Oferta de abonare perioada 01.04.2018 - 31.08.2019

90399.4 Lei
Name Number of pages
Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rigidităţii inelare specifice iniţiale 12
Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi şi fitinguri din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la atac chimic din interiorul unei secţiuni în condiţii de deflexie 14
Materiale textile. Proprietăţi ale rezistenţei la plesnire a materialelor textile. Partea 2: Metoda pneumatică pentru determinarea rezistenţei şi deformării la plesnire 12
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-29: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi fluctuaţii de tensiune la porturi de alimentare în curent continuu 22
Sisteme de conducte din materiale plastice. Robinete din materiale termoplastice. Metode de încercare a rezistenţei la presiune interioară şi la etanşeitate 12
Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea proprietăţilor iniţiale la tracţiune longitudinală 18
Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la tracţiune circulară iniţială aparentă 20
Butelii de gaz transportabile. Inspecţii şi încercări periodice ale buteliilor de gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură 50
Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţii pentru proiectarea şi construcţia buteliilor pentru gaz transportabile şi reîncărcabile, din oţel, fără sudură,cu capacitate apă de la 0,5 l până la 150 l inclusiv. Partea 3: Butelii din oţel inoxidabil 48
Sistem de distribuire a gazelor medicale. Partea 6: Dimensiuni şi atribuiri ale ştuţurilor pentru unităţile terminale pentru gazele medicale comprimate şi vacuum 18
Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 3: Rezistenţă la penetrarea apei 10
Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a parametrilor fasciculului laser. Stabilitatea poziţionării fasciculului 24
Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 4: Conformabilitate 10
Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 6: Controlul mirosului 10
Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme de conducte de materiale termoplastice îngropate pentru utilizări fără presiune. Metode de încercare a etanşeităţii îmbinărilor cu inel de etanşare elastomeric 14
Pulverizare termica. Caracterizarea şi încercările acoperirilor obţinute prin pulverizare termică 22
Sisteme de conducte şi de tubulatura de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Metodă pentru expunere directă la intemperii 14
Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 1: Terminologie şi aspecte fundamentale 28
Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Durata de viaţă a laserilor 20
Ambalaje. Evaluarea dezintegrării materialelor de ambalare în timpul încercărilor utilizate în practică în condiţii definite de formare a compostului 18
Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţie pentru butoaie sub presiune, sudate, cu capacitate până la 1000 l pentru transportul gazelor. Proiectare şi construcţie 48
Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 2: Fascicule astigmatice generale 22
Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 1: Fascicule stigmatice şi astigmatice simple 24
Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 2: Senzori Shack-Hartmann 28
Ambalaje. Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase. Ambalaje pentru mărfuri periculoase, recipiente mari pentru produse în vrac (RMV) şi ambalaje mari. Ghid pentru aplicarea ISO 9001 36
Bazele căminelor de racord şi inspecţie şi ale căminelor de vizitare de materiale termoplastice. Metode de încercare a rezistenţei la flambaj 16
Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la forfecare a acoperirilor obţinute prin pulverizare termică 18
Gaz natural. Gaz natural utilizat drept carburant comprimat pentru vehicule. Partea 1: Desemnarea calităţii 30
Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală 22
Regulatoare de presiune pentru utilizarea cu gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasă presiune 40
Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Unităţi terminale pentru sisteme de evacuare de gaze anestezice 32
Dispozitive pentru măsurarea debitului pentru racordare la unităţile terminale ale sistemelor de distribuţie a gazelor medicale 30
Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 1: Îndrumări pentru selectarea şi aplicarea criteriilor de eşantionare, în diferite condiţii 76
Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 2: Îndrumări pentru tehnicile de eşantionare 66
Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 3: Îndrumări pentru procedurile pentru sub-eşantionare pe teren 26
Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 4: Îndrumări pentru procedurile de ambalare, depozitare, conservare, transport şi livrare a eşantioanelor 20
Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 5: Îndrumări pentru procesul de elaborare a planului de eşantionare 42
Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea flexibilităţii inelare 10
Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 2: Statistică aplicată 88
Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 3: Proceduri de eşantionare skip-lot 32
Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea primară şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu 40
Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual 30
Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 1: Determinarea ratei de emisie de fum în timpul sudării cu arc electric şi colectarea fumului pentru analiză 26
Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă 52
Maşini pentru industria alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă 48
Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificare electronică a înregistrării (ERI) pentru vehicule. Partea 1: Arhitectură 18
Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificarea înregistrării electronice (ERI) pentru vehicule. Partea 2: Prescripţii de funcţionare 24
Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 5: Exemple de metode pentru determinarea nivelurilor de integritate a securităţii 50
Calitatea aerului. Determinarea medii temporale a emisiilor masice şi a factorilor de emisie. Abordare generală 32
Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de sulf (S), de clor (Cl), de fluor (F) şi de brom (Br) 20
Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de laborator 40
Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente majore (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) 30
Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente în urme (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V şi Zn) 28
Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de încercat din eşantioane de laborator 38
Vehicule de teren (ATV- uri - Quaduri). Cerinţe de securitate şi metode de încercare 74
Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate 14
Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercarea şi clasificarea rezistenţei la presiunea exploziei 14
Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel aliat. Partea 2: Piuliţe de clase de calitate specificate. Filete cu pas normal şi filete cu pas fin 28
Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor 66
Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală 6
Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 4: Scaun pliabil pentru transport 10
Piatră naturală. Blocuri brute. Specificaţii 18
Piatră naturală. Plăci brute. Specificaţii 18
Produse de asistare pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe generale şi metode de încercare 66
Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane şi care nu sunt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roţi şi tracţiune pe o roată. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 64
Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare 88
Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 5: Suport pentru brancarde 18
Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Pregătirea eşantioanelor şi materiale de referinţă 28
Nămol, biodeşeuri tratate, sol şi deşeuri. Determinarea conţinutului de carbon organic total (COT) prin combustie uscată 26
Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură, reîncărcabile. Proiectare, construcţie şi încercări 68
Butelii pentru gaz. Baterii de butelii cu acetilenă. Condiţii de umplere şi controlul umplerii 22
Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Determinarea prin extrapolare a rezistenţei hidrostatice pe termen lung a materialelor termoplastice sub formă de ţevi 36
Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale 24
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune 46
Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-1: Proiectare şi verificare. Specificaţie pentru sarcina caracteristică 18
Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-2: Proiectare şi verificare. Verificare prin încercări 18
Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin calcule 30
Calculatoare de birou şi calculatoare portabile. Măsurarea consumului de energie 52
Mărimi şi unităţi. Partea 1: Generalităţi 48
Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Abel cu vas închis 28
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-201: Cerinţe particulare pentru echipamente de comandă 62
Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 1: Cerinţe de mediu şi de securitate 28
Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 7: CompoNet 204
Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale 28
Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico- alcalino-pământoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 1: Definiţie şi descriere 48
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică 20
Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice 34
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectar 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectar 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 20
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18
Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei în condiţii de coroziune ciclică. Partea 2: Stropire (ceaţă salină)/uscare/umiditate/radiaţii UV 16
Oţeluri şi aliaje de nichel pentru organe de asamblare utilizate la temperatură ridicată şi/sau scăzută 54
Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDDB) 38
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale pentru utilizare în comun 34
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru uz comercial 48
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe pentru utilizare în comun 42
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă 32
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată 50
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină 40
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută 36
Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil 50
Butelii pentru gaz. Butelii de acetilenă. Inspecţie şi întreţinere periodice 26
Electroacustică. Sonometre. Partea 2: Încercări de evaluare a modelului 46
Materiale textile. Proprietăţi privind rezistenţa la tracţiune a cusăturilor ţesăturilor şi articolelor textile confecţionate. Partea 1: Determinarea forţei maxime de rupere a cusăturilor prin metoda pe bandă 14
Materiale textile. Proprietăţi privind rezistenţa la tracţiune a cusăturilor ţesăturilor şi articolelor textile confecţionate. Partea 2: Determinarea forţei maxime de rupere a cusăturilor prin metoda Grab 16
Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) în distilatele medii. Metoda prin spectrometrie în infraroşu 18
Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoarele de automobil şi avion. Metoda Motor 36
Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoarele de automobile. Metoda Research 32
Aparataj de joasă tensiune în carcasă. Partea 1: Întreruptoare-separatoare în carcasă, în afara domeniului de aplicare al IEC 60947-3, destinate să asigure secţionarea pe durata activităţilor de reparare şi mentenanţă 16
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 24: Comunicaţii digitale între staţia de încărcare în curent continuu şi vehiculul electric, pentru controlul încărcării în curent continuu 36
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 23: Staţie de încărcare în curent continuu pentru vehicule electrice 88
Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinări şi încercări. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinări şi încercări ale componentelor ascensoarelor 94
Acustică. Măsurarea în laborator a îmbunătăţirii izolării la zgomot de impact datorată pardoselilor aplicate pe o machetă de planşeu. Partea 1: Planşeu compact greu 16
Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare destinate montării pe pereţi şi pe tavane 14
Acustică. Cod de încercare pentru plafoane suspendate. Absorbţie acustică 22
Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 4: Efecte produse de încărcări repetate 20
Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale 40
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie şi alte aparate de extragere a fumului rezultat de la prepararea alimentelor 24
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. Partea 2: Determinarea rezistenţei la penetrare 12
Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare 76
Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 46
Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat 32
Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme electrice de comandă automată a arzătoarelor 56
Spălătoare de bucătărie. cerinţe funcţionale şi metode de încercare 34
Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări 36
Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 24
Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare 32
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-103: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare porţi, uşi şi ferestre 46
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială 30
Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 2: Brancardă motorizată 14
Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 3: Brancardă de mare capacitate 18
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase 24
Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru stimulatoare de nervi şi muşchi 26
Caracteristici ale tensiunii în reţelele electrice publice de distributie 8
Căzi de baie pentru scopuri casnice 28
Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 1: Sisteme generale de brancarde şi echipament pentru transportul pacienţilor 34
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Poli(fluorură de viniliden) (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem 6
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare 56
Sisteme de poziţionare a cablurilor. Coliere pentru instalaţii electrice 38
Aparate electromedicale. Partea 2-26: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru electroencefalografe 36
Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 5: Cerinţe minime de etichetare şi instrucţiuni de utilizare 16
Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 2: Cerinţe 20
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansambluri sonde portabile, pentru măsurare şi încercare electrică 92
Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentelor şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică 44
Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico-calco-sodică, securizată termic. Partea 1: Definiţie şi descriere 36
Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate "STERIL". Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic 20
Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 50
Aplicaţii feroviare. Încercări pentru acceptarea caracteristicilor dinamice ale vehiculelor feroviare. Vagoane de marfă. Încercarea siguranţei circulaţiei vagoanelor de marfă supuse la forţe longitudinale de compresiune 28
Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-2: Sisteme electronice de control al accesului. Linii directoare pentru aplicaţii 34
Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale 50
Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate medicale cu ultrasunete de monitorizare şi de diagnostic 28
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 188
Lână. Determinarea diametrului fibrelor. Metoda microscopului cu proiecţie 20
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase pentru utilizare comercială 16
Iluminat public. Partea 2: Cerinţe de performanţă 24
Iluminat public. Partea 3: Calculul performanţelor 62
Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanţelor fotometrice 48
Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanţă energetică 28
Corpuri de iluminat. Partea 2-5: Condiţii speciale. Proiectoare 16
Aparate electromedicale. Partea 2-25: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru electrocardiografe 108
Maşini electrice de spălat şi uscat rufe de uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor 46
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase pentru utilizare comercială 22
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 11-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri pentru zona de lucru, cabluri 22
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 10-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri pentru zona de lucru, cabluri de 24
Acustică. Măsurarea în situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 3: Izolarea acustică a faţadelor 44
Produse petroliere. Determinarea tipurilor de hidrocarburi aromatice în distilatele medii. Metoda cromatografică de înaltă performanţă, cu detector refractometric 20
Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală internaţională. Partea 1: Eficienţă energetică 24
Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală internaţională. Partea 2: Surse regenerabile de energie 20
Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate 6
Căzi de duş pentru scopuri casnice 28
Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor 32
Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de mici dimensiuni fără protecţie utilizate în circuite de siguranţă 34
Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 2: Recomandări funcţionale pentru înmagazinare în zăcăminte de petrol şi de gaz 32
Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 5: Recomandări funcţionale pentru instalaţiile de suprafaţă 22
Consumul de energie al distribuitoarelor automate pentru comercializarea de produse 26
Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice 26
Cleme de cabluri pentru instalaţii electrice 32
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - placă tubulară 30
Produse petroliere lichide. Determinarea tipurilor de hidrocarburi şi a compuşilor oxigenaţi în benzina auto pentru motoare şi în etanol (E85) carburant auto. Metoda prin cromatografie multidimensională în fază gazoasă 26
Cabluri electrice. Încercare de rezistenţă la foc a cablurilor electrice fără protecţie (Clasificare P) 30
Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere (tracţiune) 14
Piese turnate din oţel utilizate sub presiune 32
Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces şi cerinţe generale de acces 18
Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinţei de aprindere a ţigaretelor. Amendament 1 10
Materiale plastice. Învelişuri de material termoplastic pentru izolaţii destinate clădirilor şi instalaţiilor industriale. Cerinţe şi metode de încercare 22
Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Pensky - Martens cu vas închis 30
Acustică. Zero de referinţă pentru calibrarea echipamentelor audiometrice. Partea 7: Prag de audibilitate de referinţă în condiţii de ascultare în câmp liber şi în câmp difuz. Amendament 1: Prag de audibilitate de referinţă la 20 Hz şi 18 000 Hz în c 8
Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 1: Reguli de aplicare pentru produse particulare 58
Aer înconjurător. Biomonitorizare cu ajutorul plantelor superioare. Metodă de expunere standardizată a tutunului 36
Aplicaţii feroviare. Dispozitive externe de avertizare optică şi acustică pentru trenuri. Partea 1: Proiectoare, faruri şi lămpi finale 22
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 7: Încărcare prin sudare 30
Metale de adaos pentru lipire moale şi lipire tare. Notare 8
Adezivi pentru plăci ceramice. Partea 1: Cerinţe, evaluarea şi verificarea constanţei performanţei, clasificare şi marcare 32
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru elemente de faţadă 26
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri pentru vitraje 22
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare 22
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale 28
Corpuri de iluminat. Partea 2-13: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat încastrate în sol 8
Vehicule rutiere. Securitatea sigiliilor mecanice utilizate pe tahografe. Cerinţe şi proceduri de încercare 32
Aplicaţii feroviare. Regulator de timonerie 22
Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe. Amendament 1 8
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile chimice 14
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile datorate microorganismelor 12
Sisteme de conducte de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică. 8
Aparate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 1: Maşini de gătit, cuptoare, cuptoare cu vapori şi grătare. Metode pentru măsurarea performanţelor 78
Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT). Cerinţe referitoare la calitate şi competenţă 18
Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. Amendament 1: OPC, organe de tăiere, furtunuri sub presiune 8
Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Standard specific pentru aparatele de tip C şi aparatele de tip B2, B3 şi B5 al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 1 000 kW 110
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără 24
Proiectare ecologică pentru acţionări electrice de putere, demaroare de motoare, electronică de putere şi aplicaţiile acestora de acţionare. Partea 2: Indicatori de eficienţă energetică pentru acţionări electrice de putere şi demaroare de motoare 8
Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a ţesăturilor prin metoda Martindale. Partea 2: Determinarea deteriorării epruvetei 22
Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă pentru detectoarele de gaze inflamabile 50
Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 10: Încercare la sarcina de probă pentru rezistenţa la smulgere 12
Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton 22
Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală cu şina la suprafaţă sau înglobată 22
Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei volumetrice de oxigen. Metodă de referinţă standardizată. Paramagnetism 44
Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte. Metodă de referinţă standardizată 46
Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de sulf. Metodă de referinţă standardizată 68
Calitatea aerului. Certificarea sistemelor automate de măsurare. Partea 4: Criterii de performanţă şi proceduri de încercare pentru sisteme automate de măsurare pentru măsurarea periodică a emisiilor de la surse fixe 60
Microbiologia lanţului alimentar. Determinarea cantitativă a toxinei emetice (cereulida) prin LC-MS/MS 22
Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică 20
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-101: Cerinţe particulare pentru echipamente medicale de diagnostic in vitro (DIV) 24
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale 6
Mopede şi motociclete electrice. Cerinţe de securitate pentru conexiunea conductivă la o staţie exterioară de alimentare cu energie electrică 40
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. Partea 5: Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei, marcare şi etichetare 16
Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Partea 11: Echipament pentru măsurare 14
Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 11: Contoare electromecanice pentru energie activă (clase 0,5 , 1 şi 2) 8
Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 21: Contoare statice pentru energie activă (clase 1 şi 2) 8
Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,2 S şi 0,5 S) 8
Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clase 2 şi 3) 8
Aer înconjurător. Sisteme automate de măsurare pentru măsurarea concentraţiei de pulberi în suspensie (PM10; PM2,5) 54
Aer înconjurător. Măsurare a carbonului elementar (EC) şi a carbonului organic (OC) colectat pe filtre 54
Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de prindere. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 14
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru situaţii de urgenţă 28
Microbiologia alimentelor şi a produselor pentru hrana animalelor. Metodă orizontală pentru detecţia Escherichia coli O 157. Amendament 1: Anexa B: Rezultat studii interlaboratoare 10
Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical 22
Cabluri electrice. Cabluri de încărcare pentru vehicule electrice 38
Mobilier pentru copii. Saltele pentru pătuţuri şi coşuri pentru bebeluşi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 30
Carburanţi pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerinţe şi metode de încercare 26
Carburanţi pentru automobile. Motorină. Cerinţe şi metode de încercare 22
Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie si întreţinere pentru cale. Partea 3 : Cerinţe generale de securitate 68
Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere 10
Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale 14
Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 3: Utilizarea acoperirii, înglobării sau turnării pentru protecţia împotriva poluării 28
Facturare electronică. Partea 1: Model semantic de date pentru elementele esenţiale ale unei facturi electronice 140
Analiză de gaze. Manipularea gazelor şi a amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare 24
Aspiratoare de praf pentru utilizarea casnică. Partea 1: Aspiratoare de praf. Metode de măsurare a performanţelor 90
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Listeria monocytogenes şi a Listeria spp. Partea 2: Metodă de numărare 37
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia imunoenzimatică a enterotoxinelor stafilococice în produse alimentare 28
Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit cu o singură turaţie 18
Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Prescripţii fundamentale. Distanţe de izolare în aer şi distanţe de izolare pe suprafaţă pentru toate echipamentele electrice şi electronice 60
Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 2: Supratensiuni şi protecţiile asociate 18
Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare 30
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru amestecătoare portabile pentru materiale de construcţii 26
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 1: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a oţelurilor şi sudarea cu arc electric a nichelului şi aliajelor de n 46
Proprietăţi acustice ale elementelor de construcţii şi ale clădirilor. Măsurarea în laborator a zgomotului structural produs de instalaţiile aferente clădirii pentru toate condiţiile de instalare a acestora 34
Plăci pe bază de lemn. Acoperiri din lemn furniruit pentru pardoseală 50
Scaune înalte pentru copii. Cerinţe şi metode de încercare 54
Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare 42
Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 2: Cerinţe de validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare 22
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detectarea Enterobacteriaceelor 24
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 2: Metodă pentru numărarea coloniilor 22
Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate 30
Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare 6
Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 1: Definiţii antropometrice pentru măsurarea corpului 78
Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 14
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului pentru pompieri 22
Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din topitorii 22
Butelii pentru gaz. Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea inflamabilităţii şi a capacităţii de oxidare pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robinetelor 34
Software pentru domeniul sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale pentru securitatea produselor 30
Securitate la incendiu. Vocabular 60
Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din operaţiile de sudare şi procesele 18
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 9: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire (Modulele M4-1, M4-4, M4-9). Generalităţi 44
Recipiente de unică folosinţă pentru prelevarea probelor de sânge venos uman 24
Biciclete. Biciclete cu acţionare electrică. Biciclete EPAC 128
Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 1: Document cadru 40
Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 2: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în c 18
Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 3: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în c 14
Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 4: Aplicarea la îmbinările care au cel puţin un 12
Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la abraziune 20
Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 2: Explicaţia şi justificarea EN 15193-1, Modul M9 176
Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, Modul M9 104
Îngrăşămimte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin cromatografie. Partea 2: Determinarea Fe chelat cu [oo] EDDHA, [oo] EDDHMA şi HBED sau a cantităţii de agenţi de chelare prin cromatografie cu perechi de ioni 28
Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 12-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 2 000 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clă 20
Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare 52
Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice 56
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de stocare aferente instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum (nu de răcire), Modulele M3-7, M8-7 50
Performanţa energetică a clădirilor. Partea 13: Modul M4-8. Calculul sistemelor de răcire. Producere 66
Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 1: Metodă de calcul simplificată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţ 28
Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 3: Metodă de calcul detaliată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie 38
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 15: Calculul sistemelor de răcire (Modul M4- 7). Stocare 38
Piatră naturală. Criterii de denumire 128
Analiză de gaze. Metode de comparare pentru determinarea compoziţiei amestecurilor de gaze pe baza etalonării într-un punct şi în două puncte 32
Servicii de traducere. Cerinţe pentru serviciile de traducere. Amendament 1 6
Performanţa energetică a clădirilor. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 15232-1:2015. Module M10-4,5,6,7,8,9,10 58
Plăci pe bază de lemn. Metode indicative de încercare pe epruvete de dimensiuni mici pentru anumite proprietăţi mecanice 16
Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 22: Compararea rezistenţei la sângerare a pigmenţilor 10
Metode generale de încercare a pigmenţilor şi materialelor de umplutură. Partea 1: Compararea culorii pigmenţilor 10
Metode generale de analiză pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 4: Determinarea acidităţii sau alcalinităţii extractului apos 10
Asistenţă pentru afaceri. Servicii de asistenţă pentru întreprinderi mici. Terminologie, calitate şi performanţă 38
Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 2: Explicare şi justificare 56
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii de ardere (cazane, biomasă), 58
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 202: Încercări generale. Măsurarea grosimii mantalelor nemetalice 6
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 509: Încercări mecanice. Încercare de rezistenţă la fisurare a izolaţiilor şi mantalelor (încercare la şoc termic) 8
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 511: Încercări mecanice. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald a amestecurilor de polietilenă şi de polipropilenă 8
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 401: Încercări diverse. Metode de îmbătrânire termică. Îmbătrânire în etuva cu aer 6
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 410: Încercări diverse. Metodă de încercare pentru măsurarea degradării prin oxidare catalitică a cuprului pentru conductoare izolate cu poliolefine 6
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 201: Încercări generale. Măsurarea grosimii izolaţiei 6
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald pentru izolaţii şi mantale 8
Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare 22
Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la rupere 20
Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii 10
Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu şi aliajele acestuia 16
Informare şi documentare. Număr internaţional standardizat pentru muzică (ISMN) 18
Produse petroliere şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor de extremă presiune şi antiuzură ale lubrifianţilor. Metoda cu patru bile (condiţii europene) 24
Informare şi documentare. Identificator internaţional standard pentru biblioteci şi organizaţii asociate (ISIL) 14
Interpretare simultană. Calitatea şi transmiterea semnalelor audio şi video. Cerinţe 20
Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi galoşi electroizolanţi 32
Managementul riscului. Linii directoare 24
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrfugale pentru utilizare în comun 8
Pulverizare termică. Determinarea randamentului de depunere în pulverizarea termică 16
Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1 20
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă 16
Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 5: Prescripţii pentru căminele de vizitare şi dispozitivele de etanşare ale electrozilor de pământ 20
Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 4: Prescripţii pentru dispozitive de fixare a conductoarelor 28
Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant 108
Facturare electronică. Partea 3-1: Metodologie aplicabilă corespondenţelor sintactice ale elementelor esenţiale ale unei facturi electronice 20
Facturare electronică. Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu EN 16931-1 14
Măsurarea în laborator a zgomotului de paşi pe planşee 22
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripţii referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent alterna 56
Instalaţii de gaz de uz casnic. Recomandări pentru securitate 22
Gaz natural. Gaz natural utilizat drept combustibil comprimat pentru vehicule. Partea 2: Specificarea calităţii 12
Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant 62
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun 8
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun 10
Echipament pentru sudare cu gaze. Vocabular 16
Cărucioare industriale. Vocabular şi clasificare. Partea 1: Tipuri de cărucioare industriale 32
Oţeluri pentru recipiente simple sub presiune. Condiţii tehnice de livrare pentru table, benzi şi bare 26
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al activelor 10
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje 62
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale 62
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de tuneluri şi de structuri subterane asociate 64
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de stocare şi eliminare a deşeurilor solide 62
Dimensiuni pentru aparataj de joasă tensiune. Montare standardizată pe şine pentru susţinerea mecanică a aparatajului de comutaţie, aparatajului de comandă şi accesoriilor 32
Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pământ 40
Ţigarete. Determinarea nicotinei din condensate de fum. Metoda gaz-cromatografică 14
Sisteme de management ale siguranţei traficului rutier (RTS). Cerinţe şi recomandări de bune practici 44
Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management 56
Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi galoşi electroizolanţi 4
Încercări la poluare artificială ale izolatoarelor de înaltă tensiune din ceramică şi sticlă utilizate în reţelele de curent alternativ 6
Vibraţii mecanice şi şocuri. Vibraţii ale structurilor rigide. Linii directoare pentru măsurarea vibraţiilor şi evaluarea efectelor acestora asupra structurilor 40
Uscătoare cu tambur pentru uz comercial. Metode de măsurare a performanţelor 62
Ţiţei şi produse conexe. Factorii de corecţie a volumului în funcţie de temperatură şi presiune (tabele de măsurare a ţiţeiului) şi condiţiile de referinţă standard 22
Gaz natural. Zona din amonte. Alocarea gazului şi condensatului 90
Cauciuc vulcanizat sau thermoplastic. Determinarea aderenţei la materialele textile 12
Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la fisurare şi a rezistenţei la propagarea fisurii, prin flexionare (De Mattia) 22
Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la metal. Metoda cu două plăci 14
Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 4: Fişe cu date despre fum 32
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard 16
Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Cerinţe, încercări şi marcarea echipamentului de filtrare a aerului. Partea 3: Determinarea eficacităţii de captare a dispozitivelor de extragere a fumului de sudare montate pe capete pentru sudare 26
Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 4: Încercarea la desprindere 20
Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact 50
Pardoseli supraînălţate demontabile 36
Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 3: Grinzi 18
Pardoseli supraînălţate nedemontabile 26
Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă 64
Tapete în rulouri. Determinarea migrării metalelor grele şi a altor elemente extractibile, a conţinutului de monomer al clorurii de vinil şi a emisiei de formaldehidă 20
Sisteme de inhalare a monoxidului de azot. Partea 1: Sisteme de livrare 30
Butelii de gaz transportabile. Inspecţii şi încercări periodice ale buteliilor de gaz din oţel, fără sudură 50
Proceduri de eşantionare utilizate pentru încercările de acceptanţă a dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro. Aspecte statistice 16
Butelii pentru gaz. Filete paralele pentru racordarea robinetelor la butelii de gaz. Partea 1: Specificaţii 16
Acoperiri rezistente la şoc, stratificate şi textile pentru pardoseală. Determinarea coeficientului dinamic de frecare pe suprafaţa uscată a pardoselii 14
Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea arsenului din fructe de mare prin spectrometria de adsorbţie atomică cu cuptor de grafit (GFAAS) după digestie cu microunde 14
Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Polihidroxisulfatosilicat de aluminiu 20
Camere hiperbare pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercări 42
Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar 32
Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon 18
Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de diciandiamidă. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 12
Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru rezistenţa la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon 6
Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare a căror presiune maximă admisibilă este inferioară sau egală cu 30 bar 6
Paste pentru cabluri pretensionate. Cerinţe de bază 16
Filtre pentru sisteme respiratorii pentru anestezie şi îngrijire medicală respiratorie. Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţei de filtrare 20
Cazane de încălzire. Puterea electrică a generatoarelor de căldură. Limitele sistemului. Măsurări 24
Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibraţii (sinusoidale) 46
Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare. Determinarea fierului chelat cu EDDHSA prin cromatografie cu perechi de ioni 18
Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare. Determinarea fierului chelat cu o,p-EDDHA prin HPLC cu polaritate de fază inversată 16
Îngrăşăminte. Determinarea inhibitorului de urează N-(n-butil) triamidă tiofosforică (NBPT) prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) 12
Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercare Ec: Şocuri datorate manevrărilor brutale, încercare destinată în special probelor de tip echipament 20
Izolatoare pentru linii aeriene. Izolatoare compozite de susţinere şi întindere pentru sistemele de curent alternativ cu tensiunea nominală mai mare de 1 000 V. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare 34
Îngrăşăminte. Determinarea azotului amoniacal 18
Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Devarda 16
Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de potasiu solubil în apă 14
Îngrăşăminte. Determinarea azotului total din uree 18
Îngrăşăminte. Determinarea spectrofotometrică a biuretului în uree 14
Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Ulsch 16
Îngrăşăminte. Determinarea azotului nitric şi a azotului amoniacal conform metodei Arnd 16
Îngrăşăminte. Determinarea azotului cianamidic 16
Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea reziduului uscat (materii nevolatile). Metoda gravimetrică 10
Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte altele decât filtrarea 14
Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare 38
Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea aspectului. Metoda vizuală 10
Termometre medicale. Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte) 20
Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului 16
Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de temperatură 22
Izolatoare. Glosar de termeni şi definiţii 28
Electroacustică. Simulatoare de cap şi ureche umană. Partea 4: Simulatoare de ureche astupată pentru măsurarea căştilor cuplate la ureche prin inserţie 22
Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu raze X pentru proceduri intervenţionale 62
Îngrăşăminte. Determinarea fineţei de măcinare (procedeu în stare uscată) 10
Carburanţi pentru automobile. Etanol, component de amestec pentru benzină şi etanol (E85), carburant pentru automobile. Determinarea conductivităţii electrice 14
Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda prin microcoulometrie oxidantă 22
Echipament pentru anestezie şi respiraţie. Compatibilitate cu oxigenul 48
Acumulatoare alcaline şi alte acumulatoare cu electrolit non- acid. Elemente şi baterii de acumulatoare cu litiu pentru utilizări portabile 22
Îngrăşăminte. Extracţia calciului total, a magneziului total, a sodiului total şi a sulfului total sub formă de sulfat 10
Prepararea eşantioanelor pentru măsurarea nivelului de mercur din lămpile fluorescente 26
Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan în benzinele fără plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) 14
Dispozitive şi accesorii de umflare pentru articole gonflabile. Partea 1: Compatibilitatea supapelor şi adaptoare pentru supape 16
Produse petroliere. Determinarea conţinutului de sulf, în concentraţie scăzută, din carburanţii pentru automobile. Metodă spectrometrică de fluorescenţă de raze X, dispersivă de energie 20
Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 1: Materiale metalice 54
Aparate electrice pentru uz casnic. Performanţe. Apă utilizată pentru încercări 18
Îngrăşăminte. Determinarea clorurilor în absenţa materialelor organice 12
Îngrăşăminte - Determinarea manganometrică a calciului extras după precipitarea sub formă de oxalat 14
Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii referitoare la unităţile de măsură 60
Informatică medicală. Identificarea medicamentelor. Elemente şi structuri de date pentru identificarea unică şi schimbul de informaţii reglementate referitoare la formele dozelor farmaceutice, modurile de prezentare, căile de administrare şi ambalaje 38
Butelii pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 2: Materiale nemetalice 26
Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă ale aparatelelor electromedicale şi sistemelor ele 36
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii 16
Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre 40
Contoare de gaz. Funcţionalităţi suplimentare 66
Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 4: Catetere cu balon de dilatare 18
Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 3: Catetere pentru vene centrale 12
Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 1: Introducere şi prezentare 20
Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune 58
Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat 50
Gaze petroliere lichefiate. Determinarea reziduului dizolvat. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă, cu injecţie de lichid direct în coloană 28
Aparate independente de încălzire a spaţiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazoşi 112
Influenţa materialelor metalice asupra apei potabile. Banc de încercare dinamic pentru evaluarea emisiilor metalice. Partea 1: Proiectare şi funcţionare 34
Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul 76
Adezivi. Metodă rapidă de măsurare a caracteristicilor emisiilor adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent după aplicare. Partea 2: Determinarea compuşilor organici volatili 16
Adezivi. Metodă rapidă de măsurare a caracteristicilor de emisie a adezivilor cu conţinut scăzut de solvent sau fără solvent după aplicare. Partea 1: Procedură generală 18
Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 44
Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Reguli generale de securitate 84
Fotolii rulante propulsate manual. Cerinţe şi metode de încercare 46
Fotolii rulante acţionate electric, scutere şi alimentatoarele lor. Cerinţe şi metode de încercare 64
Dispozitive de securitate şi control pentru arzătoare cu gaz şi aparate care utilizează combustibili gazoşi. Sistem de control al etanşeităţii pentru robinete de închidere automate 44
Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 1: Nivel 1. Scufundător asistat 18
Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 2: Nivel 2. Scufundător autonom 22
Servicii referitoare la scufundările de agrement. Cerinţe pentru formarea scafandrilor care practică scufundări de agrement. Partea 3: Nivel 3. Ghid de scufundare 18
Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de sodiu, potasiu, calciu, fosfor, cupru şi zinc în carburantul diesel. Metoda prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16
Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1 26
Biciclete. Cerinţe de securitate pentru bicicletele pentru copii mici 48
Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe 30
Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 4: Mercur în polimeri, metale şi electronice prin CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES şi ICP-MS 30
Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 3-1: Metode de încercare. Plumb, mercur, cadmiu, crom total şi brom total prin spectrometrie de fluorescenţă cu raze X 42
Determinarea anumitor substanţe din produsele electrotehnice. Partea 2: Demontare, dezasamblare şi pregătirea mecanică a eşantionului 74
Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid 36
Colectare electronică a taxei. profilul aplicaţiei de interoperabilitate pentru DSRC 74
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF): Specificaţie 52
Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 2: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oţel 96
Asigurarea produselor proiectelor spaţiale. Încercări mecanice ale materialelor metalice 30
Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan şi fier în motorină. Metoda spectrometrică de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16
Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 30
Lianţi hidraulici rutieri. Partea 2: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire normală. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 34
Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 52
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-101: Prescripţii particulare pentru vaporizatoare 6
Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-3: Cerinţe specifice. Marmite 26
Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii 40
Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparataje electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru module LED 30
Pulverizare termică. Sârme, vergele şi corzi flexibile pentru pulverizarea termică cu flacără şi cu arc electric. Clasificare. Condiţii tehnice de livrare 20
Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru aspiratoarele de praf 22
Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate 10
Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate 6
Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Specificaţii de securitate 6
Carburanţi pentru automobile. Determinarea conţinutului de mangan şi fier în benzina fără plumb. Metoda prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) 16
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur 10
Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă 26
Structuri pentru sport şi activităţi recreaţionale. Trasee cu cabluri la înălţime. Partea 1: Cerinţe constructive şi de securitate 38
Structuri pentru sport şi activităţi recreaţionale. Trasee cu cabluri la înălţime. Partea 2: Cerinţe operaţionale 20
Aparate de producere a apei calde menajere, cu acumulare, care utilizează combustibili gazoşi 158
Cerințe de colectare, logistică și tratare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-2: Cerințe de tratare pentru DEEE, care conțin tuburi catodice și ecrane plate 22
Aparate electromedicale. Partea 2-68: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale aparatelor de radioterapie cu raze X asistată de imagistică medicală, destinate pentru a fi utilizate cu acceleratoare de electroni, a 74
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj 8
Geosintetice. Încercarea la tracţiune a benzilor late 20
Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare 74
Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi 84
Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi 50
Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 4: Lămpi, module şi aparate de iluminat cu LED-uri 70
Carburanţi pentru automobile. Determinarea componentelor cu punct de fierbere ridicat, inclusiv esterii metilici ai acizilor graşi din benzină şi etanol (E85), carburant pentru automobile. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă 18
Adezivi pentru sisteme de conducte de materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii 30
Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări 182
Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate 138
Sisteme pentru încercări de diagnostic in vitro. Cerinţe referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei prin autotest în gestionarea diabetului zaharat 58
Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie 74
Siguranţa jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decât trusele pentru experienţe chimice 82
Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionând la tensiuni > 50 V. Specificaţii de securitate 20
Echipament pentru parapantă. Parapante. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru rezistenţa structurii 18
Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 3: Calculatoare de debit 81
Agregate uşoare 52
Adezivi pentru sisteme de conducte de materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii 28
Echipament pentru piscine. Partea 3: Cerinţe de securitate şi metode de încercare suplimentare specifice duzelor de aspirare şi refulare şi echipamentelor acvatice de recreere care funcţionează cu apă/aer 32
Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descărcare. Prescripţii generale şi de securitate 10
Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente UV 22
Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcare şi pentru informaţiile însoţitoare 16
Vehicule rutiere. Interfaţă de comunicare între vehicul şi reţeaua electrică. Partea 2: Cerinţe ale reţelei şi ale protocolului aplicaţiei 354
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură, pentru echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 2: Ţevi pentru echipament 26
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde din cupru, fără sudură, pentru gaze medicale sau vid 22
Maşini de spălat rufe pentru uz casnic. Metode de măsurare a performanţei 220
Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare 78
Bare de oţel inoxidabil pentru echipamente sub presiune 42
Bare din oţel sudabil laminate la cald pentru echipamente sub presiune, cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate 32
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă 60
Echipament pentru anestezie şi respiraţie. Canule orofaringiene 24
Interpretare simultană. Cabine mobile. Cerinţe 18
Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu sunt pentru vehicule). Prescripţii de performanţă 20
Echipament pentru piscine. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare 36
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru foarfeci de tăiat tablă și mașini de ștanțat portabile 18
Cerinţe generale pentru competenţa producătorilor de materiale de referinţă 30
Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii 16
Dispozitive medicale. Simboluri de utilizat pe etichete, în etichetare şi informaţii de furnizat referitor la dispozitivele medicale. Partea 1: Cerinţe generale 40
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 36
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 4: Banchete pentru haltere, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare 12
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 5: Biciclete fixe pentru exerciţii şi echipamente de antrenament pentru partea superioară a corpului, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare 28
Siguranţa jucăriilor.Partea 12: N-Nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile 32
Interpretare simultană. Echipament. Cerinţe 26
Interpretare simultană. Cabine permanente. Cerinţe 18
Articole de puericultură. Metode pentru determinarea eliberării de N-nitrozamine şi substanţe N-nitrozabile din tetine şi suzete de elastomeri sau de cauciuc 44
Îngrăşăminte. Extracţia formelor solubile în apă ale calciului, magneziului, sodiului şi sulfului sub formă de sulfaţi 10
Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot. Metoda de referinţă standardizată: chemiluminiscenţă 56
Emisii de la surse fixe. Demonstrarea echivalenţei unei metode alternative cu o metodă de referinţă 34
Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de monoxid de carbon. Metoda de referinţă standardizată: spectrometrie în infraroşu nedispersiv 48
Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat. Amendament 1: OPC, frână de parcare, ROPS, furtunuri sub presiune, organe de tăiere, recip 10
Aparate electrice de uz casnic și scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-13: Cerințe particulare pentru hote de bucătărie și alte extractoare de fum provenit de la prepararea alimentelor 20
Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conținut și materialul buteliilor și robinetelor. Partea 1: Materiale metalice 12
Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, cerinţe şi marcare 34
Ciment şi var pentru construcţii. Declaraţii de mediu pentru produse. Reguli specifice categoriei de produse în completarea celor din EN 15804 26
Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu gaz natural lichefiat (GNL). Conector de 3,1 MPa 20
Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 4: Metode de încercare pentru alegerea oţelurilor rezistente la fragilizare prin hidrogen 26
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Yersinia enterocolitica patologică 44
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Cronobacter spp. 28
Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparataje electronice alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru module LED 8
Aparataj pentru lămpi. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent alternativ şi/sau în curent continuu pentru lămpi fluorescente 8
Lămpi fluorescente cu inducţie. Specificaţii de securitate 6
Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi 20
Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate 40
Gaz natural şi biometan pentru utilizare în transport şi biometan pentru injectare în reţeaua de gaz natural. Partea 2: Specificaţii ale carburanţilor pentru automobile 28
Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 8
Oţel şi produse din oţel. Locul de prelevare şi pregătirea probelor şi epruvetelor pentru încercări mecanice 28
Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană 70
Maşini de spălat vase electrice de uz comercial. Metode de încercare pentru măsurarea performanţelor 32
Gaze petroliere lichefiate. Determinarea reziduurilor solubile. Metoda prin cromatografie în faza gazoasă la temperatură înaltă 16
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice 42
Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea Vibrio spp. Partea 1: Detectarea speciilor Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae şi Vibrio vulnificus potenţial enteropatogene 42
Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de sulf din carburantul pentru automobile, etanol (E85). Metodă spectrometrică de fluorescenţă de raze X, cu dispersie după lungimea de undă 16
Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian între încăperi 96
Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact între încăperi 52
Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomot aerian împotriva zgomotului exterior 32
Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor pe baza performanţei elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior către exterior 30
Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 18
Hrană pentru animale. Metode de eşantionare şi de analiză. Determinarea conţinutului de cadmiu şi plumb prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit (GF-AAS) după digestie sub presiune 20
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-13: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit transportabile 22
Atmosfere explosive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Condiţii generale şi de încercare 74
Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textile, stratificate şi modulare multistrat pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 72
Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 5: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă C 28
Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 7: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă E 34
Vehicule rutiere. Conector de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) 44
Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Determinarea emisiilor în aerul de interior 60
Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 11: Amestecuri de fibre celulozice şi de poliester (metoda cu acid sulfuric) 8
Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de muncă interioare şi exterioare 24
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva şocurilor electrice 6
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Aparataj de comutaţie şi de comandă 6
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime portabile 26
Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă 118
Informare şi documentare. Managementul arhivistic al documentelor. Partea 1: Concepte şi principii 32
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată fixă sau fără roată liberă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare 18
Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi simulator de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare 22
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii 34
Produse petroliere. Determinarea calităţii de inflamabilitate a carburanţilor pentru motoare diesel. Metoda cetan 28
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie 42
Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă combinate şi integrate. Partea 1: Cerinţe generale 22
Atmosfere explosive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită "e" 10
Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 1: Aparataj de comandă pentru lămpi fluorescente. Metodă de măsurare pentru determinarea puterii totale la intrarea circuitelor de aparataj şi randamentul aparatajului de comandă 8
Piatră aglomerată. Placaje şi produse tăiate la dimensiuni pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 30
Butelii pentru gaz. Filete conice 17E şi 25E pentru racordarea robinetelor la butelii pentru gaz. Partea 1: Specificaţii 16
Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat. Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere 8
Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare. Amendament 1 10
Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină 56
Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general 18
Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi metode de încercare 10
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu masă transportabile 6
Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 3-10: Prescripţii particulare referitoare la maşini pentru debitare abrazivă transportabile 6
Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditate 22
Materiale textile. Determinarea rezistenţei la penetrarea apei. Încercare la presiune hidrostatică 12
Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune. Amendament 1: Anexa G (Cod de încercare la vibraţie - Vibraţii mână - braţ şi vibraţii globale) 14
Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de iluminat 8
Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 % cu azometină-H 18
Îngrăşăminte. Determinarea borului în concentraţii > 10 % prin titrare acidimetrică 16
Îngrăşăminte. Determinarea molibdenului în concentraţii mai mici sau egale cu 10 % prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu 20
Stomatologie. Sudare cu laser şi materiale de adaos 20
Spălătoare de bucătărie. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 30
Pisoare de perete. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 30
Bideuri. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 18
Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 28
Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Cerinţe referitoare la interfaţă 18
Sisteme de salvare. Transportul incubatoarelor. Partea 2: Cerinţe referitoare la sistem 18
Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice 176
Turism şi servicii conexe. Centre spa de relaxare. Cerinţe referitoare la serviciu 26
Gaz natural. Calculul proprietăţilor termodinamice. Partea 2: Proprietăţile fazei unice (gazoasă, lichidă şi fluid dens) pentru domenii extinse de aplicare 66
Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11: Încercări de toxicitate sistemică 40
Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 6: Fonte 28
Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 8: Sudarea fontelor 26
Pulverizare termică. Examinarea în vederea calificării a operatorilor pentru pulverizare termică 26
Sudare. Îmbinări sudate cu arc electric din aluminiu şi aliaje de aluminiu. Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni 26
Ghid pentru aplicarea evaluării conformităţii la cerinţele de accesibilitate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa 66
Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei 20
Incinte de duş. Cerinţe funcţionale şi metode de încercare 40
Căzi de baie pentru scopuri casnice 24
Căzi de duş pentru scopuri casnice 24
Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripţii referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice, pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent altern 4
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea durităţii. Partea 5: Duritatea de identare prin metoda durometrului portabil IRHD 12
Dezvoltare sustenabilă a comunităţilor - Inventar al ghidurilor şi abordărilor existente privind dezvoltarea sustenabilă şi rezilienţa în oraşe 116
Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante "d" 6
Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare "m" 6
Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare 40
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete 8
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-109: Prescripţii particulare pentru aparate de tratare a apei prin radiaţii ultraviolete 6
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare 8
Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale 8
Butelii pentru gaz. Marcare 28
Organe de asamblare. Şuruburi, prezoane şi tije filetate. Lungimi nominale şi lungimi filetate 12
Pulverizare termică. Pretratamentul suprafeţelor pieselor şi componentelor metalice pentru pulverizare termică 14
Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificaţia acoperirii 12
Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificaţia procedurii de pulverizare termică 16
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide 8
Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare 50
Îngrăşăminte. Marcare. Prezentare şi declaraţii 18
Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat 64
Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare 36
Încercări comparative ale produselor pentru consum şi ale serviciilor asociate. Principii generale 12
Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar 50
Turism şi servicii conexe. Talasoterapie. Cerinţe referitoare la serviciu 30
Managementul resurselor umane. Vocabular 20
Managementul resurselor umane. Linii directoare referitoare la guvernanţa factorului uman 20
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu 18
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 12
Produse pentru construcţii . Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Linii directoare referitoare la utilizarea încercărilor de ecotoxicitate aplicate produselor pentru construcţii 34
Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 501: Încercări mecanice. Încercări pentru determinarea proprietăţilor mecanice ale amestecurilor pentru izolaţii şi mantale 6
Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Completare referitoare la eşantionare 58
Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Partea 3: Încercare orizontală de percolare în curent ascendent 56
Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase. Radiaţii emise de produsele pentru construcţii. Evaluarea dozei de radiaţii gamma emise 48
Surse de alimentare de joasă tensiune în comutaţie. Partea 3: Compatibilitate electromagnetică (CEM) 52
Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um egal cu 1,2 kV) pânî la 30 kV (Um egal cu 36 kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um egal cu 1,2 kV) şi 3 kV (Um egal cu 3,6 kV). 6
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur 10
Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 5: Prezentarea datelor referitoare la aparatele de iluminat utilizate pentru iluminatul public 22
Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 14
Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi. Determinarea randamentelor şi a coeficientului de depunere 12
Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii şi a rezoluţiei spaţiale de bază utilizând indicatori de calitate a imaginii cu fire tip duplex 18
Echipament individual de protecţie pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Centuri şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului sau limitare a deplasării 38
Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinţe pentru contact limitat cu produsele chimice 28
Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerinţe pentru contact prelungit cu produsele chimice 26
Contoare de energie termică. Partea 1: Cerinţe generale 36
Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 6
Sisteme de management al relaţiilor de afaceri colaborative. Cerinţe şi cadru de lucru 66
Carburanţi pentru automobile. Carburant diesel B10 pentru automobile. Cerinţe şi metode de încercare 24
Asigurarea produselor proiectelor spațiale. Sudarea materialelor metalice pentru echipamentul de zbor 64
Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 13: Mașini de acţionat elemente de fixare 54
Contoare de energie termică. Partea 2: Cerințe constructive 44
Lumină şi iluminat. Iluminatul spaţiilor destinate practicării sportului 50
Carburanţi pentru automobile. GPL. Cerinţe şi metode de încercare 24
Cereale și produse cerealiere. Determinarea conținutului de impurități în grâu (Triticum aestivum L.), grâu durum (Triticum durum Desf.), secară (Secale cereale L.), triticale (Triticosecale Wittmack spp) și orz pentru hrana animalelor (Hordeum vulga 30
Echipamente de gimnastică. Cerințe generale de securitate și metode de încercare 28
Echipament pentru alpinism și escaladare. Centură complexă. Cerințe de securitate și metode de încercare 20
Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general cu tensiuni de alimentare > 50 V. Cerinţe de performanţă 14
Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate 62
Gaz natural. Calculul proprietăţilor termodinamice. Partea 1: Proprietăţile fazei gazoase pentru aplicaţii în transport şi distribuţie 50
Gaz natural. Determinarea compoziţiei şi incertitudinii asociate prin gazcromatografie. Partea 3: Fidelitate şi eroare de justeţe 18
Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate 18
Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi 8
Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate 8
Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-1: Specificație pentru depoluare. Generalități 32
Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripții particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat înghețată și aparate de fabricat gheață 14
Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripții particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat înghețată și aparate de fabricat gheață 14
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7- 722: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamnte speciale. Alimentarea vehiculelor electrice 38
Organizarea informaţiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informaţiei construcţiei (BIM). Managementul informaţiilor utilizând modelarea informaţiei construcţiei. Partea 1: Concepte şi principii 44
Organizarea informaţiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informaţiei construcţiei (BIM). Managementul informaţiilor utilizând modelarea informaţiei construcţiei. Partea 2: Etapa de livrare a activelor 38
Produse petroliere. Combustibili (clasa F). Specificații pentru combustibili marini 32
Sistem de înlocuire a bateriei vehiculului electric. Partea 2: Prescripţii de securitate 36
Organizaţii educaţionale. Sisteme de management pentru organizaţii educaţionale. Cerinţe şi ghid de utilizare 74
Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 2: Componente nesupuse presiunii interne 30
Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare 34
Servicii ale saloanelor de înfrumusețare. Cerințe și recomandări pentru furnizarea de servicii 32
Securitatea mașinilor. Echipament electric al mașinilor. Partea 1: Cerințe generale 148
Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuție destinate pentru a fi utilizate de persoane obișnuite (DBO) 6
Imperfecțiuni în îmbinările sudate din materiale termoplastice. Clasificare 40
Gaz natural. Zonă amonte. Determinarea conținutului de hidrogen sulfurat prin spectroscopie de absorbție laser 24
Echipamente şi accesorii pentru GPL. Supape de siguranţă ale recipientelor sub presiune pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar 28
Valori limită propuse pentru contaminanții din biometan, pe baza criteriilor de evaluare a sănătății 30
Oțeluri pentru armarea betonului. Oțeluri zincate termic pentru armarea betonului. Partea 2: Produse din oțel zincat termic pentru armarea betonului 14
Instrucţiuni de utilizare a produselor de către consumatori 30
Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Partea 14: Ghid pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și mentenanță 90
Linii directoare privind aplicarea metodelor statistice pentru determinarea proprietăţilor produselor pentru zidărie 56
Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 34
Nanotehnologii. Linii directoare pentru gestionarea și tratarea deșeurilor provenite din fabricarea și prelucrarea nano-obiectelor artificiale 62
Mixturi asfaltice stocabile. Specificaţii de material 18
Robinetărie industrială. Încercări la presiune ale robinetelor metalice 1
Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulaţiei 1
Suporturi textile acoperite cu materiale plastice sau cauciuc. Determinarea rezistenţei la sfâşiere. Partea 1: Metode cu viteză constantă de sfâşiere 1
Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel laminate la cald. Partea 3: Profile 1
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 2
Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012) 64
Încercarea hidrocarburilor petroliere. Determinarea compoziției gazelor petroliere lichefiate. Analiza cromatografică în fază gazoasă în special a 1,3- butadienei cu fracții masice ≤ 0,1 % (m/m) 12
Emulgatori cationici și aditivi chimici pentru bitum și emulsii bituminoase cationice. Cerințe 12
Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 32