Română  English
Abonament *
24.449,41 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
SR EN 62612:2014/AC:2018
Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionând la tensiuni de alimentare mai mari de 50 V. Cerinţe de performanţă
SR ISO 3864-4:2018
Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 4: Caracteristici colorimetrice şi fotometrice ale materialelor semnelor de securitate
SR EN ISO 52017-1:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Sarcini termice sensibile şi latente şi temperaturi interioare. Partea 1: Metode de calcul generale
SR EN ISO/IEC 27002:2018
Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei
SR EN ISO 544:2018
Materiale consumabile pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare pentru materiale de adaos şi fluxuri. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi marcare
SR CEN/TS 16405:2017
Sisteme inteligente de transport. Ecall. Specificaţia conceptului de date suplimentare pentru vehicule de mărfuri grele
SR CEN/TS 13763-27:2017
Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întârzietoare. Partea 27: Definiţii, metode şi cerinţe referitoare la sistemele de iniţiere electronică
SR EN 15316-4-3:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-3: Sisteme de producere a căldurii: instalaţii termice solare şi fotovoltaice, Modulele M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
SR CEN/TR 15316-6-2:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 6-2: Explicarea şi justificarea EN 15316-2, Modulele M3-5, M4-5
SR EN 12831-3:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 3: Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum şi caracterizarea necesarului, Modulele M8-2, M8-3
SR CEN/TR 15500-2:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Reglare pentru aplicaţii de încălzire, ventilare şi climatizare. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 15500-1:2015. Module M3-5, M4-5, M5-5
SR EN 15316-1:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 1: Generalităţi şi exprimarea performanţei energetice, Modulele M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
SR CEN/TR 12098-6:2017
Echipamente de reglare pentru sisteme de încălzire. Partea 6: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 12098-1:2015. Module M3-5,6,7,8
SR CEN/TR 16798-16:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 16: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-15. Calculul sistemelor de răcire. (Modul M4-7). Stocare
Înregistrările 1 - 14 din 291
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro