Română  EnglishSubgrupe
ICS
Denumire Preț de la
45.060.10 Material rulant de tracţiune 1.977,58 lei
45.060.01 Material rulant pentru căi ferate în general 8.147,59 lei
45.060.20 Material rulant tractat 2.810,22 lei
Indicativ Denumire Preț de la
SR EN 60310:2016 ver.eng. Aplicaţii feroviare. Transformatoare de tracţiune şi bobine de reactanţă la bordul materialului rulant 153,41 lei
SR EN 60349-1:2011 Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 1: Maşini, altele decât motoare de curent alternativ alimentate de la convertizor electronic 100,22 lei
SR EN 60349-1:2011 ver.eng. Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 1: Maşini, altele decât motoare de curent alternativ alimentate de la convertizor electronic 133,10 lei
SR EN 60349-2:2011 Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 2: Motoare de curent alternativ alimentate de la convertizor electronic 69,80 lei
SR EN 60349-2:2011 ver.eng. Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 2: Motoare de curent alternativ alimentate de la convertizor electronic 112,21 lei
SR EN 60349-4:2013 ver.eng. Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 4: Maşini electrice sincrone cu magneţi permanenţi alimentate de la convertizor electronic 112,21 lei
SR EN 61287-1:2015 ver.eng. Aplicaţii feroviare. Convertoare electronice de putere instalate pe materialul rulant. Partea 1: Caracteristici şi metode de încercări 133,10 lei
SR EN 61287-1:2015/AC:2015 ver.eng. Aplicaţii feroviare. Convertoare electronice de putere instalate pe materialul rulant. Partea 1: Caracteristici şi metode de încercări 6,77 lei
SR EN 61373:2011 Aplicaţii feroviare. Echipament pentru material rulant. Încercări la şocuri şi vibraţii 65,45 lei
SR EN 61373:2011/AC:2017 Aplicaţii feroviare. Echipament pentru material rulant. Încercări la şocuri şi vibraţii 19,40 lei
SR EN 61375-1:2013 Echipamente electronice feroviare. Reţeaua de comunicaţii a trenului (TCN). Partea 1: Arhitectura generală 82,82 lei
Înregistrările 1 - 14 din 63
Colecțiile de standarde în format electronic sunt înglobate în aplicația InfoStandard Web.

Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro

La comanda dvs. pe ICS/CAN se adaugă doar standardele în vigoare existente. Dacă un standard în vigoare existent în ICS-ul/CAN-ul ales de către dvs. există atât varianta în limba română, cat și varianta în limba engleză, se va adăuga automat doar varianta în limba română. Pentru alegerea variantei în limba engleză pentru acest standard, trebuie să căutați individual standardul si să comandați și versiunea în limba engleză.