SR ISO 37:2012

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tensile stress-strain properties

Acest standard descrie metoda de determinare a proprietăţilor de efort-deformaţie la tracţiune a cauciucurilor vulcanizate şi termoplastice. Caracteristile care pot fi determinate sunt rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere, efortul la o alungire dată, alungirea sub un efort dat, efortul la pragul visco-elastic şi alungirea la pragul visco-elastic. Măsurarea efortului şi deformaţiei la pragul visco-elastic se aplică numai câtorva cauciucuri termoplastice şi anumitor alte amestecuri.

Status : Withdrawn
Approval date : 3/30/2012
Withdrawal date : 3/31/2020
Number of pages : 32
ICS : 83.060 Rubber
Technical Committee : 108 - Plastics, codification and analysis methods

Relations with other standards: