SR ISO/CEI 27001:2006

Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements

Acest standard a fost elaborat pentru a furniza un model pentru stabilirea, implementarea, functionarea, monitorizarea, revizuirea, întretinerea si îmbunatatirea unui Sistem de Management pentru Securitatea Informatiei (SMSI). El se aplica în toate tipurile de organizatii (de exemplu: societati comerciale, agentii guvernamentale, organizatii non-profit). El specifica cerintele pentru implementarea masurilor de securitate adaptate la nevoile individuale ale organizatiei sau ale unor parti din aceasta. Sistemul de management al securitatii informatiei este conceput în asa fel încât sa asigure selectarea adecvata si proportionala a masurilor de securitate care protejeaza resursele informatice si sa asigure încrederea partilor implicate.

36.75

Status : Withdrawn
Approval date : 9/29/2006
Publish date : 10/1/2006
Withdrawal date : 10/31/2013
Number of pages : 48
ICS : 03.100.70 Management systems,35.030 IT Security
Technical Committee : 208 - IT security techniques

Relations with other standards: