SR EN 55011:2007

Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

Limitele şi metodele de măsurare prezentate în acest standard internaţional se aplică echipamentelor industriale, ştiinţifice şi medicale (ISM) aşa cum sunt definite în Articolul 2 şi echipamentelor de prelucrare prin electroeroziune (EDM)N1) şi echipamentelor de sudare cu arc. NOTĂ - Limitele au fost determinate pe o bază probabilistică, ţinând cont de riscul de interferenţă. În cazuri de interferenţe, poate fi necesar să se ia măsuri suplimentare. Procedurile sunt indicate pentru măsurarea perturbaţiilor RF şi limitele sunt specificate în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz până la 400 GHz. Cerinţele pentru aparatele de iluminat ISM şi generatoarele de radiaţii în ultraviolet, care funcţionează în benzile de frecvenţe ISM, aşa cum sunt definite în Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT sunt specificate în acest standard. Cerinţele pentru celelalte tipuri de echipamente de iluminat sunt specificate în CISPR 15.

75.83

Status : Withdrawn
Approval date : 9/25/2007
Publish date : 9/27/2007
Withdrawal date : 9/1/2012
Number of pages : 50
ICS : 33.100.10 Emission
Technical Committee : 30 - Electromagnetic compatibility and radio interference

Relations with other standards: