Română  English
Abonament *
15.302,82 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
SR HD 60364-7-708:2010/A11:2018
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-708: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Parcuri de rulote, campinguri şi amplasamente similare
SR EN ISO 14683:2018
Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Transmitanţa termică liniară. Metode simplificate şi valori implicite
SR CEN/TR 16742:2017
Sisteme inteligente de transport. Aspecte privind confidenţialitatea în standardele şi sistemele ITS din Europa
SR EN 62561-3:2018
Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 3: Prescripţii pentru eclatoare de separare
SR EN ISO 13789:2017
Performanţa termică a clădirilor. Coeficienţi de transfer termic prin transmisie şi prin ventilare. Metodă de calcul
SR EN 50193-2-2:2017
Încălzitoare de apă electrice instantanee. Partea 2-2: Cerinţe de performanţă - Duşuri electrice instantanee cu un singur punct de utilizare. Eficienţă
SR CEN/TR 12831-2:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 2: Explicarea şi justificarea EN 12831-1, Modul M3-3
SR EN 15459-1:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Procedură de evaluare economică a sistemelor energetice din clădiri. Partea 1: Proceduri de calcul, Modul M1-14
SR CEN/TR 15316-6-6:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 6-6: Explicarea şi justificarea EN 15316-4-3. Modulele M3-8-3, M8-8-3
SR CEI/TR 60479-5:2008/C1:2018
Efectele curentului electric asupra omului şi animalelor domestice. Partea 5: Valorile pragurilor de tensiune de atingere pentru efecte fiziologice
SR ISO/TR 26122:2018
Informare şi documentare. Analiza proceselor de activitate pentru documente
SR EN ISO 52018-1:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori pentru cerinţe PEC parţiale referitoare la bilanţul termic energetic şi la caracteristicile elementelor de clădire. Partea 1: Prezentare generală a opţiunilor
SR TR 101 551 V1.1.1:2018
Ghid de îndrumare privind utilizarea criteriilor de atribuire a accesibilităţii adecvate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa
SR EN ISO 14271:2018
Sudare electrică prin presiune. Încercarea de duritate Vickers (cu sarcini mici şi cu microsarcini) a sudurilor în puncte, în relief şi în linie
Înregistrările 1 - 14 din 291
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro