SR EN ISO/IEC 17000:2020

Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020)

Acest document specifică termeni generali şi definiţii referitoare la evaluarea conformităţii (inclusiv la acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii) şi la utilizarea evaluării conformităţii pentru facilitarea comerţului. Evaluarea conformității interacționează cu alte domenii precum sisteme de management, metrologie, standardizare și statistică. Limitele evaluării conformității nu sunt definite în acest document. Documentul conține și două anexe. Principiile generale ale evaluării conformității și o descriere a abordării funcționale a evaluării conformității sunt prezentate în anexa A. În anexa B sunt enumerați termeni relevanți pentru evaluarea conformităţii, dar care sunt definiți în alte documente: - termeni aplicabili unor aspecte specifice ale evaluării conformității, așa cum sunt definiți în alte standarde de evaluare a conformității; - termeni aplicabili în general în contexte de evaluare a conformității pentru care definițiile sunt publicate în afara standardelor de evaluare a conformității.

34.31

Status : Valid
Approval date : 7/31/2020
Number of pages : 28
ICS : 01.040.03 Sociology.Services. Company organization and management. Administration. Transport (Vocabularies),03.120.20 Product and company certification. Conformity assessment
Technical Committee : 374 - Conformity assessment

Relations with other standards: