Română  EnglishIndicativ Denumire Preț de la
SR 6910:2012 Agregate energetice. Vibraţii admisibile. Prescripţii 37,45 lei
SR 9189:2012 Echipamente hidromecanice ale sistemelor energetice. Terminologie şi simbolizare 46,48 lei
SR EN 16325:2013 ver.eng.(Inlocuit) Garanţia originii privind energia. Garanţia originii pentru energie electrică 74,14 lei
SR EN 16325+A1:2016 ver.eng. Garanţia originii privind energia. Garanţia originii pentru energie electrică 82,82 lei
SR EN 16825:2017 ver.eng. Dulapuri şi vitrine frigorifice de uz profesional. Clasificare, cerinţe şi condiţii de încercare 74,14 lei
SR EN 50597:2016 Consumul de energie al distribuitoarelor automate pentru comercializarea de produse 53,27 lei
SR EN 50597:2016 ver.eng. Consumul de energie al distribuitoarelor automate pentru comercializarea de produse 53,27 lei
SR ISO 14617-11:2008 ver.eng. Simboluri grafice pentru diagrame. Partea 11: Dispozitive pentru transferul de căldură şi motoare termice 46,48 lei
STAS 11373-85(Anulat) Indicatori de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate pentru echipamente energetice. Nomenclator 13,54 lei
STAS 2644-73(Anulat) Desene tehnice. Instalaţii termoenergetice. Semne convenţionale 53,27 lei
STAS 6910-74(Anulat) Agregate energetice. Vibraţii admisibile. Prescripţii 13,54 lei
STAS 6910-87(Anulat) Agregate energetice. Vibraţii admisibile. Prescripţii 19,40 lei
STAS 8303-88 Energetică generală. Terminologie 37,45 lei
STAS 9189-73(Anulat) Echipamente hidromecanice ale sistemelor energetice. Terminologie şi simbolizare 42,86 lei
Înregistrările 1 - 14 din 16
Colecțiile de standarde în format electronic sunt înglobate în aplicația InfoStandard Web.

Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro

La comanda dvs. pe ICS/CAN se adaugă doar standardele în vigoare existente. Dacă un standard în vigoare existent în ICS-ul/CAN-ul ales de către dvs. există atât varianta în limba română, cat și varianta în limba engleză, se va adăuga automat doar varianta în limba română. Pentru alegerea variantei în limba engleză pentru acest standard, trebuie să căutați individual standardul si să comandați și versiunea în limba engleză.