SR ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use

Prezentul document specifică cerinţele pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM) şi oferă îndrumări pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea organizaţiilor să asigure locuri de muncă sigure şi sănătoase prin prevenirea traumatismelor şi îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum şi prin îmbunătăţirea proactivă a performanţei referitoare la SSM. Prezentul document este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte să stabilească, să implementeze şi să menţină un sistem de management SSM pentru a îmbunătăţi sănătatea şi securitatea în muncă, pentru a elimina pericolele şi a minimiza riscurile referitoare la SSM (inclusiv deficienţele sistemului), pentru a obţine avantaje prin valorificarea oportunităţilor SSM şi pentru a trata neconformităţile sistemului de management SSM asociate cu activităţile sale.

Status : Valid
Approval date : 4/20/2018
Number of pages : 52
ICS : 13.100 Occupational safety. Industrial hygiene
Technical Committee : 56 - Quality management and quality assurance

Relations with other standards: