SR EN 12566-6:2016/C91:2022

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent

Această erată corectează următoarele: La pagina 23, paragraful 6.3.2.7, ultimul aliniat, se înlocuiește cu „Cu privire la orice rezultat al controlului care nu îndeplinește cerințele acestui standard european, măsurile corective luate pentru remedierea situației (de exemplu, efectuarea unei încercări suplimentare, modificarea procesului de fabricație, eliminarea sau remedierea produsului) trebuie să fie indicate în înregistrări.” La pagina 16, paragraful 6.2.1, al 5-lea aliniat, paranteza de la prima liniuță se înlocuiește cu „(cu excepția cazului în care este un membru al aceleiași familii de produse)”. La pagina 19 și în cuprins, titlul paragraful 6.2.4, „Rezultate împărtășite cu o terță parte” se înlocuiește cu „Rezultate partajate cu o terță parte”, iar liniuța „ — producătorul care utilizează rezultate obținute de o altă parte să accepte să facă astfel încât produsul să ofere performanțele declarate, și:” se aliniază la stânga fără indentare. La pagina 20, paragraful 6.2.5, al treilea aliniat se înlocuiește cu „Atunci când procedează astfel, furnizorul de sisteme trebuie să prezinte la determinarea produsului-tip un „produs asamblat" utilizând componente fabricate de el sau de alții și să pună raportul de determinare a produsului-tip la dispoziția montatorilor, adică producătorului real al produsului care urmează să fie introdus pe piață”

Status : Valid
Approval date : 7/29/2022
Number of pages : 1
ICS : 13.060.30 Sewage water
Technical Committee : 186 - Water supplies and waste water engineering

Relations with other standards: