
SR EN 13832-3:2019 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinţe pentru contact prelungit cu produsele chimice 26 Published
SR EN 1434-1+A1:2019 Contoare de energie termică. Partea 1: Cerinţe generale 36 Published
SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 6 Published
SR ISO 44001:2019 Sisteme de management al relaţiilor de afaceri colaborative. Cerinţe şi cadru de lucru 66 Published
SR EN 16734+A1:2019 Carburanţi pentru automobile. Carburant diesel B10 pentru automobile. Cerinţe şi metode de încercare 24 Published
SR EN 16602-70-39:2019 Asigurarea produselor proiectelor spațiale. Sudarea materialelor metalice pentru echipamentul de zbor 64 Published
SR EN ISO 11148-13:2019 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 13: Mașini de acţionat elemente de fixare 54 Published
SR EN 1434-2+A1:2019 Contoare de energie termică. Partea 2: Cerințe constructive 44 Published
SR EN 12193:2019 Lumină şi iluminat. Iluminatul spaţiilor destinate practicării sportului 50 Published
SR EN 589:2019 Carburanţi pentru automobile. GPL. Cerinţe şi metode de încercare 24 Published
SR EN 15587:2019 Cereale și produse cerealiere. Determinarea conținutului de impurități în grâu (Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.), triticale (Triticosecale Wittmack spp) și orz pentru hrana animalelor (Hordeum vulga 30 Published
SR EN 913:2019 Echipamente de gimnastică. Cerințe generale de securitate și metode de încercare 28 Published
SR EN 12277+A1:2019 Echipament pentru alpinism și escaladare. Centură complexă. Cerințe de securitate și metode de încercare 20 Published
SR EN 62612:2014/A2:2019 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 14 Published
SR EN 437:2019 Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate 62 Published
SR EN ISO 20765-1:2019 Gaz natural. Calculul proprietăţilor termodinamice. Partea 1: Proprietăţile fazei gazoase pentru aplicaţii în transport şi distribuţie 50 Published
SR EN ISO 6974-3:2019 Gaz natural. Determinarea compoziţiei şi incertitudinii asociate prin gazcromatografie. Partea 3: Fidelitate şi eroare de justeţe 18 Published
SR EN 716-1+AC:2019 Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate 18 Published
SR EN 13480-1:2017/A1:2019 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi 8 Published
SR EN 13480-6:2017/A1:2019 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate 8 Published
SR CLC/TS 50625-3-1:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-1: Specificație pentru depoluare. Generalități 32 Published
SR EN 60335-2-24:2010/A1:2019 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripții particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat înghețată și aparate de fabricat gheață 14 Published
SR EN 60335-2-24:2010/A2:2019 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripții particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat înghețată și aparate de fabricat gheață 14 Published
SR HD 60364-7-722:2019 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7- 722: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamnte speciale. Alimentarea vehiculelor electrice 38 Published
SR EN ISO 19650-1:2019 Organizarea informaţiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informaţiei construcţiei (BIM). Managementul informaţiilor utilizând modelarea informaţiei construcţiei. Partea 1: Concepte şi principii 44 Published
SR EN ISO 19650-2:2019 Organizarea informaţiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informaţiei construcţiei (BIM). Managementul informaţiilor utilizând modelarea informaţiei construcţiei. Partea 2: Etapa de livrare a activelor 38 Published
SR ISO 8217:2019 Produse petroliere. Combustibili (clasa F). Specificații pentru combustibili marini 32 Published
SR EN IEC 62840-2:2019 Sistem de înlocuire a bateriei vehiculului electric. Partea 2: Prescripţii de securitate 36 Published
SR ISO 21001:2019 Organizaţii educaţionale. Sisteme de management pentru organizaţii educaţionale. Cerinţe şi ghid de utilizare 74 Published
SR EN 1708-2:2019 Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 2: Componente nesupuse presiunii interne 30 Published
SR EN ISO 17640:2019 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare 34 Published
SR EN 17226:2019 Servicii ale saloanelor de înfrumusețare. Cerințe și recomandări pentru furnizarea de servicii 32 Published
SR EN 60204-1:2019 Securitatea mașinilor. Echipament electric al mașinilor. Partea 1: Cerințe generale 148 Published
SR EN 61439-3:2012/AC:2019 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuție destinate pentru a fi utilizate de persoane obișnuite (DBO) 6 Published
SR EN 14728:2019 Imperfecțiuni în îmbinările sudate din materiale termoplastice. Clasificare 40 Published
SR ISO 20676:2019 Gaz natural. Zonă amonte. Determinarea conținutului de hidrogen sulfurat prin spectroscopie de absorbție laser 24 Published
SR EN 14071:2015+A1:2019 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Supape de siguranţă ale recipientelor sub presiune pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar 28 Published
SR CEN/TR 17238:2019 Valori limită propuse pentru contaminanții din biometan, pe baza criteriilor de evaluare a sănătății 30 Published
SR EN 10348-2:2019 Oțeluri pentru armarea betonului. Oțeluri zincate termic pentru armarea betonului. Partea 2: Produse din oțel zincat termic pentru armarea betonului 14 Published
SR GHID ISO/IEC 37:2019 Instrucţiuni de utilizare a produselor de către consumatori 30 Published
SR CEN/TS 54-14:2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 14: Ghid pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și mentenanță 90 Published
SR CEN/TR 16886:2019 Linii directoare privind aplicarea metodelor statistice pentru determinarea proprietăţilor produselor pentru zidărie 56 Published
SR EN 388+A1:2019 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 34 Published
SR CEN/TS 17275:2019 Nanotehnologii. Linii directoare pentru gestionarea și tratarea deșeurilor provenite din fabricarea și prelucrarea nano-obiectelor artificiale 62 Published
SR 13576:2018 Mixturi asfaltice stocabile. Specificaţii de material 18 Published
SR ISO 5208:2015/C91:2018 Robinetărie industrială. Încercări la presiune ale robinetelor metalice 1 Published
SR EN 1793-3:1998/C91:2018 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulaţiei 1 Published
SR EN ISO 4674-1:2017/C91:2018 Suporturi textile acoperite cu materiale plastice sau cauciuc. Determinarea rezistenţei la sfâşiere. Partea 1: Metode cu viteză constantă de sfâşiere 1 Published
SR EN 10163-3:2005/C91:2018 Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel laminate la cald. Partea 3: Profile 1 Published
SR EN 12831-1:2017/C91:2019 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 2 Published
SR EN 50341-2-24:2019 Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012) 64 Published
SR 13594:2019 Încercarea hidrocarburilor petroliere. Determinarea compoziției gazelor petroliere lichefiate. Analiza cromatografică în fază gazoasă în special a 1,3- butadienei cu fracții masice ≤ 0,1 % (m/m) 12 Published
SR 13593:2019 Emulgatori cationici și aditivi chimici pentru bitum și emulsii bituminoase cationice. Cerințe 12 Published
SR EN 388:2017 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 32 Replaced