SR EN ISO 13934-1:2013

Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:2013)

Standardul stabileşte metoda pentru determinarea forţei maxime şi a alungirii la forţa maximă pentru materiale textile folosind metoda pe bandă.

24.51

Status : Valid
Approval date : 9/30/2013
Number of pages : 18
ICS : 59.080.30 Textile fabrics
Technical Committee : 103 - Textiles

Relations with other standards: