Domain
product

SR ISO/IEC TS 17021-10:2018

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
Acest document specifică cerinţe suplimentare referitoare la competenţa personalului implicat în procesul de audit şi certificare pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii în muncă şi completează cerinţele existente în ISO/IEC 17021-1. Se definesc trei tipuri de personal şi funcţii de certificare: - auditori; - personal care analizează rapoartele de audit şi ia decizii referitoare la certificare; - alt tip de personal.

Status : Valid
product

SR ISO/IEC TS 17021-11:2020

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems
<p>This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process of a facility management (FM) management system and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021‑1.</p>

Status : Valid
product

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)
ISO/IEC 17021-1:2015 contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of bodies providing audit and certification of all types of management systems. Certification bodies operating to ISO/IEC 17021-1:2015 do not need to offer all types of management system certification. Certification of management systems is a third-party conformity assessment activity and bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies.

Status : Valid
product

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015/C92:2016

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)
La pagina 7, la definiţia 3.4 se adaugă după Nota 5 următoarea Notă: NOTA 6 - Un audit integrat este atunci când un client a integrat aplicarea cerinţelor din două sau mai multe standarde de sisteme de management într-un singur sistem de management şi este auditat în raport cu mai mult de un singur standard. Se înlocuieşte "durata auditului" cu "timpul de audit" în titlul de la 9.1.4, în 9.1.4.1, în prima frază de la 9.1.4.2, în 9.2.2.1.2, în tabelul A.1 şi în articolul A.4. De asemenea se înlocuieşte în articolul 9.4.6.d) "orarul" cu "timpul de audit".

Status : Valid
product

SR ISO IEC TS 17021-12:2022

Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 12: Competence requirements for auditing and certification of collaborative business relationship management systems
Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 12: Competence requirements for auditing and certification of collaborative business relationship management systems

Status : Valid
product

SR EN ISO/IEC 17021-2:2019

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems (ISO/IEC 17021-2:2016)
Acest document precizează cerinţele de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit şi certificare pentru sistemele de management de mediu (SMM) şi completează cerinţele existente în SR EN ISO/IEC 17021-1.

Status : Valid
product

SR EN ISO/IEC 17021-3:2019

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems (ISO/IEC 17021-3:2017)
Acest document precizează cerinţele de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit şi certificare pentru sistemele de management al calităţii (SMC) şi completează cerinţele existente în SR EN ISO/IEC 17021-1.

Status : Valid
product

SR ISO/IEC TS 17021-5:2018

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems
Prezenta specificaţie tehnică completează cerinţele existente în ISO/IEC 17021:2011. Documentul specifică cerinţe de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de certificare a sistemelor de management al activelor.

Status : Valid
product

SR ISO/IEC TS 17021-6:2020

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems
<p>ISO/IEC TS 17021-6:2014 complements the existing requirements of ISO/IEC 17021:2011. It includes specific competence requirements for personnel involved in the certification process for business continuity management systems (BCMS).</p>

Status : Valid