SR ISO 5081:1999

Textiles. Woven fabrics. Determination of breaking strength and elongation (Strip method)

Standardul stabileşte o metodă pentru determinarea rezistenţei la rupere şi a alungirii la rupere a ţesăturilor (cu excepţia ţesăturilor elastice)

Status : Withdrawn
Approval date : 9/10/1998
Publish date : 9/11/1998
Withdrawal date : 5/3/2004
Number of pages : 18
ICS : 59.080.30 Textile fabrics
Technical Committee : 103 - Textiles

Relations with other standards: