product

SR ISO 50004:2020

Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system
Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system

Status : Valid
product

SR ISO 2859-1:2009/A1:2020

Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 1: Scheme de eşantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot
Amendamentul SR ISO 2859-1:2009/A1:2020 se utilizează împreună cu standardul SR ISO 2859-1:2009, erata internațională SR ISO 2859-1:2009/C1:2009 și erata națională SR ISO 2859-1:2009/C91:2009. Standardul pe părți ISO 2859 cuprinde, sub titlul general „Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute” următoarele: - Partea 1: Scheme de eşantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot - Partea 2: Planuri de eşantionare indexate după calitatea limită (LQ) pentru inspectarea loturilor izolate - Partea 3: Proceduri de eşantionare succesivă parţială - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels - Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. Acest amendament aduce modificări următoarelor articole din standardul SR ISO 2859-1:2009: - Preambul, - Referințe normative, - 8.1 Selecţia eşantionului - 9.3 Reguli şi proceduri de comutare, - 12.5 Curbele mărimilor medii ale eşantioanelor, - 12.6 Riscurile producătorului şi consumatorului, - Tabelul 9 – Curbele mărimii medii a eşantionului pentru eşantionarea simplă, dublă şi multiplă (inspecţie normală, severă şi redusă), graficele pentru Ac = 7 și Ac = 12, - Bibliografie.

Status : Valid
product

SR EN ISO 29001:2020

Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO 29001:2020)
This document defines quality management system requirements for product and service supply organizations to the petroleum, petrochemical and natural gas industries. This document is written as a supplement to ISO 9001:2015. The supplementary requirements and guidance to ISO 9001:2015 have been developed to manage supply chain risks and opportunities associated with the petroleum, petrochemical and natural gas industries and to provide a framework for aligning requirements with complementary standards employed within the industries.

Status : Valid
product

SR ISO/IEC 20000-2:2020

Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems
Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems

Status : Valid
product

SR ISO/IEC 20000-6:2020

Information technology -- Service management -- Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems
Information technology -- Service management -- Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems

Status : Valid
product

SR ISO 31000:2018/C91:2020

Managementul riscului. Linii directoare
Erata aduce modificări standardului SR ISO 31000:2018, publicat ca versiune română la data de 29 iunie 2018. Erata SR ISO 31000:2018/C91:2020 se utilizează împreună cu standardul SR ISO 31000:2018. În articolele 5.2 și 5.4.3 se înlocuiește expresia „răspundere juridică pentru raportare” cu „răspundere”. În articolul 6.2, în primul paragraf, ultima frază se modifică astfel: „Coordonarea strânsă între cele două ar trebui să faciliteze schimburi de informații faptice, oportune, relevante, exacte și inteligibile, ținându-se cont atât de confidențialitatea și integritatea informațiilor, cât și de dreptul la viață privată al persoanelor.” În articolele 6.4.2 și 6.4.3, se înlocuiește expresia „limite ale cunoștințelor și fiabilitatea informațiilor” cu „limitări ale cunoștințelor și credibilitatea informațiilor”, respectiv „fiabilitatea informațiilor” cu „credibilitatea informațiilor”.

Status : Valid
product

SR ISO 55002:2020

Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001
Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001

Status : Valid
product

SR ISO 20121:2020

Event sustainability management systems -- Requirements with guidance for use
Event sustainability management systems -- Requirements with guidance for use

Status : Valid
product

SR ISO/IEC TS 17021-11:2020

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems
Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems

Status : Valid