Română  EnglishIndicativ Denumire Preț de la
SR CEN/TR 14819-1:2016 Recomandări de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Prevenire şi luptă împotriva incendiilor. Partea 1: Funiculare în tuneluri 53,27 lei
SR CEN/TR 14819-2:2016 Recomandări de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Prevenire şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Alte funiculare şi instalaţii 82,82 lei
SR EN 12397:2005(Inlocuit) Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Exploatare 53,27 lei
SR EN 12397:2017 ver.eng. Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Exploatare 44,22 lei
SR EN 12408:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Asigurarea calităţii 35,20 lei
SR EN 12927-1:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 1: Criterii de alegere a cablurilor şi legăturilor de capăt 42,86 lei
SR EN 12927-2:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 2: Coeficienţi de securitate 42,86 lei
SR EN 12927-3:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 3: Matisarea cablurilor de tracţiune, purtătoare şi de tracţiune şi de remorcare cu 6 toroane 37,45 lei
SR EN 12927-4:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 4: Legături de capăt 53,27 lei
SR EN 12927-5:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 5: Depozitare, transport, instalare, tensionare 37,45 lei
SR EN 12927-6:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 6: Criterii de scoatere din funcţiune 42,86 lei
SR EN 12927-7:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 7: Inspecţie, reparare şi mentenanţa 53,27 lei
SR EN 12927-7:2005/C91:2006 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 7: Inspecţie, reparare şi mentenanţă - lei
SR EN 12927-8:2005 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 8: Examinări nedistructive magnetice ale cablului (MRT) 42,86 lei
Înregistrările 1 - 14 din 46
Colecțiile de standarde în format electronic sunt înglobate în aplicația InfoStandard Web.

Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro

La comanda dvs. pe ICS/CAN se adaugă doar standardele în vigoare existente. Dacă un standard în vigoare existent în ICS-ul/CAN-ul ales de către dvs. există atât varianta în limba română, cat și varianta în limba engleză, se va adăuga automat doar varianta în limba română. Pentru alegerea variantei în limba engleză pentru acest standard, trebuie să căutați individual standardul si să comandați și versiunea în limba engleză.