Revista Standardizarea nr. 1/2020 - Finanțele în era digitală

3.43

Serviciile financiare și standardizarea, Migrația monetară, Circulația monetară, Achizițiile publice și standardele, Noutăți din standardizare