SR EN 123200:2004

Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes

Documentul este o specificaţie intermediară care se referă la plăci imprimate simplu şi dublu placate cu găuri metalizate fără a ţine seama de metoda de fabricaţie, când sunt gata pentru montarea componentelor. Standardul defineşte caracteristicile care trebuie inspectate şi metodele de încercare care trebuie utilizate pentru încercarea de aprobare a capabilităţii şi pentru inspecţia de conformitate a calităţii (lot cu lot şi inspecţie periodică)

31.38

Status : Withdrawn
Approval date : 6/10/2004
Publish date : 6/11/2004
Withdrawal date : 11/29/2017
Number of pages : 29
ICS : 31.180 Printed circuits and boards
Technical Committee : 193 - Electronic assembly technology

Relations with other standards: