SR EN 1176-5:2020

Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

Acest document specifică cerințe suplimentare de securitate pentru caruselele destinate instalării permanente pentru a fi utilizate de copii. Atunci când funcția principală de joacă nu este rotirea, ar putea fi utilizate cerințele relevante ale acestei părți a SR EN 1176, după caz. Acest document nu este aplicabil caruselelor puse în mișcare de un motor, caruselelor pentru bâlciuri și tamburilor ridicători.

26.99

Status : Valid
Approval date : 3/31/2020
Number of pages : 22
ICS : 97.200.40 Playgrounds
Technical Committee : 66 - Sports, playgrounds and other recreational equipment

Relations with other standards: