Oferta de abonare perioada 01.11.2018 - 31.08.2019

5510.45
Index Name Number of pages Status
SR EN 12825:2002 Pardoseli supraînălţate demontabile 36 Published
SR EN 1365-3:2002 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 3: Grinzi 18 Published
SR EN 13213:2003 Pardoseli supraînălţate nedemontabile 26 Published
SR EN 60064:2003 Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă 64 Published
SR EN 12149:2003 Tapete în rulouri. Determinarea migrării metalelor grele şi a altor elemente extractibile, a conţinutului de monomer al clorurii de vinil şi a emisiei de formaldehidă 20 Published
SR CEN/TS 14507-1:2003 Sisteme de inhalare a monoxidului de azot. Partea 1: Sisteme de livrare 30 Published
SR EN 1968:2003 Butelii de gaz transportabile. Inspecţii şi încercări periodice ale buteliilor de gaz din oţel, fără sudură 50 Withdrawn
SR EN 13975:2003 Proceduri de eşantionare utilizate pentru încercările de acceptanţă a dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro. Aspecte statistice 16 Published
SR EN ISO 15245-1:2003 Butelii pentru gaz. Filete paralele pentru racordarea robinetelor la butelii de gaz. Partea 1: Specificaţii 16 Published
SR EN 13893:2004 Acoperiri rezistente la şoc, stratificate şi textile pentru pardoseală. Determinarea coeficientului dinamic de frecare pe suprafaţa uscată a pardoselii 14 Published
SR EN 14332:2004 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea arsenului din fructe de mare prin spectrometria de adsorbţie atomică cu cuptor de grafit (GFAAS) după digestie cu microunde 14 Published
SR EN 886:2005 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Polihidroxisulfatosilicat de aluminiu 20 Published
SR EN 14931:2006 Camere hiperbare pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercări 42 Published
SR EN 3-8:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar 32 Published
SR EN 3-9:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon 18 Published
SR EN 15360:2007 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de diciandiamidă. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 12 Published
SR EN 3-9:2007/AC:2008 Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon 6 Published
SR EN 3-8:2007/AC:2008 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare a căror presiune maximă admisibilă este inferioară sau egală cu 30 bar 6 Published
SR EN 447:2008 Paste pentru cabluri pretensionate. Cerinţe de bază 16 Published
SR EN ISO 23328-1:2008 Filtre pentru sisteme respiratorii pentru anestezie şi îngrijire medicală respiratorie. Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţei de filtrare 20 Published
SR EN 15456:2008 Cazane de încălzire. Puterea electrică a generatoarelor de căldură. Limitele sistemului. Măsurări 24 Published
SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibraţii (sinusoidale) 46 Published
SR EN 15451:2008 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare. Determinarea fierului chelat cu EDDHSA prin cromatografie cu perechi de ioni 18 Published
SR EN 15452:2008 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare. Determinarea fierului chelat cu o,p-EDDHA prin HPLC cu polaritate de fază inversată 16 Published
SR EN 15688:2009 Îngrăşăminte. Determinarea inhibitorului de urează N-(n-butil) triamidă tiofosforică (NBPT) prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 12 Published
SR EN 60068-2-31:2009 Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercare Ec: Şocuri datorate manevrărilor brutale, încercare destinată în special probelor de tip echipament 20 Published
SR EN 61109:2009 Izolatoare pentru linii aeriene. Izolatoare compozite de susţinere şi întindere pentru sistemele de curent alternativ cu tensiunea nominală mai mare de 1 000 V. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare 34 Published
SR EN 15475:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului amoniacal 18 Published
SR EN 15476:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Devarda 16 Published
SR EN 15477:2009 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de potasiu solubil în apă 14 Published
SR EN 15478:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului total din uree 18 Published
SR EN 15479:2009 Îngrăşăminte. Determinarea spectrofotometrică a biuretului în uree 14 Published
SR EN 15558:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Ulsch 16 Published
SR EN 15559:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Arnd 16 Published
SR EN 15562:2009 Îngrăşăminte. Determinarea azotului cianamidic 16 Published
SR EN 15691:2009 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea reziduului uscat (materii nevolatile). Metoda gravimetrică 10 Published
SR EN ISO 23328-2:2009 Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte altele decât filtrarea 14 Published
SR EN ISO 18778:2009 Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare 38 Published
SR EN 15769:2009 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea aspectului. Metoda vizuală 10 Published
SR EN 12470-2+A1:2009 Termometre medicale. Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte) 20 Published
SR EN 13544-3+A1:2010 Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului 16 Published
SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de temperatură 22 Published
SR EN 62223:2010 Izolatoare. Glosar de termeni şi definiţii 28 Published
SR EN 60318-4:2010 Electroacustică. Simulatoare de cap şi ureche umană. Partea 4: Simulatoare de ureche astupată pentru măsurarea căştilor cuplate la ureche prin inserţie 22 Published
SR EN 60601-2-43:2011 Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu raze X pentru proceduri intervenţionale 62 Published
SR EN 15928:2011 Îngrăşăminte. Determinarea fineţei de măcinare (procedeu în stare uscată) 10 Published
SR EN 15938:2011 Carburanţi pentru automobile. Etanol, component de amestec pentru benzină şi etanol (E85), carburant pentru automobile. Determinarea conductivităţii electrice 14 Published
SR EN ISO 16591:2011 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda prin microcoulometrie oxidantă 22 Published
SR EN ISO 15001:2012 Echipament pentru anestezie şi respiraţie. Compatibilitate cu oxigenul 48 Published
SR EN 61960:2012 Acumulatoare alcaline şi alte acumulatoare cu electrolit non- acid. Elemente şi baterii de acumulatoare cu litiu pentru utilizări portabile 22 Replaced
SR EN 15960:2012 Îngrăşăminte. Extracţia calciului total, a magneziului total, a sodiului total şi a sulfului total sub formă de sulfat 10 Published
SR EN 62554:2012 Prepararea eşantioanelor pentru măsurarea nivelului de mercur din lămpile fluorescente 26 Published
SR EN 16135:2012 Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan în benzinele fără plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) 14 Published
SR EN 16051-1:2012 Dispozitive şi accesorii de umflare pentru articole gonflabile. Partea 1: Compatibilitatea supapelor şi adaptoare pentru supape 16 Published
SR EN ISO 13032:2012 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf, în concentraţie scăzută, din carburanţii pentru automobile. Metodă spectrometrică de fluorescenţă de raze X, dispersivă de energie 20 Published
SR EN ISO 11114-1:2012 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 1: Materiale metalice 54 Replaced
SR EN 60734:2013 Aparate electrice pentru uz casnic. Performanţe. Apă utilizată pentru încercări 18 Published
SR EN 16195:2013 Îngrăşăminte. Determinarea clorurilor în absenţa materialelor organice 12 Published
SR EN 16196:2013 Îngrăşăminte - Determinarea manganometrică a calciului extras după precipitarea sub formă de oxalat 14 Published
SR EN ISO 11240:2013 Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii referitoare la unităţile de măsură 60 Published
SR EN ISO 11239:2013 Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii reglementate referitoare la formele dozelor farmaceutice, modurile de prezentare, căile de administrare şi ambalaje 38 Published
SR EN ISO 11114-2:2013 Butelii pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 2: Materiale nemetalice 26 Published
SR EN 60601-1-8:2007/A1:2013 Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă ale aparatelelor electromedicale şi sistemelor ele 36 Published
SR EN 60061-2:2002/A46:2013 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii 16 Published
SR EN 60061-3:2002/A47:2013 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre 40 Published
SR EN 16314:2013 Contoare de gaz. Funcţionalităţi suplimentare 66 Published
SR EN ISO 10555-4:2013 Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 4: Catetere cu balon de dilatare 18 Published
SR EN ISO 10555-3:2013 Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 3: Catetere pentru vene centrale 12 Published
SR EN 62321-1:2014 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 1: Introducere şi prezentare 20 Published
SR EN ISO 5395-1:2014 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune 58 Published
SR EN ISO 5395-3:2014 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat 50 Published
SR EN 16423:2014 Gaze petroliere lichefiate. Determinarea reziduului dizolvat. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă, cu injecţie de lichid direct în coloană 28 Published
SR EN 13278:2014 Aparate independente de încălzire a spaţiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazoşi 112 Published
SR EN 15664-1+A1:2014 Influenţa materialelor metalice asupra apei potabile. Banc de încercare dinamic pentru evaluarea emisiilor metalice. Partea 1: Proiectare şi funcţionare 34 Published
SR EN 1591-1:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul 76 Published
SR EN 13999-2:2014 Adezivi. Metodă rapidă de măsurare a caracteristicilor emisiilor adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent după aplicare. Partea 2: Determinarea compuşilor organici volatili 16 Published
SR EN 13999-1:2014 Adezivi. Metodă rapidă de măsurare a caracteristicilor de emisie a adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent după aplicare. Partea 1: Procedură generală 18 Published
SR EN 60950-1:2006/A2:2014 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 44 Published
SR EN 203-1:2014 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Reguli generale de securitate 84 Published
SR EN 12183:2014 Fotolii rulante propulsate manual. Cerinţe şi metode de încercare 46 Published
SR EN 12184:2014 Fotolii rulante acţionate electric, scutere şi alimentatoarele lor. Cerinţe şi metode de încercare 64 Published
SR EN 1643:2014 Dispozitive de securitate şi control pentru arzătoare cu gaz şi aparate care utilizează combustibili gazoşi. Sistem de control al etanşeităţii pentru robinete de închidere automate 44 Published
SR EN ISO 24801-1:2014 Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 1: Nivel 1. Scufundător asistat 18 Published
SR EN ISO 24801-2:2014 Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 2: Nivel 2. Scufundător autonom 22 Published
SR EN ISO 24801-3:2014 Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 3: Nivel 3. Ghid de scufundare 18 Published
SR EN 16476:2014 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de sodiu, potasiu, calciu, fosfor, cupru şi zinc în carburantul diesel. Metoda prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16 Published
SR EN 1866-2:2014 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1 26 Published
SR EN ISO 8098:2014 Biciclete. Cerinţe de securitate pentru bicicletele pentru copii mici 48 Published
SR EN 15814+A2:2015 Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe 30 Published
SR EN 62321-4:2015 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 4: Mercur în polimeri, metale şi electronice prin CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES şi ICP-MS 30 Published
SR EN 62321-3-1:2015 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 3-1: Metode de încercare. Plumb, mercur, cadmiu, crom total şi brom total prin spectrometrie de fluorescenţă cu raze X 42 Published
SR EN 62321-2:2015 Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 2: Demontare, dezasamblare şi pregătirea mecanică a eşantionului 74 Published
SR EN 60068-1:2015 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid 36 Published
SR EN 15509:2015 Colectare electronică a taxei. profilul aplicaţiei de interoperabilitate pentru DSRC 74 Published
SR EN 16069+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF): Specificaţie 52 Published
SR EN 12516-2:2015 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 2: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oţel 96 Published
SR EN 16602-70-45:2015 Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Încercări mecanice ale materialelor metalice 30 Published
SR EN 16576:2015 Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan şi fier în motorină. Metoda spectrometrică de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16 Published
SR EN 15743+A1:2015 Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 30 Published
SR EN 13282-2:2015 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 2: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire normală. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 34 Published
SR EN 459-1:2015 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 52 Published
SR EN 60335-2-101:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-101: Prescripţii particulare pentru vaporizatoare 6 Published
SR EN 203-2-3:2015 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-3: Cerinţe specifice. Marmite 26 Published
SR EN 14682:2015 Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii 40 Published
SR EN 61347-2-13:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparataje electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru module LED 30 Published
SR EN ISO 14919:2015 Pulverizare termică. Sârme, vergele şi corzi flexibile pentru pulverizarea termică cu flacără şi cu arc electric. Clasificare. Condiţii tehnice de livrare 20 Published
SR EN 60704-2-1:2015 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru aspiratoarele de praf 22 Published
SR EN 62031:2009/A2:2015 Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate 10 Published
SR EN 61195:2002/A2:2015 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate 6 Published
SR EN 61199:2012/A2:2015 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Specificaţii de securitate 6 Published
SR EN 16136:2015 Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan şi fier în benzina fără plumb. Metoda prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16 Published
SR EN 60335-2-11:2011/A1:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur 10 Published
SR EN 14216:2015 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă 26 Published
SR EN 15567-1:2015 Structuri pentru sport şi activităţi recreaţionale. Trasee cu cabluri la înălţime. Partea 1: Cerinţe constructive şi de securitate 38 Replaced
SR EN 15567-2:2015 Structuri pentru sport şi activităţi recreaţionale. Trasee cu cabluri la înălţime. Partea 2: Cerinţe operaţionale 20 Published
SR EN 89:2015 Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi 158 Published
SR EN 50625-2-2:2015 Cerințe de colectare, logistică și tratare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-2: Cerințe de tratare pentru DEEE, care conțin tuburi catodice și ecrane plate 22 Published
SR EN 60601-2-68:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-68: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale aparatelor de radioterapie cu raze X asistată de imagistică medicală, destinate pentru a fi utilizate cu acceleratoare de electroni, a 74 Published
SR EN 60335-2-32:2004/A2:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj 8 Published
SR EN ISO 10319:2015 Geosintetice. Încercarea la tracţiune a benzilor late 20 Published
SR EN 494+A1:2015 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare 74 Published
SR EN 1536+A1:2015 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi 84 Published
SR EN 1538+A1:2015 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi 50 Published
SR EN 13032-4:2015 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 4: Lămpi, module şi aparate de iluminat cu LED-uri 70 Replaced
SR EN 16270:2015 Carburanţi pentru automobile. Determinarea componentelor cu punct de fierbere ridicat, inclusiv esterii metilici ai acizilor graşi din benzină şi etanol (E85), carburant pentru automobile. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă 18 Published
SR EN 14680:2015 Adezivi pentru sisteme de conducte de materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii 30 Published
SR EN 15502-1+A1:2015 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări 182 Published
SR EN 61347-1:2015 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate 138 Published
SR EN ISO 15197:2015 Sisteme pentru încercări de diagnostic in vitro. Cerinţe referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei prin autotest în gestionarea diabetului zaharat 58 Published
SR EN 60601-2-47:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie 74 Published
SR EN 71-5:2016 Siguranţa jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decât trusele pentru experienţe chimice 82 Published
SR EN 62560:2013/A1:2016 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionând la tensiuni > 50 V. Specificaţii de securitate 20 Published
SR EN 926-1:2016 Echipament pentru parapantă. Parapante. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru rezistenţa structurii 18 Published
SR EN 12405-3:2016 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 3: Calculatoare de debit 81 Published
SR EN 13055:2016 Agregate uşoare 52 Published
SR EN 14814:2016 Adezivi pentru sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii 28 Published
SR EN 13451-3+A3:2016 Echipament pentru piscine. Partea 3: Cerinţe de securitate şi metode de încercare suplimentare specifice duzelor de aspirare şi refulare şi echipamentelor acvatice de recreere care funcţionează cu apă/aer 32 Published
SR EN 61048:2007/A1:2016 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descărcare. Prescripţii generale şi de securitate 10 Published
SR EN ISO 4892-3:2016 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente UV 22 Published
SR EN ISO 14408:2016 Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcare şi pentru informaţiile însoţitoare 16 Published
SR EN ISO 15118-2:2016 Vehicule rutiere. Interfaţă de comunicare între vehicul şi reţeaua electrică. Partea 2: Cerinţe ale reţelei şi ale protocolului aplicaţiei 354 Published
SR EN 12735-2:2016 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură, pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 2: Ţevi pentru echipament 26 Published
SR EN 13348:2016 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde din cupru, fără sudură, pentru gaze medicale sau vid 22 Published
SR EN 60456:2016 Maşini de spălat rufe pentru uz casnic. Metode de măsurare a performanţei 220 Published
SR EN 13501-2:2016 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare 78 Published
SR EN 10272:2016 Bare de oţel inoxidabil pentru echipamente sub presiune 42 Published
SR EN 10273:2016 Bare din oţel sudabil laminate la cald pentru echipamente sub presiune, cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate 32 Published
SR HD 60364-5-53:2017 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă 60 Published
SR EN ISO 5364:2017 Echipament pentru anestezie şi respiraţie. Canule orofaringiene 24 Published
SR EN ISO 4043:2017 Interpretare simultană. Cabine mobile. Cerinţe 18 Published
SR EN 60357:2004/A11:2017 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu sunt pentru vehicule). Prescripţii de performanţă 20 Published
SR EN 13451-1+A1:2017 Echipament pentru piscine. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare 36 Published
SR EN 62841-2-8:2017 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru foarfeci de tăiat tablă și mașini de ștanțat portabile 18 Published
SR EN ISO 17034:2017 Cerinţe generale pentru competenţa producătorilor de materiale de referinţă 30 Published
SR EN 196-3:2017 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii 16 Published
SR EN ISO 15223-1:2017 Dispozitive medicale. Simboluri de utilizat pe etichete, în etichetare şi informaţii de furnizat referitor la dispozitivele medicale. Partea 1: Cerinţe generale 40 Published
SR EN 13967+A1:2017 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 36 Published
SR EN ISO 20957-4:2017 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 4: Banchete pentru haltere, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare 12 Published
SR EN ISO 20957-5:2017 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 5: Biciclete fixe pentru exerciţii şi echipamente de antrenament pentru partea superioară a corpului, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare 28 Published
SR EN 71-12:2017 Siguranţa jucăriilor.Partea 12: N-Nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile 32 Published
SR EN ISO 20109:2017 Interpretare simultană. Echipament. Cerinţe 26 Published
SR EN ISO 2603:2017 Interpretare simultană. Cabine permanente. Cerinţe 18 Published
SR EN 12868:2017 Articole de puericultură. Metode pentru determinarea eliberării de N-nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile din tetine şi suzete de elastomeri sau de cauciuc 44 Published
SR EN 15961:2017 Îngrăşăminte. Extracţia formelor solubile în apă ale calciului, magneziului, sodiului şi sulfului sub formă de sulfaţi 10 Published
SR EN 14792:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot. Metoda de referinţă standardizată: chemiluminiscenţă 56 Published
SR EN 14793:2017 Emisii de la surse fixe. Demonstrarea echivalenţei unei metode alternative cu o metodă de referinţă 34 Published
SR EN 15058:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de monoxid de carbon. Metoda de referinţă standardizată: spectrometrie în infraroşu nedispersiv 48 Published
SR EN ISO 5395-3:2014/A1:2017 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat. Amendament 1: OPC, frână de parcare, ROPS, furtunuri sub presiune, organe de tăiere, recip 10 Published
SR EN 60704-2-13:2017 Aparate electrice de uz casnic și scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-13: Cerințe particulare pentru hote de bucătărie și alte extractoare de fum provenit de la prepararea alimentelor 20 Published
SR EN ISO 11114-1:2012/A1:2017 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conținut și materialul buteliilor și robinetelor. Partea 1: Materiale metalice 12 Replaced
SR EN 14915+A1:2017 Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, cerinţe şi marcare 34 Replaced
SR EN 16908:2017 Ciment şi var pentru construcţii. Declaraţii de mediu pentru produse. Reguli specifice categoriei de produse în completarea celor din EN 15804 26 Published
SR EN ISO 12617:2017 Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu gaz natural lichefiat (GNL). Conector de 3,1 MPa 20 Published
SR EN ISO 11114-4:2017 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 4: Metode de încercare pentru alegerea oţelurilor rezistente la fragilizare prin hidrogen 26 Published
SR EN ISO 10273:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Yersinia enterocolitica patologică 44 Published
SR EN ISO 22964:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Cronobacter spp. 28 Published
SR EN 61347-2-13:2015/A1:2017 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparataje electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru module LED 8 Published
SR EN 61347-2-3+AC:2012/A1:2017 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent alternativ şi/sau în curent continuu pentru lămpi fluorescente 8 Published
SR EN 62532:2011/A1:2017 Lămpi fluorescente cu inducţie. Specificaţii de securitate 6 Published
SR EN 13480-1:2017 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi 20 Published
SR EN 13480-6:2017 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate 40 Published
SR EN 16723-2:2017 Gaz natural şi biometan pentru utilizare în transport şi biometan pentru injectare în reţeaua de gaz natural. Partea 2: Specificaţii ale carburanţilor pentru automobile 28 Published
SR EN 62612:2014/A1:2017 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 8 Published
SR EN ISO 377:2017 Oţel şi produse din oţel. Locul de prelevare şi pregătirea probelor şi epruvetelor pentru încercări mecanice 28 Published
SR EN 1359:2017 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană 70 Published
SR EN 50593:2017 Maşini de spălat vase electrice de uz comercial. Metode de încercare pentru măsurarea performanţelor 32 Published
SR EN 15470:2017 Gaze petroliere lichefiate. Determinarea reziduurilor solubile. Metoda prin cromatografie în faza gazoasă la temperatură înaltă 16 Published
SR HD 60364-4-41:2017 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice 42 Published
SR EN ISO 21872-1:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Vibrio spp. Partea 1: Detectarea speciilor Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae şi Vibrio vulnificus potenţial enteropatogene 42 Published
SR EN 16997:2018 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de sulf din carburantul pentru automobile, etanol (E85). Metodă spectrometrică de fluorescenţă de raze X, cu dispersie după lungimea de undă 16 Published
SR EN ISO 12354-1:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian între încăperi 96 Published
SR EN ISO 12354-2:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact între încăperi 52 Published
SR EN ISO 12354-3:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomot aerian împotriva zgomotului exterior 32 Published
SR EN ISO 12354-4:2018 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior către exterior 30 Published
SR EN 62612:2014/A11:2018 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 18 Published
SR EN 15550:2018 Hrană pentru animale. Metode de eşantionare şi de analiză. Determinarea conţinutului de cadmiu şi plumb prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit (GF-AAS) după digestie sub presiune 20 Published
SR EN 62841-3-13:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-13: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit transportabile 22 Published
SR EN 60079-30-1:2018 Atmosfere explosive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Condiţii generale şi de încercare 74 Published
SR EN 14041:2018 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textile, stratificate şi modulare multistrat pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 72 Published
SR EN ISO 25649-5:2018 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 5: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă C 28 Published
SR EN ISO 25649-7:2018 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 7: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă E 34 Published
SR EN ISO 14469:2018 Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) 44 Published
SR EN 16516:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Determinarea emisiilor în aerul de interior 60 Replaced
SR EN ISO 1833-11:2018 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 11: Amestecuri de fibre celulozice şi de poliester (metoda cu acid sulfuric) 8 Published
SR EN 13032-2:2018 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de muncă interioare şi exterioare 24 Published
SR HD 60364-4-41:2017/A11:2018 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva şocurilor electrice 6 Published
SR HD 60364-5-53:2017/A11:2018 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă 6 Published
SR EN 62841-2-17:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime portabile 26 Published
SR EN 60947-5-1:2018 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă 118 Published
SR ISO 15489-1:2018 Informare şi documentare. Managementul arhivistic al documentelor. Partea 1: Concepte şi principii 32 Published
SR EN ISO 20957-10:2018 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată fixă sau fără roată liberă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare 18 Published
SR EN ISO 20957-8:2018 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi simulator de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare 22 Published
SR EN ISO/IEC 17011:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii 34 Published
SR EN ISO 5165:2018 Produse petroliere. Determinarea calităţii de inflamabilitate a carburanţilor pentru motoare diesel. Metoda cetan 28 Replaced
SR EN 62841-2-1:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie 42 Published
SR EN 50398-1:2018 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă combinate şi integrate. Partea 1: Cerinţe generale 22 Published
SR EN 60079-7:2016/A1:2018 Atmosfere explosive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită "e" 10 Published
SR EN 62442-1:2012/A11:2018 Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 1: Aparataj de comandă pentru lămpi fluorescente. Metodă de măsurare pentru determinarea puterii totale la intrarea circuitelor de aparataj şi randamentul aparatajului de comandă 8 Published
SR EN 16954:2018 Piatră aglomerată. Placaje şi produse tăiate la dimensiuni pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 30 Published
SR EN ISO 11363-1:2018 Butelii pentru gaz. Filete conice 17E şi 25E pentru racordarea robinetelor la butelii pentru gaz. Partea 1: Specificaţii 16 Published
SR EN ISO 5395-3:2014/A2:2018 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat. Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere 8 Published
SR EN ISO 14044:2007/A1:2018 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare. Amendament 1 10 Published
SR EN 12261:2018 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină 56 Published
SR EN 60598-2-4:2018 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general 18 Published
SR EN 61643-11:2013/A11:2018 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi metode de încercare 10 Published
SR EN 62841-3-1:2015/A11:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu masă transportabile 6 Published
SR EN 62841-3-10:2016/A11:2018 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-10: Prescripţii particulare referitoare la maşini pentru debitare abrazivă transportabile 6 Published
SR EN IEC 60730-2-13:2018 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditate 22 Published
SR EN ISO 811:2018 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la penetrarea apei. Încercare la presiune hidrostatică 12 Published
SR EN ISO 5395-1:2014/A1:2018 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune. Amendament 1: Anexa G (Cod de încercare la vibraţie - Vibraţii mână - braţ şi vibraţii globale) 14 Published
SR EN 60570:2004/A1:2018 Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat 8 Published
SR EN 17041:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 % cu azometină-H 18 Published
SR EN 17042:2018 Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii > 10 % prin titrare acidimetrică 16 Published
SR EN 17043:2018 Îngrăşăminte. Determinarea molibdenului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 % prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu 20 Published
SR EN ISO 28319:2018 Stomatologie. Sudare cu laser şi materiale de adaos 20 Published
SR EN 13310+A1:2018 Spălătoare de bucătărie. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 30 Published
SR EN 13407+A1:2018 Pisoare de perete. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 30 Published
SR EN 14528+A1:2018 Bideuri. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 18 Published
SR EN 14688+A1:2018 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 28 Published
SR EN 13976-1:2018 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Cerinţe referitoare la interfaţă 18 Published
SR EN 13976-2:2018 Sisteme de salvare. Transportul incubatoarelor. Partea 2: Cerinţe referitoare la sistem 18 Published
SR EN 71-1+A1:2018 Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice 176 Published
SR ISO 17679:2018 Turism şi servicii conexe. Centre spa de relaxare. Cerinţe referitoare la serviciu 26 Published
SR EN ISO 20765-2:2018 Gaz natural. Calculul proprietăţilor termodinamice. Partea 2: Proprietăţile fazei unice (gazoasă, lichidă şi fluid dens) pentru domenii extinse de aplicare 66 Published
SR EN ISO 10993-11:2018 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11: Încercări de toxicitate sistemică 40 Published
SR EN 287-6:2018 Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 6: Fonte 28 Published
SR EN 1011-8:2018 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 8: Sudarea fontelor 26 Published
SR EN ISO 14918:2018 Pulverizare termică. Examinarea în vederea calificării a operatorilor pentru pulverizare termică 26 Published
SR EN ISO 10042:2018 Sudare. Îmbinări sudate cu arc electric din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 26 Published
SR CEN/CLC/ETSI/TR 101 552:2018 Ghid pentru aplicarea evaluării conformităţii la cerinţele de accesibilitate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa 66 Published
SR EN 12764+A1:2018 Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei 20 Published
SR EN 14428+A1:2018 Incinte de duş. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 40 Published
SR EN 14516+A1:2018 Căzi de baie pentru scopuri casnice 24 Published
SR EN 14527+A1:2018 Căzi de duş pentru scopuri casnice 24 Published
SR EN 61851-21-1:2018/AC:2018 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripţii referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice, pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent altern 4 Published
SR ISO 48-5:2018 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea durităţii. Partea 5: Duritatea de identare prin metoda durometrului portabil IRHD 12 Published
SR ISO/TR 37121:2018 Dezvoltare sustenabilă a comunităţilor - Inventar al ghidurilor şi abordărilor existente privind dezvoltarea sustenabilă şi rezilienţa în oraşe 116 Published
SR EN 60079-1:2015/AC:2018 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante "d" 6 Published
SR EN 60079-18:2015/AC:2018 Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare "m" 6 Published
SR EN ISO 50001:2019 Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare 40 Published
SR EN 60335-2-109:2011/A1:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete 8 Published
SR EN 60335-2-109:2011/A2:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete 6 Published
SR EN 60335-2-16:2004/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare 8 Published
SR EN 60335-2-4:2010/A11:2019 Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale 8 Published
SR EN ISO 13769:2019 Butelii pentru gaz. Marcare 28 Published
SR EN ISO 888:2019 Organe de asamblare. Şuruburi, prezoane şi tije filetate. Lungimi nominale şi lungimi filetate 12 Published
SR EN 13507:2019 Pulverizare termică. Pretratamentul suprafeţelor pieselor şi componentelor metalice pentru pulverizare termică 14 Published
SR EN 17001:2019 Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificaţia acoperirii 12 Published
SR EN 17002:2019 Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificaţia procedurii de pulverizare termică 16 Published
SR EN 60335-2-15:2016/A11:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide 8 Published
SR EN 492+A2:2018 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare 50 Published
SR ISO 7409:2019 Îngrăşăminte. Marcare. Prezentare şi declaraţii 18 Published
SR EN 12665:2019 Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat 64 Published
SR EN ISO 18275:2019 Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare 36 Published
SR GHID ISO/IEC 46:2019 Încercări comparative ale produselor pentru consum şi ale serviciilor asociate. Principii generale 12 Published
SR EN ISO 22000:2019 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar 50 Published
SR ISO 17680:2019 Turism şi servicii conexe. Talasoterapie. Cerinţe referitoare la serviciu 30 Published
SR ISO 30400:2019 Managementul resurselor umane. Vocabular 20 Published
SR ISO 30408:2019 Managementul resurselor umane. Linii directoare referitoare la guvernanţa factorului uman 20 Published
SR EN ISO/IEC 17021-2:2019 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu 18 Published
SR EN ISO/IEC 17021-3:2019 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 12 Published
SR CEN/TR 17105:2018 Produse pentru construcţii . Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Linii directoare referitoare la utilizarea încercărilor de ecotoxicitate aplicate produselor pentru construcţii 34 Published
SR EN 12831-1:2017/C91:2019 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 2 Published
SR EN 60811-501:2012/A1:2019 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 501: Încercări mecanice. Încercări pentru determinarea proprietăţilor mecanice ale amestecurilor pentru izolaţii şi mantale 6 Published
SR CEN/TR 16220:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Completare referitoare la eşantionare 58 Published
SR CEN/TS 16637-3:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Partea 3: Încercare orizontală de percolare în curent ascendent 56 Published
SR CEN/TR 17113:2018 Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Radiaţii emise de produsele pentru construcţii. Evaluarea dozei de radiaţii gamma emise 48 Published
SR EN IEC 61204-3:2019 Surse de alimentare de joasă tensiune în comutaţie. Partea 3: Compatibilitate electromagnetică (CEM) 52 Published
SR EN 50341-2-24:2019 Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012) 64 Published
SR CEI 60502-1:2006/A1:2019 Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um egal cu 1,2 kV) pânî la 30 kV (Um egal cu 36 kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um egal cu 1,2 kV) şi 3 kV (Um egal cu 3,6 kV). 6 Published
SR EN 60335-2-11:2011/A2:2019 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur 10 Published
SR EN 13032-5:2019 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 5: Prezentarea datelor referitoare la aparatele de iluminat utilizate pentru iluminatul public 22 Published
SR EN 560:2019 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 14 Published
SR EN ISO 2401:2019 Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi. Determinarea randamentelor şi a coeficientului de depunere 12 Published
SR EN ISO 19232-5:2019 Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii şi a rezoluţiei spaţiale de bază utilizând indicatori de calitate a imaginii cu fire tip duplex 18 Published
SR EN 358:2019 Echipament individual de protecţie pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Centuri şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului sau limitare a deplasării 38 Published
SR EN 13832-2:2019 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinţe pentru contact limitat cu produsele chimice 28 Published
SR EN 13832-3:2019 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinţe pentru contact prelungit cu produsele chimice 26 Published
SR EN 1434-1+A1:2019 Contoare de energie termică. Partea 1: Cerinţe generale 36 Published
SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 6 Published
SR ISO 44001:2019 Sisteme de management al relaţiilor de afaceri colaborative. Cerinţe şi cadru de lucru 66 Published
SR EN 16734+A1:2019 Carburanţi pentru automobile. Carburant diesel B10 pentru automobile. Cerinţe şi metode de încercare 24 Published
SR EN 16602-70-39:2019 Asigurarea produselor proiectelor spațiale. Sudarea materialelor metalice pentru echipamentul de zbor 64 Published
SR EN ISO 11148-13:2019 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 13: Mașini de acţionat elemente de fixare 54 Published
SR EN 1434-2+A1:2019 Contoare de energie termică. Partea 2: Cerințe constructive 44 Published
SR EN 12193:2019 Lumină şi iluminat. Iluminatul spaţiilor destinate practicării sportului 50 Published
SR EN 589:2019 Carburanţi pentru automobile. GPL. Cerinţe şi metode de încercare 24 Published
SR 13594:2019 Încercarea hidrocarburilor petroliere. Determinarea compoziției gazelor petroliere lichefiate. Analiza cromatografică în fază gazoasă în special a 1,3- butadienei cu fracții masice ≤ 0,1 % (m/m) 12 Published
SR EN 15587:2019 Cereale și produse cerealiere. Determinarea conținutului de impurități în grâu (Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.), triticale (Triticosecale Wittmack spp) și orz pentru hrana animalelor (Hordeum vulga 30 Published
SR EN 913:2019 Echipamente de gimnastică. Cerințe generale de securitate și metode de încercare 28 Published
SR EN 12277+A1:2019 Echipament pentru alpinism și escaladare. Centură complexă. Cerințe de securitate și metode de încercare 20 Published
SR EN 62612:2014/A2:2019 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 14 Published
SR EN 437:2019 Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate 62 Published
SR EN ISO 20765-1:2019 Gaz natural. Calculul proprietăţilor termodinamice. Partea 1: Proprietăţile fazei gazoase pentru aplicaţii în transport şi distribuţie 50 Published
SR EN ISO 6974-3:2019 Gaz natural. Determinarea compoziţiei şi incertitudinii asociate prin gazcromatografie. Partea 3: Fidelitate şi eroare de justeţe 18 Published
SR EN 716-1+AC:2019 Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate 18 Published
SR EN 13480-1:2017/A1:2019 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi 8 Published
SR EN 13480-6:2017/A1:2019 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate 8 Published
SR CLC/TS 50625-3-1:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-1: Specificație pentru depoluare. Generalități 32 Published
SR EN 60335-2-24:2010/A1:2019 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripții particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat înghețată și aparate de fabricat gheață 14 Published
SR EN 60335-2-24:2010/A2:2019 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripții particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat înghețată și aparate de fabricat gheață 14 Published
SR HD 60364-7-722:2019 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7- 722: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamnte speciale. Alimentarea vehiculelor electrice 38 Published
SR EN ISO 19650-1:2019 Organizarea informaţiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informaţiei construcţiei (BIM). Managementul informaţiilor utilizând modelarea informaţiei construcţiei. Partea 1: Concepte şi principii 44 Published
SR EN ISO 19650-2:2019 Organizarea informaţiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informaţiei construcţiei (BIM). Managementul informaţiilor utilizând modelarea informaţiei construcţiei. Partea 2: Etapa de livrare a activelor 38 Published
SR ISO 8217:2019 Produse petroliere. Combustibili (clasa F). Specificații pentru combustibili marini 32 Published
SR EN IEC 62840-2:2019 Sistem de înlocuire a bateriei vehiculului electric. Partea 2: Prescripţii de securitate 36 Published
SR ISO 21001:2019 Organizaţii educaţionale. Sisteme de management pentru organizaţii educaţionale. Cerinţe şi ghid de utilizare 74 Published
SR EN 1708-2:2019 Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 2: Componente nesupuse presiunii interne 30 Published
SR EN ISO 17640:2019 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare 34 Published
SR EN 17226:2019 Servicii ale saloanelor de înfrumusețare. Cerințe și recomandări pentru furnizarea de servicii 32 Published
SR EN 60204-1:2019 Securitatea mașinilor. Echipament electric al mașinilor. Partea 1: Cerințe generale 148 Published
SR EN 61439-3:2012/AC:2019 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuție destinate pentru a fi utilizate de persoane obișnuite (DBO) 6 Published
SR EN 14728:2019 Imperfecțiuni în îmbinările sudate din materiale termoplastice. Clasificare 40 Published
SR ISO 20676:2019 Gaz natural. Zonă amonte. Determinarea conținutului de hidrogen sulfurat prin spectroscopie de absorbție laser 24 Published
SR EN 14071:2015+A1:2019 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Supape de siguranţă ale recipientelor sub presiune pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar 28 Published
SR CEN/TR 17238:2019 Valori limită propuse pentru contaminanții din biometan, pe baza criteriilor de evaluare a sănătății 30 Published
SR EN 10348-2:2019 Oțeluri pentru armarea betonului. Oțeluri zincate termic pentru armarea betonului. Partea 2: Produse din oțel zincat termic pentru armarea betonului 14 Published
SR 13593:2019 Emulgatori cationici și aditivi chimici pentru bitum și emulsii bituminoase cationice. Cerințe 12 Published
SR GHID ISO/IEC 37:2019 Instrucţiuni de utilizare a produselor de către consumatori 30 Published
SR CEN/TS 54-14:2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 14: Ghid pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și mentenanță 90 Published
SR CEN/TR 16886:2019 Linii directoare privind aplicarea metodelor statistice pentru determinarea proprietăţilor produselor pentru zidărie 56 Published
SR EN 388+A1:2019 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 34 Published
SR CEN/TS 17275:2019 Nanotehnologii. Linii directoare pentru gestionarea și tratarea deșeurilor provenite din fabricarea și prelucrarea nano-obiectelor artificiale 62 Published