SR ISO 15383:2015

Protective gloves for firefighters -- Laboratory test methods and performance requirements

Acest standard specifică metode de încercare şi cerinţe minime de performanţă pentru mănuşile de protecţie destinate a fi purtate în timpul operaţiunilor de luptă împotriva incendiului şi operaţiunilor conexe care prezintă un risc de căldură şi/sau flacără. Acest standard descrie proiectarea generală a mănuşilor, nivelurile minime de performanţă ale materialelor utilizate şi metodele de încercare care permit determinarea acestora. Cu excepţia cerinţei de rezistenţă la flacără şi cerinţelor ergonomice, acest standard stabileşte trei niveluri de performanţă pentru fiecare cerinţă de performanţă.

Status : Valid
Approval date : 12/14/2015
Number of pages : 30
ICS : 13.340.10 Protective clothing,13.340.40 Protective gloves
Technical Committee : 227 - Protective personal equipment

Relations with other standards: