7 standarde de care orice companie are nevoie

238.34
Index Name Number of pages Status
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 40 Published
SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare 24 Published
SR EN IEC 31010:2020 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului 130 Published
SR EN ISO 22301:2020 Securitate şi rezilienţă. Sisteme de management al continuităţii activităţii. Cerinţe 30 Published
SR ISO 31000:2018/C91:2020 Managementul riscului. Linii directoare 1 Published
SR EN ISO 26000:2021 Linii directoare privind responsabilitatea socială 122 Published
SR EN ISO/IEC 27001:2023 Tehnologia informației, securitatea cibernetică și protecția vieții private. Sisteme de management al securității informației. Cerințe 30 Published
SR EN ISO 45001:2023 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare 52 Published