product

SR CEN/TS 17176-7:2022

Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity
This document gives requirements and guidance for the assessment of conformity of compounds/formulations, products, joints and assemblies in accordance with the applicable parts of EN 17176 intended to be included in the manufacturer’s quality plan as part of the quality management system and for the establishment of certification procedures. NOTE 1 The quality management system is expected to conform to or is no less stringent than the relevant requirements to EN ISO 9001 [1]. NOTE 2 If third-party certification is involved, the certification body is expected be accredited to EN ISO/IEC 17065 [2] or EN ISO/IEC 17021 [3], as applicable. NOTE 3 In order to help the reader, a basic test matrix is given in Annex A. In conjunction with EN 17176 1, EN 17176 2, CEN/TS 17176 3 and EN 17176 5, this document is applicable to oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage, sewerage and irrigation under pressure.

Status : Valid
product

SR ISO 10017:2022

Quality management — Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
Quality management — Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015

Status : Valid
product

SR ISO 16000-6:2022

Indoor air — Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID
Indoor air — Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID

Status : Valid
product

SR EN 12056-2:2002/C91:2022

Sisteme de evacuare gravitațională din interiorul clădirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare şi calcul
Această erată corectează următoarele: La pagina 18, titlul figurii 6 se va citi: „Figura 6 - Condiții pentru racorduri de evacuare neventilate în sistemele I, II, IV”. La pagina 23, la tabelul 11, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a doua coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a treia coloană, se va citi: „Racord teșit”. În celula subsol a tabelului 11, la ** se va citi „....sistemele I, III, IV”. La pagina 23, la tabelul 12, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a treia coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a patra coloană, se va citi: „Racord teșit”. La pagina 29, la tabelul B.3, în celula de la intersecția primului rând cu prima coloană (celula din colțul stânga-sus al tabelului), se va citi: „Suma debitelor unitare”. La pagina 30, la tabelul C.1, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Obiect) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”. La pagina 30, la tabelul C.2, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Aplicație) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”.

Status : Valid
product

SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale
În tabelul ZA.3, pag 25, pe a 2-a coloană, ultimul rând se înlocuiește “Certificarea C.P.F. pe baza” cu “Certificarea C.P.F. de către organismul de certificare a C.P.F. pe baza ”

Status : Valid
product

SR ISO 10957:2022

Information and documentation — International standard music number (ISMN)
Information and documentation — International standard music number (ISMN)

Status : Valid
product

SR ISO 10716:2022

Paper and board — Determination of alkali reserve
Paper and board — Determination of alkali reserve

Status : Valid
product

SR ISO 6587:2022

Paper, board and pulps — Determination of conductivity of aqueous extracts
Paper, board and pulps — Determination of conductivity of aqueous extracts

Status : Valid
product

SR EN ISO 22477-10:2017/C91:2022

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea piloților: încercare de încărcare rapidă
Pe copertă se înlocuiește titlul standardului, Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea stâlpilor: încercare de încărcare rapidă, cu următorul: Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea piloților: încercare de încărcare rapidă

Status : Valid