SR ISO 10013:2021

Quality management systems -- Guidance for documented information

Acest document furnizează recomandări pentru elaborarea şi menţinerea informațiilor documentate necesare pentru a susține un sistem de management al calităţii eficace, adaptat necesităților specifice ale organizaţiei. De asemenea, acest document poate fi utilizat pentru susținerea altor sisteme de management, de exemplu, sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă sau sisteme de management de mediu. Informațiile documentate se pot referi la toate activităţile unei organizaţii sau la o parte selectată a acestor activităţi; de exemplu, cerinţe specifice determinate de natura produselor și serviciilor, de procese, de cerinţe contractuale, de cerinţe legale și reglementate, de însuși contextul organizaţiei. Este important ca, de asemenea, conţinutul informațiilor documentate să se conformeze cu cerințele standardelor pe care intenționează să le satisfacă, de exemplu, cerințe specifice unui sector. Acest standard înlocuieşte SR ISO/TR 10013:2003.

23.30

Status : Valid
Approval date : 4/29/2021
Number of pages : 26
ICS : 03.120.10 Quality management and quality assurance
Technical Committee : 56 - Quality management and quality assurance

Relations with other standards: