Managementul mediului

363.28
Name Number of pages
Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Format al documentaţiei referitoare la date 46
Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare 54
Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru de lucru 28
Management de mediu. Integrarea aspectelor de mediu în proiectarea şi dezvoltarea produsului 32
Sisteme de management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO) 28
Management de mediu. Vocabular 88
Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare şi exemple 36
Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu. Ghid 44
Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare 50
Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare la punerea în aplicare 74
Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management 56