Română  English
Abonament *
24.449,41 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
SR EN 62580-1:2017/A11:2018
Echipamente electronice feroviare. Subsisteme feroviare multimedia şi de telematică îmbarcate. Partea 1: Arhitectură generală
SR EN 15232-1:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Partea 1: Impact al automatizării, reglării şi managementului tehnic al clădirii. Module M10-4,5,6,7,8,9,10
SR CEN ISO/TR 52019-2:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de clădire. Partea 2: Explicare şi justificare
SR ISO 433:2017
Benzi transportoare. Marcare
SR EN ISO 10211:2017
Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Calcule detaliate
SR CEN ISO/TR 52000-2:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 2: Explicarea şi justificarea ISO 52000-1
SR CEN/TR 16798-4:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor - Partea 4: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-3 - pentru clădiri nerezidenţiale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de ventilare şi de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5 4)
SR CEN/TR 12098-8:2017
Echipamente de reglare pentru sisteme de încălzire. Partea 8: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 12098-5:2015. Module M3-5,6,7,8
SR CEN/TR 16946-2:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Inspecţia sistemelor de automatizare, control şi management tehnic al clădirilor. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 16946-1:2015. Modul M10-11
SR EN ISO 10077-2:2018
Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie
SR TR 101 550 V1.1.1:2018
Documente relevante pentru SR EN 301 549 "Cerinţe de accesibilitate adecvate pentru achiziţiile publice ale produselor şi serviciilor din domeniul TIC din Europa"
SR EN ISO 19285:2018
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete cu traductor multielement cu comandă de fază (PAUT). Niveluri de acceptare
SR EN 60335-1:2012/A13:2018
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR CEN/TR 15953:2017
Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice, categoriile P1 şi P2. Prezentare generală a standardelor armonizate care vor fi elaborate de către CEN/ TC 212 /WG 5
Înregistrările 1 - 14 din 291
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro