RADTE-IR - responsabil cu avizarea documentatiei tehnice - instalatii de ridicat

1638.68
Name Number of pages
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităţi 9
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 3: Macarale turn 8
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 4: Macarale cu braţ 8
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale 18
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu handicap 34
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinare şi încercări. Partea 58: Încercarea de rezistenţă la foc a uşilor de palier 32
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale existente 42
Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Examinare preliminară, mentenanţă, inspecţie şi verificări în exploatare 24
Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Exploatare 24
Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Recuperare şi evacuare 20
Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 8: Examinări nedistructive magnetice ale cablului (MRT) 18
Echipamente şi structuri pentru târguri şi parcuri de distracţii. Securitate 208
Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 1: Metodă de încercare 26
Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 4: Tabele de valori de duritate 92
Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon 14
Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 2: Verificarea şi etalonarea maşinilor de încercare 22
Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire 40
Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă 28
Cabluri de oţel. Securitate. Partea 2: Definiţii, notare şi clasificare 60
Cabluri de oţel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicaţii generale de ridicat 32
Instalaţii de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile 30
Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă 28
Cabluri de oţel. Securitate. Partea 1: Condiţii generale 24
Instalaţii de ridicat. Securitate. Macarale turn 56
Instalaţii de ridicat. Cerinţe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor 28
Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge 70
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice 212
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice 206
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice 20
Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale pentru materiale metalice 26
Instalaţii de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 1: Nacele suspendate 18
Elevatoare pentru vehicule 64
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare 34
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare 24
Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete 42
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire 16
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale în clădiri existente 38
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 2: Macarale mobile 6
Instalaţii de ridicat. Reguli şi metode de încercare 14
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 1: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu film 36
Examinări nedistructive. Examinare cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale 28
Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea securităţii structurilor metalice 114
Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor metalice 14
Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 1: Oţel, nichel, titan şi aliajele acestora 18
Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Examinarea macroscopică şi microscopică a îmbinărilor sudate 14
Macarale mobile. Determinarea stabilităţii 20
Instalaţii de ridicat. Macarale mobile 124
Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare 26
Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 2: Verificarea şi etalonarea aparatelor de încercare 24
Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 3: Etalonarea blocurilor de referinţă 20
Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabel cu valori ale durităţii 20
Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicule de energie). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 34
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare 10
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor. Niveluri de acceptare 10
Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 1: Cărucioare de manipulare autopropulsate, altele decât cele fără conductor însoţitor, cu furcă retractabilă şi cărucioare transportoare de sarcini 60