SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems

Acest document specifică cerinţe suplimentare referitoare la competenţa personalului implicat în procesul de audit şi certificare pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii în muncă şi completează cerinţele existente în ISO/IEC 17021-1. Se definesc trei tipuri de personal şi funcţii de certificare: - auditori; - personal care analizează rapoartele de audit şi ia decizii referitoare la certificare; - alt tip de personal.

Status : Valid
Approval date : 7/31/2018
Number of pages : 16
ICS : 03.120.20 Product and company certification. Conformity assessment
Technical Committee : 374 - Conformity assessment

Relations with other standards: