Curs Certificarea conformităţii produselor - O abordare cuprinzătoare a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative - SR EN ISO/IEC 17065:2013, SR EN ISO/IEC 17067:2014 şi SR ISO/IEC 17007:2010

313.82