SR ISO 5127:2018

Information and documentation -- Foundation and vocabulary

Acest document oferă un sistem de concepte şi un vocabular general pentru domeniul documentării din cadrul întregului domeniu de informare.

Status : Valid
Approval date : 11/29/2018
Number of pages : 368
ICS : 01.040.01 Generalities.Terminology.Standardization,01.140.20 Information sciences
Technical Committee : 229 - Librarianship, information and documentation