Masini pentru constructia si intretinera drumurilor

616.85
Name Number of pages
Măturătoare. Partea 1: Clasificare şi terminologie 14
Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă şi pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Sistemul de putere şi organele de comandă asociate. Interschimbabilitate şi cerinţe de performanţă 19
Maşini pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Partea 1: Terminologie 79
Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor 36
Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerinţe specifice pentru maşini de stabilizat terenul şi maşini de reciclat 26
Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerinţe specifice frezelor rutiere 26
Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate 36
Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate 26
Maşini pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Partea 4: Recepţia maşinilor de către utilizatori 17
Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 58
Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat 62
Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă şi pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Echipamente montate frontal. Partea 1: Plăci de bază montate frontal fixe 26
Măturătoare. Partea 2: Cerinţe de performanţă şi metode de încercare 21
Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă şi pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Echipamente montate frontal. Partea 2: Interschimbabilitatea sistemelor de ridicare 12
Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă şi pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Sisteme de putere şi comenzi asociate. Sisteme de putere hidraulice şi interfeţe electrice 24
Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate 53
Măturătoare. Partea 3: Eficacitatea colectării particulelor de materii. Încercare şi evaluare 25
Măturătoare. Partea 4: Simboluri pentru comenzile operatorului şi alte afişaje 21
Maşini pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Partea 2: Evaluarea performanţelor 39
Maşini pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Partea 3: Clasificare 8
Echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă şi pentru întreţinerea zonelor adiacente drumurilor. Achiziţia şi transmiterea datelor. Partea 1: Achiziţia datelor la bordul vehiculelor 44
Maşini pentru construcţia drumurilor. Instalaţii pentru prepararea mixturilor de materiale de construcţie a drumurilor. Cerinţe de securitate 64
Maşini pentru tratarea suprafeţei rutiere. Cerinţe de securitate 44