SR EN 50121-3-2:2003

Railway applications - Electromagnetic compatibility -- Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle

Standardul se aplica aspectelor de emisie si imunitate ale CEM pentru aparatura electrica si electronica destinata utilizarii la bordul materialului rulant feroviar. Domeniul de frecventa luat în considerare este de curent continuu pâna la 400 GHz. În prezent, nu sunt definite încercari pentru frecvente peste 1 GHz. Aceste prevederi specifice complementeaza prevederile generale din EN 50121-1

Status : Withdrawn
Approval date : 6/10/2003
Publish date : 6/11/2003
Withdrawal date : 7/1/2009
Number of pages : 18
ICS : 29.020 Electrical engineering in general,29.280 Electric traction equipment,45.060.01 Railway rolling stock in general
Technical Committee : 4 - Electrical equipment and systems for railways

Relations with other standards: