SR CEI 60502:1995

Extruded solid dielectric insulated power cables for rated from 1 kV up to 30 kV

Standardul specifica constructia dimensiunilor si încercarile specifice pentru cablurile de energie pentru instalatii fixe din dielectrici masivi extrudati, de urmatoarele tipuri: a) Termoplastice: Amestec izolat pe baza de policlorura de vinil sau copolimer al clorurii de vinil si acetat de vinil pentru cabluri de tensiuni nominale U0/U<1,8/3 kV.PVC/A amestec izolant pe baza de policlorura de vinil sau copolimer al clorurii de vinil si acetat de vinil pentru cabluri de tensiuni nominale U0/U>1,8/3 kV.PVC/B amestec izolant pe baza de polietilena termoplastica.PE; b) Elastomerice sau reticulate: Amestec izolant pe baza de cauciuc etilen-propilenic sau produs similar (EPM sau EPDM). EPR amestec izolant pe baza de polietilena reticulata chimic.XLPE

Status : Withdrawn
Approval date : 6/25/1994
Publish date : 12/1/1994
Withdrawal date : 5/25/2006
Number of pages : 56
ICS : 29.060.20 Cables
Technical Committee : 159 - Electric cables

Relations with other standards: