product

SR 7150:2022

Acustica în industrie. Metode de măsurare a nivelului de zgomot în industrie
Prezentul standard se referă la metodele de măsurare a nivelului de zgomot în mediul industrial, produs de instalații, agregate, echipamente sau utilaje, în condiții normale de exploatare, în spațiul desemnat pentru activitatea industrială

Status : Valid
product

SR 6161-1:2022

Acustica în construcții. Partea 1: Determinarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane. Metode de determinare
Prezentul standard stabilește metodele de măsurare in situ a nivelului de zgomot din exteriorul unităților funcționale ale construcțiilor civile și a nivelului de zgomot interior acestora cât și metoda de determinare a nivelului zgomotelor care se produc în localitățile urbane în scopul comparării acestora cu limitele admisibile.

Status : Valid
product

SR 1957-1:2022

Acustică. Acustică fizică. Terminologie
Prezentul standard stabilește principalii termeni și definițiile acestora folosiți în acustica fizică.

Status : Valid
product

SR CEN/TS 16202:2022

Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones

Status : Valid
product

SR CEN/TS 16201:2022

Sludge, treated biowaste and soil - Determination of viable plant seeds and propagules
Sludge, treated biowaste and soil - Determination of viable plant seeds and propagules

Status : Valid
product

SR CEN/TR 16364:2022

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Prediction of migration from organic materials using mathematical modelling
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Prediction of migration from organic materials using mathematical modelling

Status : Valid
product

SR EN IEC 60079-25:2022/AC:2023

Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems

Status : Valid
product

SR EN IEC 61280-4-1:2019/AC:2023

Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement

Status : Valid
product

SR EN 60601-1:2007/AC:2023

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Status : Valid