Domain
product

SR EN 1922:2004

Information technology - Character repertoire and coding for interworking with Telex services
This European Standard specifies the graphic character repertoire and control functions relevant for information interchange via Telex services. It is intended to be used with and identified within other European functional standards that specify strings of coded characters for interchange of coded information between Information Processing Systems via Telex services. This standard specifies two alternative options of graphic character repertoires: Option A for Latin characters and Option B for Latin and Greek characters.

Status : Valid
product

SR ISO/CEI 2022:2006

Information technology. Character code structure and extension techniques

Status : Valid
product

SR ISO/CEI 4873:2006

Information technology. ISO 8-bit code for information interchange. Structure and rules for implementation

Status : Valid
product

SR EN ISO 7779:2019

Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
This document specifies procedures for measuring and reporting the noise emission of information technology and telecommunications equipment. NOTE 1 This document is considered part of a noise test code (see 3.1.2) for this type of equipment and is based on basic noise emission standards (see 3.1.1) ISO 3741, ISO 3744, ISO 3745, ISO 9295 and ISO 11201. The basic emission quantity is the A-weighted sound power level, which can be used for comparing equipment of the same type but from different manufacturers, or for comparing different equipment. Three basic noise emission standards for determination of the sound power levels are specified in this document in order to avoid undue restriction on existing facilities and experience. ISO 3741 specifies comparison measurements in a reverberation test room; ISO 3744 and ISO 3745 specify measurements in an essentially free field over a reflecting plane. Any of these three basic noise emission standards can be selected and used exclusively in accordance with this document when determining sound power levels of a machine. The A-weighted

Status : Valid
product

SR ISO/CEI 7813:2008

Information technology -- Identification cards -- Financial transaction cards
Standardul specifică structura şi conţinutul datelor de urmărire, utilizate pentru a iniţia tranzacţii financiare. El ia în considerare atât aspectele umane cât şi pe cele fizice şi stabileşte prescripţiile minime pentru conformitate. Aceasta se referă la ansamblul general, tehnicile de înregistrare, sistemele de numărare, procedurile de înregistrare, dar nu şi prescripţiile privind securitatea. Standardul specifică procedurile de încercare utilizate pentru a verifica cardurile de mărime ID-1, în raport cu parametrii specificaţi in acest standard.

Status : Valid
product

SR ISO/CEI 8878:1998

Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. Use of X.25 to provide the OSI Connection-mode Network Service
Standardul defineste metode pentru furnizarea serviciului retea de tip OSI în mod conexiune. Standardul este similar recomandarii CCITT X.223

Status : Valid
product

SR ISO/CEI 10027:1999

Information technology. Information Resource Dictionary System (IRDS) framework
Standardul descrie cadrul de lucru pentru un numar de standarde internationale care specifica un sistem de informatii specializat, numit sistem dictionar al resurselor de informatii (IRDS)

Status : Valid
product

SR ISO/CEI 10090:1998

Information technology - 90 mm optical disk cartridges rewritable and read only, for data interchange
Standardul defineste caracteristicile discurilor optice de 90 mm încasetate, accesibile pentru scrierea, citirea si stergerea multipla a datelor

Status : Valid
product

SR ISO/CEI 10641:1997

Information technology. Computer graphics and image processing. Conformance testing of implementations of graphics standards
Standardul se refera la testarea condormitatii implementarilor standardelor de grafica. Totodata, prezentul standard defineste un cadru de lucru general al procedurilor si liniilor directoare pentru testarea de conformitate, împreuna cu definitiile termenilor si conceptelor

Status : Valid