SR ISO 50003:2015

Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

Acest standard stabileşte cerinţe pentru competenţă, consecvenţă şi imparţialitate în auditarea şi certificarea sistemelor de management al energiei (EnMS) pentru organisme care furnizează aceste servicii. Pentru a se asigura de eficacitatea auditării EnMS, acest standard internaţional tratează procesul de auditare, cerinţele de competenţă pentru personalul implicat în procesul de certificare pentru sistemele de management al energiei, durata auditurilor şi eşantionarea locaţiilor multiple.

Status : Withdrawn
Approval date : 3/31/2015
Withdrawal date : 9/30/2021
Number of pages : 26
ICS : 03.100.70 Management systems,03.120.20 Product and company certification. Conformity assessment,27.015 Energy efficiency. Energy conservation in general
Technical Committee : 392 - Energy management

Relations with other standards: