Oferta de abonare perioada 01.04.2018 - 31.10.2018

5827.51
Index Name Number of pages Status
SR EN 1228:2001 Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rigidităţii inelare specifice iniţiale 12 Published
SR EN 1120:2001 Sisteme de conducte din materiale plastice. Ţevi şi fitinguri din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la atac chimic din interiorul unei secţiuni în condiţii de deflexie 14 Published
SR EN ISO 13938-2:2002 Materiale textile. Proprietăţi ale rezistenţei la plesnire a materialelor textile. Partea 2: Metoda pneumatică pentru determinarea rezistenţei şi deformării la plesnire 12 Published
SR EN 61000-4-29:2002 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-29: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi fluctuaţii de tensiune la porturi de alimentare în curent continuu 22 Published
SR EN 917:2002 Sisteme de conducte din materiale plastice. Robinete din materiale termoplastice. Metode de încercare a rezistenţei la presiune interioară şi la etanşeitate 12 Published
SR EN 1393:2003 Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea proprietăţilor iniţiale la tracţiune longitudinală 18 Published
SR EN 1394:2003 Sisteme de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea rezistenţei la tracţiune circulară iniţială aparentă 20 Published
SR EN 1802:2003 Butelii de gaz transportabile. Inspecţii şi încercări periodice ale buteliilor de gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură 50 Withdrawn
SR EN 1964-3:2003 Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţii pentru proiectarea şi construcţia buteliilor pentru gaz transportabile şi reîncărcabile, din oţel, fără sudură,cu capacitate apă de la 0,5 l până la 150 l inclusiv. Partea 3: Butelii din oţel inoxidabil 48 Published
SR ENV 737-6:2003 Sistem de distribuire a gazelor medicale. Partea 6: Dimensiuni şi atribuiri ale ştuţurilor pentru unităţile terminale pentru gazele medicale comprimate şi vacuum 18 Withdrawn
SR EN 13726-3:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 3: Rezistenţă la penetrarea apei 10 Published
SR EN ISO 11670:2003 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a parametrilor fasciculului laser. Stabilitatea poziţionării fasciculului 24 Published
SR EN 13726-4:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 4: Conformabilitate 10 Published
SR EN 13726-6:2003 Dispozitive medicale neactive. Metode de încercare pentru pansamentele primare în contact cu plaga. Partea 6: Controlul mirosului 10 Published
SR EN 1277:2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme de conducte de materiale termoplastice îngropate pentru utilizări fără presiune. Metode de încercare a etanşeităţii îmbinărilor cu inel de etanşare elastomeric 14 Published
SR EN ISO 14923:2004 Pulverizare termica. Caracterizarea şi încercările acoperirilor obţinute prin pulverizare termică 22 Published
SR EN ISO 16871:2004 Sisteme de conducte şi de tubulatura de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Metodă pentru expunere directă la intemperii 14 Published
SR EN ISO 15367-1:2004 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 1: Terminologie şi aspecte fundamentale 28 Published
SR EN ISO 17526:2004 Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Durata de viaţă a laserilor 20 Published
SR EN 14045:2004 Ambalaje. Evaluarea dezintegrării materialelor de ambalare în timpul încercărilor utilizate în practică în condiţii definite de formare a compostului 18 Published
SR EN 14208:2004 Butelii pentru gaz transportabile. Specificaţie pentru butoaie sub presiune, sudate, cu capacitate până la 1000 l pentru transportul gazelor. Proiectare şi construcţie 48 Published
SR EN ISO 11146-2:2005 Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 2: Fascicule astigmatice generale 22 Published
SR EN ISO 11146-1:2005 Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare a lăţimii fasciculului laser, unghiul de divergenţă şi factorul de propagare al fasciculului. Partea 1: Fascicule stigmatice şi astigmatice simple 24 Published
SR EN ISO 15367-2:2005 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 2: Senzori Shack-Hartmann 28 Published
SR EN ISO 16106:2006 Ambalaje. Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase. Ambalaje pentru mărfuri periculoase, recipiente mari pentru produse în vrac (RMV) şi ambalaje mari. Ghid pentru aplicarea ISO 9001 36 Published
SR EN 14830:2007 Bazele căminelor de racord şi inspecţie şi ale căminelor de vizitare de materiale termoplastice. Metode de încercare a rezistenţei la flambaj 16 Published
SR EN 15340:2007 Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la forfecare a acoperirilor obţinute prin pulverizare termică 18 Published
SR EN ISO 15403-1:2008 Gaz natural. Gaz natural utilizat drept carburant comprimat pentru vehicule. Partea 1: Desemnarea calităţii 30 Published
SR EN 60601-2-39:2008 Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală 22 Published
SR EN ISO 10524-4:2008 Regulatoare de presiune pentru utilizarea cu gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasă presiune 40 Published
SR EN ISO 9170-2:2008 Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Unităţi terminale pentru sisteme de evacuare de gaze anestezice 32 Published
SR EN ISO 15002:2008 Dispozitive pentru măsurarea debitului pentru racordare la unităţile terminale ale sistemelor de distribuţie a gazelor medicale 30 Published
SR CEN/TR 15310-1:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 1: Îndrumări pentru selectarea şi aplicarea criteriilor de eşantionare, în diferite condiţii 76 Published
SR CEN/TR 15310-2:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 2: Îndrumări pentru tehnicile de eşantionare 66 Published
SR CEN/TR 15310-3:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 3: Îndrumări pentru procedurile pentru sub-eşantionare pe teren 26 Published
SR CEN/TR 15310-4:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 4: Îndrumări pentru procedurile de ambalare, depozitare, conservare, transport şi livrare a eşantioanelor 20 Published
SR CEN/TR 15310-5:2009 Caracterizarea deşeurilor. Eşantionare deşeuri. Partea 5: Îndrumări pentru procesul de elaborare a planului de eşantionare 42 Published
SR EN ISO 13968:2009 Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea flexibilităţii inelare 10 Published
SR ISO 3534-2:2009 Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 2: Statistică aplicată 88 Published
SR ISO 2859-3:2009 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 3: Proceduri de eşantionare skip-lot 32 Published
SR EN ISO 10651-6:2009 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea primară şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu 40 Withdrawn
SR EN ISO 10651-4:2009 Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual 30 Published
SR EN ISO 15011-1:2010 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 1: Determinarea ratei de emisie de fum în timpul sudării cu arc electric şi colectarea fumului pentru analiză 26 Published
SR EN 13954+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă 52 Published
SR EN 13886+A1:2010 Maşini pentru industria alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă 48 Published
SR EN ISO 24534-1:2010 Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificare electronică a înregistrării (ERI) pentru vehicule. Partea 1: Arhitectură 18 Published
SR EN ISO 24534-2:2010 Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Identificarea înregistrării electronice (ERI) pentru vehicule. Partea 2: Prescripţii de funcţionare 24 Published
SR EN 61508-5:2011 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 5: Exemple de metode pentru determinarea nivelurilor de integritate a securităţii 50 Published
SR EN ISO 11771:2011 Calitatea aerului. Determinarea medii temporale a emisiilor masice şi a factorilor de emisie. Abordare generală 32 Published
SR EN 15408:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de sulf (S), de clor (Cl), de fluor (F) şi de brom (Br) 20 Published
SR EN 15443:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de laborator 40 Published
SR EN 15410:2011 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente majore (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) 30 Published
SR EN 15411:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente în urme (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V şi Zn) 28 Published
SR EN 15413:2012 Combustibili solizi prin recuperare. Metode de pregătire a eşantioanelor de încercat din eşantioane de laborator 38 Published
SR EN 15997:2012 Vehicule de teren (ATV- uri - Quaduri). Cerinţe de securitate şi metode de încercare 74 Published
SR EN ISO 11806-2:2012 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate 14 Published
SR EN 13541:2012 Sticlă pentru construcţii. Vitraje de securitate. Încercarea şi clasificarea rezistenţei la presiunea exploziei 14 Published
SR EN ISO 898-2:2012 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel aliat. Partea 2: Piuliţe de clase de calitate specificate. Filete cu pas normal şi filete cu pas fin 28 Published
SR EN 13032-1+A1:2012 Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor 66 Published
SR EN 60601-2-39:2008/A11:2012 Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală 6 Published
SR EN 1865-4:2012 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 4: Scaun pliabil pentru transport 10 Published
SR EN 1467:2012 Piatră naturală. Blocuri brute. Specificaţii 18 Published
SR EN 1468:2012 Piatră naturală. Plăci brute. Specificaţii 18 Published
SR EN 12182:2012 Produse de asistare pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe generale şi metode de încercare 66 Published
SR EN 16029:2012 Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane şi care nu sunt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roţi şi tracţiune pe o roată. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 64 Published
SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare 88 Published
SR EN 1865-5:2012 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 5: Suport pentru brancarde 18 Published
SR EN ISO 10993-12:2012 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Pregătirea eşantioanelor şi materiale de referinţă 28 Published
SR EN 15936:2013 Nămol, biodeşeuri tratate, sol şi deşeuri. Determinarea conţinutului de carbon organic total (COT) prin combustie uscată 26 Published
SR EN ISO 7866:2013 Butelii pentru gaz. Butelii pentru gaz din aliaj de aluminiu, fără sudură, reîncărcabile. Proiectare, construcţie şi încercări 68 Published
SR EN ISO 13088:2013 Butelii pentru gaz. Baterii de butelii cu acetilenă. Condiţii de umplere şi controlul umplerii 22 Published
SR EN ISO 9080:2013 Sisteme de conducte şi de tubulatură de materiale plastice. Determinarea prin extrapolare a rezistenţei hidrostatice pe termen lung a materialelor termoplastice sub formă de ţevi 36 Published
SR EN ISO 14630:2013 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale 24 Published
SR EN 61000-4-4:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune 46 Published
SR EN 40-3-1:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-1: Proiectare şi verificare. Specificaţie pentru sarcina caracteristică 18 Published
SR EN 40-3-2:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-2: Proiectare şi verificare. Verificare prin încercări 18 Published
SR EN 40-3-3:2013 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin calcule 30 Published
SR EN 62623:2013 Calculatoare de birou şi calculatoare portabile. Măsurarea consumului de energie 52 Published
SR EN ISO 80000-1:2013 Mărimi şi unităţi. Partea 1: Generalităţi 48 Published
SR EN ISO 13736:2013 Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Abel cu vas închis 28 Published
SR EN 61010-2-201:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-201: Cerinţe particulare pentru echipamente de comandă 62 Published
SR EN ISO 19932-1:2013 Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 1: Cerinţe de mediu şi de securitate 28 Published
SR EN 62026-7:2013 Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandă-aparate (CDI). Partea 7: CompoNet 204 Published
SR EN 60670-1:2005/A1:2013 Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale 28 Published
SR EN 15682-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico- alcalino-pământoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 1: Definiţie şi descriere 48 Published
SR EN 50288-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică 20 Published
SR EN 474-5+A3:2013 Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice 34 Published
SR EN 50288-6-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectar 18 Published
SR EN 50288-6-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-5-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 18 Published
SR EN 50288-5-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-4-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 18 Published
SR EN 50288-4-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-3-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectar 18 Published
SR EN 50288-3-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN 50288-2-2:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare 20 Published
SR EN 50288-2-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri 18 Published
SR EN ISO 11997-2:2014 Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţei în condiţii de coroziune ciclică. Partea 2: Stropire (ceaţă salină)/uscare/umiditate/radiaţii UV 16 Published
SR EN 10269:2014 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru organe de asamblare utilizate la temperatură ridicată şi/sau scăzută 54 Published
SR EN 60947-5-3:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDDB) 38 Published
SR EN 50569:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale pentru utilizare în comun 34 Published
SR EN 50570:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru uz comercial 48 Published
SR EN 50571:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe pentru utilizare în comun 42 Published
SR EN 10216-1:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă 32 Published
SR EN 10216-2:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată 50 Published
SR EN 10216-3:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină 40 Published
SR EN 10216-4:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută 36 Published
SR EN 10216-5:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil 50 Published
SR EN ISO 10462:2014 Butelii pentru gaz. Butelii de acetilenă. Inspecţie şi întreţinere periodice 26 Published
SR EN 61672-2:2014 Electroacustică. Sonometre. Partea 2: Încercări de evaluare a modelului 46 Published
SR EN ISO 13935-1:2014 Materiale textile. Proprietăţi privind rezistenţa la tracţiune a cusăturilor ţesăturilor şi articolelor textile confecţionate. Partea 1: Determinarea forţei maxime de rupere a cusăturilor prin metoda pe bandă 14 Published
SR EN ISO 13935-2:2014 Materiale textile. Proprietăţi privind rezistenţa la tracţiune a cusăturilor ţesăturilor şi articolelor textile confecţionate. Partea 2: Determinarea forţei maxime de rupere a cusăturilor prin metoda Grab 16 Published
SR EN 14078:2014 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) în distilatele medii. Metoda prin spectrometrie în infraroşu 18 Published
SR EN ISO 5163:2014 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoarele de automobil şi avion. Metoda Motor 36 Published
SR EN ISO 5164:2014 Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor antidetonante ale carburanţilor pentru motoarele de automobile. Metoda Research 32 Published
SR EN 62626-1:2014 Aparataj de joasă tensiune în carcasă. Partea 1: Întreruptoare-separatoare în carcasă, în afara domeniului de aplicare al IEC 60947-3, destinate să asigure secţionarea pe durata activităţilor de reparare şi mentenanţă 16 Published
SR EN 61851-24:2014 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 24: Comunicaţii digitale între staţia de încărcare în curent continuu şi vehiculul electric, pentru controlul încărcării în curent continuu 36 Published
SR EN 61851-23:2014 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 23: Staţie de încărcare în curent continuu pentru vehicule electrice 88 Published
SR EN 81-50:2015 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinări şi încercări. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinări şi încercări ale componentelor ascensoarelor 94 Published
SR EN ISO 16251-1:2015 Acustică. Măsurarea în laborator a îmbunătăţirii izolării la zgomot de impact datorată pardoselilor aplicate pe o machetă de planşeu. Partea 1: Planşeu compact greu 16 Published
SR EN 61534-21:2015 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare destinate montării pe pereţi şi pe tavane 14 Published
SR EN 16487:2015 Acustică. Cod de încercare pentru plafoane suspendate. Absorbţie acustică 22 Published
SR EN 13146-4+A1:2015 Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 4: Efecte produse de încărcări repetate 20 Published
SR EN ISO 11140-1:2015 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale 40 Published
SR EN 60335-2-31:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie şi alte aparate de extragere a fumului rezultat de la prepararea alimentelor 24 Published
SR EN 374-2:2015 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor periculoase. Partea 2: Determinarea rezistenţei la penetrare 12 Replaced
SR EN 13986+A1:2015 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare 76 Published
SR EN 14428:2015 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 46 Published
SR CEN/TR 13201-1:2015 Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat 32 Published
SR EN 60730-2-5:2015 Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme electrice de comandă automată a arzătoarelor 56 Published
SR EN 13310:2015 Spălătoare de bucătărie. cerinţe funcţionale şi metode de încercare 34 Published
SR EN 13407:2015 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări 36 Published
SR EN 14528:2015 Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 24 Published
SR EN 14688:2015 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare 32 Published
SR EN 60335-2-103:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-103: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare porţi, uşi şi ferestre 46 Published
SR EN 60335-2-95:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-95: Prescripţii particulare pentru mecanisme de acţionare a uşilor de garaj cu deschidere verticală, pentru utilizare rezidenţială 30 Published
SR EN 1865-2+A1:2015 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 2: Brancardă motorizată 14 Published
SR EN 1865-3+A1:2015 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 3: Brancardă de mare capacitate 18 Published
SR EN 60335-2-5:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase 24 Published
SR EN 60601-2-10:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru stimulatoare de nervi şi muşchi 26 Published
SR EN 50160:2011/A1:2015 Caracteristici ale tensiunii în reţelele electrice publice de distributie 8 Published
SR EN 14516:2015 Căzi de baie pentru scopuri casnice 28 Published
SR EN 1865-1+A1:2015 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 1: Sisteme generale de brancarde şi echipament pentru transportul pacienţilor 34 Published
SR EN ISO 10931:2006/A1:2015 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Poli(fluorură de viniliden) (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem 6 Published
SR EN 60335-2-6:2015 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare 56 Published
SR EN 62275:2015 Sisteme de poziţionare a cablurilor. Coliere pentru instalaţii electrice 38 Published
SR EN 60601-2-26:2015 Aparate electromedicale. Partea 2-26: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru electroencefalografe 36 Published
SR EN 16263-5:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 5: Cerinţe minime de etichetare şi instrucţiuni de utilizare 16 Published
SR EN 16263-2:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 2: Cerinţe 20 Published
SR EN 61010-031:2016 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansambluri sonde portabile, pentru măsurare şi încercare electrică 92 Published
SR EN 60079-28:2016 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentelor şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică 44 Published
SR EN 12150-1:2016 Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico-calco-sodică, securizată termic. Partea 1: Definiţie şi descriere 36 Replaced
SR EN 556-2:2016 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate "STERIL". Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic 20 Published
SR EN ISO 4254-1:2016 Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale 50 Published
SR EN 15839+A1:2016 Aplicaţii feroviare. Încercări pentru acceptarea caracteristicilor dinamice ale vehiculelor feroviare. Vagoane de marfă. Încercarea siguranţei circulaţiei vagoanelor de marfă supuse la forţe longitudinale de compresiune 28 Published
SR EN 60839-11-2+AC:2016 Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-2: Sisteme electronice de control al accesului. Linii directoare pentru aplicaţii 34 Published
SR EN 14081-1:2016 Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale 50 Replaced
SR EN 60601-2-37:2008/A1:2016 Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate medicale cu ultrasunete de monitorizare şi de diagnostic 28 Published
SR EN 62841-1:2016 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale 188 Published
SR EN ISO 137:2016 Lână. Determinarea diametrului fibrelor. Metoda microscopului cu proiecţie 20 Published
SR EN 60335-2-58:2005/A2:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase pentru utilizare comercială 16 Published
SR EN 13201-2:2016 Iluminat public. Partea 2: Cerinţe de performanţă 24 Published
SR EN 13201-3:2016 Iluminat public. Partea 3: Calculul performanţelor 62 Published
SR EN 13201-4:2016 Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanţelor fotometrice 48 Published
SR EN 13201-5:2016 Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanţă energetică 28 Published
SR EN 60598-2-5:2016 Corpuri de iluminat. Partea 2-5: Condiţii speciale. Proiectoare 16 Published
SR EN 60601-2-25:2016 Aparate electromedicale. Partea 2-25: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru electrocardiografe 108 Published
SR EN 50229:2016 Maşini electrice de spălat şi uscat rufe de uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor 46 Published
SR EN 60335-2-58:2005/A12:2016 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase pentru utilizare comercială 22 Published
SR EN 50288-11-2:2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 11-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri pentru zona de lucru, cabluri 22 Published
SR EN 50288-10-2:2016 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 10-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 500 MHz. Cabluri pentru zona de lucru, cabluri de 24 Published
SR EN ISO 16283-3:2016 Acustică. Măsurarea în situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 3: Izolarea acustică a faţadelor 44 Published
SR EN 12916:2016 Produse petroliere. Determinarea tipurilor de hidrocarburi aromatice în distilatele medii. Metoda cromatografică de înaltă performanţă, cu detector refractometric 20 Replaced
SR EN ISO/IEC 13273-1:2016 Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală internaţională. Partea 1: Eficienţă energetică 24 Published
SR EN ISO/IEC 13273-2:2016 Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie. Terminologie generală internaţională. Partea 2: Surse regenerabile de energie 20 Published
SR EN ISO 11850:2012/A1:2016 Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate 6 Published
SR EN 14527:2016 Căzi de duş pentru scopuri casnice 28 Published
SR ISO/TS 22003:2016 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor 32 Published
SR EN 50200:2016 Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de mici dimensiuni fără protecţie utilizate în circuite de siguranţă 34 Published
SR EN 1918-2:2016 Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 2: Recomandări funcţionale pentru înmagazinare în zăcăminte de petrol şi de gaz 32 Published
SR EN 1918-5:2016 Infrastructură pentru gaze. Înmagazinare subterană a gazului. Partea 5: Recomandări funcţionale pentru instalaţiile de suprafaţă 22 Published
SR EN 50597:2016 Consumul de energie al distribuitoarelor automate pentru comercializarea de produse 26 Published
SR EN 10305-6:2016 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice 26 Published
SR EN 61914:2016 Cleme de cabluri pentru instalaţii electrice 32 Published
SR EN ISO 15614-8:2016 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - placă tubulară 30 Published
SR EN ISO 22854:2016 Produse petroliere lichide. Determinarea tipurilor de hidrocarburi şi a compuşilor oxigenaţi în benzina auto pentru motoare şi în etanol (E85) carburant auto. Metoda prin cromatografie multidimensională în fază gazoasă 26 Published
SR EN 50577:2016 Cabluri electrice. Încercare de rezistenţă la foc a cablurilor electrice fără protecţie (Clasificare P) 30 Published
SR EN 14617-2:2016 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere (tracţiune) 14 Published
SR EN 10213+A1:2016 Piese turnate din oţel utilizate sub presiune 32 Published
SR EN ISO 14122-1:2016 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces şi cerinţe generale de acces 18 Published
SR EN ISO 12863:2011/A1:2016 Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinţei de aprindere a ţigaretelor. Amendament 1 10 Published
SR EN 15701:2016 Materiale plastice. Învelişuri de material termoplastic pentru izolaţii destinate clădirilor şi instalaţiilor industriale. Cerinţe şi metode de încercare 22 Published
SR EN ISO 2719:2016 Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Pensky - Martens cu vas închis 30 Published
SR EN ISO 389-7:2006/A1:2017 Acustică. Zero de referinţă pentru calibrarea echipamentelor audiometrice. Partea 7: Prag de audibilitate de referinţă în condiţii de ascultare în câmp liber şi în câmp difuz. Amendament 1: Prag de audibilitate de referinţă la 20 Hz şi 18 000 Hz în c 8 Published
SR EN ISO 10140-1:2017 Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 1: Reguli de aplicare pentru produse particulare 58 Published
SR EN 16789:2017 Aer înconjurător. Biomonitorizare cu ajutorul plantelor superioare. Metodă de expunere standardizată a tutunului 36 Published
SR EN 15153-1+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Dispozitive externe de avertizare optică şi acustică pentru trenuri. Partea 1: Proiectoare, faruri şi lămpi finale 22 Published
SR EN ISO 15614-7:2017 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 7: Încărcare prin sudare 30 Published
SR EN ISO 3677:2017 Metale de adaos pentru lipire moale şi lipire tare. Notare 8 Published
SR EN 12004-1:2017 Adezivi pentru plăci ceramice. Partea 1: Cerinţe, evaluarea şi verificarea constanţei performanţei, clasificare şi marcare 32 Published
SR EN 15651-1:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru elemente de faţadă 26 Published
SR EN 15651-2:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri pentru vitraje 22 Published
SR EN 15651-3:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare 22 Published
SR EN 15651-4:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale 28 Published
SR EN 60598-2-13:2007/A2:2017 Corpuri de iluminat. Partea 2-13: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat încastrate în sol 8 Published
SR EN 16882:2017 Vehicule rutiere. Securitatea sigiliilor mecanice utilizate pe tahografe. Cerinţe şi proceduri de încercare 32 Published
SR EN 16241+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Regulator de timonerie 22 Published
SR EN ISO 20471:2013/A1:2017 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe. Amendament 1 8 Published
SR EN ISO 374-1:2017 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile chimice 14 Published
SR EN ISO 374-5:2017 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile datorate microorganismelor 12 Published
SR EN ISO 15493:2004/A1:2017 Sisteme de conducte de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică. 8 Published
SR EN 60350-1:2017 Aparate electrice de gătit pentru utilizări casnice. Partea 1: Maşini de gătit, cuptoare, cuptoare cu vapori şi grătare. Metode pentru măsurarea performanţelor 78 Published
SR EN ISO 22870:2017 Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT). Cerinţe referitoare la calitate şi competenţă 18 Published
SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. Amendament 1: OPC, organe de tăiere, furtunuri sub presiune 8 Published
SR EN 15502-2-1+A1:2017 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Standard specific pentru aparatele de tip C şi aparatele de tip B2, B3 şi B5 al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 1 000 kW 110 Published
SR EN ISO 9151:2017 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără 24 Published
SR EN 50598-2:2014/A1:2017 Proiectare ecologică pentru acţionări electrice de putere, demaroare de motoare, electronică de putere şi aplicaţiile acestora de acţionare. Partea 2: Indicatori de eficienţă energetică pentru acţionări electrice de putere şi demaroare de motoare 8 Published
SR EN ISO 12947-2:2017 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a ţesăturilor prin metoda Martindale. Partea 2: Determinarea deteriorării epruvetei 22 Published
SR EN 60079-29-1:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă pentru detectoarele de gaze inflamabile 50 Published
SR EN 13146-10:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 10: Încercare la sarcina de probă pentru rezistenţa la smulgere 12 Published
SR EN 13481-2+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton 22 Published
SR EN 13481-5+A1:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală cu şina la suprafaţă sau înglobată 22 Published
SR EN 14789:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei volumetrice de oxigen. Metodă de referinţă standardizată. Paramagnetism 44 Published
SR EN 14790:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte. Metodă de referinţă standardizată 46 Published
SR EN 14791:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de sulf. Metodă de referinţă standardizată 68 Published
SR EN 15267-4:2017 Calitatea aerului. Certificarea sistemelor automate de măsurare. Partea 4: Criterii de performanţă şi proceduri de încercare pentru sisteme automate de măsurare pentru măsurarea periodică a emisiilor de la surse fixe 60 Published
SR EN ISO 18465:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Determinarea cantitativă a toxinei emetice (cereulida) prin LC-MS/MS 22 Published
SR EN 60947-5-5:2002/A2:2017 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică 20 Published
SR EN 61010-2-101:2017 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-101: Cerinţe particulare pentru echipamente medicale de diagnostic in vitro (DIV) 24 Published
SR EN 15651-4:2017/AC:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale 6 Published
SR EN ISO 18246:2017 Mopede şi motociclete electrice. Cerinţe de securitate pentru conexiunea conductivă la o staţie exterioară de alimentare cu energie electrică 40 Published
SR EN 15651-5:2017 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la clădiri şi trasee pietonale. Partea 5: Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei, marcare şi etichetare 16 Published
SR EN 62052-11:2004/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii generale, încercări şi condiţii de încercare. Partea 11: Echipament pentru măsurare 14 Published
SR EN 62053-11:2004/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 11: Contoare electromecanice pentru energie activă (clase 0,5 , 1 şi 2) 8 Published
SR EN 62053-21:2004/A1:2017 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 21: Contoare statice pentru energie activă (clase 1 şi 2) 8 Published
SR EN 62053-22:2004/A1:2017 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă (clase 0,2 S şi 0,5 S) 8 Published
SR EN 62053-23:2004/A1:2017 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (clase 2 şi 3) 8 Published
SR EN 16450:2017 Aer înconjurător. Sisteme automate de măsurare pentru măsurarea concentraţiei de pulberi în suspensie (PM10; PM2,5) 54 Published
SR EN 16909:2017 Aer înconjurător. Măsurare a carbonului elementar (EC) şi a carbonului organic (OC) colectat pe filtre 54 Published
SR EN 566:2017 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de prindere. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 14 Published
SR EN 16689:2017 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru situaţii de urgenţă 28 Published
SR EN ISO 16654:2002/A1:2017 Microbiologia alimentelor şi a produselor pentru hrana animalelor. Metodă orizontală pentru detecţia Escherichia coli O 157. Amendament 1: Anexa B: Rezultat studii interlaboratoare 10 Published
SR EN 60601-2-33:2011/A12:2017 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical 22 Published
SR EN 50620:2017 Cabluri electrice. Cabluri de încărcare pentru vehicule electrice 38 Published
SR EN 16890:2017 Mobilier pentru copii. Saltele pentru pătuţuri şi coşuri pentru bebeluşi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 30 Published
SR EN 228+A1:2017 Carburanţi pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerinţe şi metode de încercare 26 Published
SR EN 590+A1:2017 Carburanţi pentru automobile. Motorină. Cerinţe şi metode de încercare 22 Published
SR EN 14033-3:2017 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie si întreţinere pentru cale. Partea 3 : Cerinţe generale de securitate 68 Published
SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositorile de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conductor pedestru. Amendament 2: Protectori pentru carcasa organelor de tăiere 10 Published
SR EN ISO 11979-8:2017 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale 14 Published
SR EN 60664-3:2017 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 3: Utilizarea acoperirii, înglobării sau turnării pentru protecţia împotriva poluării 28 Published
SR EN 16931-1:2017 Facturare electronică. Partea 1: Model semantic de date pentru elementele esenţiale ale unei facturi electronice 140 Published
SR EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor şi a amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare 24 Published
SR EN 60312-1:2017 Aspiratoare de praf pentru utilizarea casnică. Partea 1: Aspiratoare de praf. Metode de măsurare a performanţelor 90 Published
SR EN ISO 11290-2:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Listeria monocytogenes şi a Listeria spp. Partea 2: Metodă de numărare 37 Published
SR EN ISO 19020:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia imunoenzimatică a enterotoxinelor stafilococice în produse alimentare 28 Published
SR EN 60034-12:2017 Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit cu o singură turaţie 18 Published
SR EN 50124-1:2017 Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Prescripţii fundamentale. Distanţe de izolare în aer şi distanţe de izolare pe suprafaţă pentru toate echipamentele electrice şi electronice 60 Published
SR EN 50124-2:2017 Aplicaţii feroviare. Coordonarea izolaţiei. Partea 2: Supratensiuni şi protecţiile asociate 18 Published
SR EN 62561-1:2017 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare 30 Published
SR EN 62841-2-10:2017 Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile şi maşini pentru grădină şi gazon. Securitate. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru amestecătoare portabile pentru materiale de construcţii 26 Published
SR EN ISO 15614-1:2017 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 1: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a oţelurilor şi sudarea cu arc electric a nichelului şi aliajelor de n 46 Published
SR EN 15657:2017 Proprietăţi acustice ale elementelor de construcţii şi ale clădirilor. Măsurarea în laborator a zgomotului structural produs de instalaţiile aferente clădirii pentru toate condiţiile de instalare a acestora 34 Published
SR EN 14354:2017 Plăci pe bază de lemn. Acoperiri din lemn furniruit pentru pardoseală 50 Published
SR EN 14988:2017 Scaune înalte pentru copii. Cerinţe şi metode de încercare 54 Published
SR EN ISO 11607-1:2017 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare 42 Published
SR EN ISO 11607-2:2017 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 2: Cerinţe de validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare 22 Published
SR EN ISO 21528-1:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detectarea Enterobacteriaceelor 24 Published
SR EN ISO 21528-2:2017 Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală pentru detecţia şi numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 2: Metodă pentru numărarea coloniilor 22 Published
SR EN ISO 21987:2018 Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate 30 Published
SR EN 61242:2002/A13:2018 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare 6 Published
SR ISO 8559-1:2018 Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 1: Definiţii antropometrice pentru măsurarea corpului 78 Published
SR EN 565:2018 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare 14 Published
SR EN 13911:2018 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului pentru pompieri 22 Published
SR EN ISO 20349-1:2018 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din topitorii 22 Published
SR EN ISO 10156:2018 Butelii pentru gaz. Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea inflamabilităţii şi a capacităţii de oxidare pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robinetelor 34 Published
SR EN 82304-1:2018 Software pentru domeniul sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale pentru securitatea produselor 30 Published
SR EN ISO 13943:2018 Securitate la incendiu. Vocabular 60 Published
SR EN ISO 20349-2:2018 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor din topitorii şi din timpul operaţiilor de sudare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru protecţia împotriva riscurilor din operaţiile de sudare şi procesele 18 Published
SR EN 16798-9:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 9: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire (Modulele M4-1, M4-4, M4-9). Generalităţi 44 Published
SR EN ISO 6710:2018 Recipiente de unică folosinţă pentru prelevarea probelor de sânge venos uman 24 Published
SR EN 15194:2018 Biciclete. Biciclete cu acţionare electrică. Biciclete EPAC 128 Published
SR EN ISO 10848-1:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 1: Document cadru 40 Published
SR EN ISO 10848-2:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 2: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în c 18 Published
SR EN ISO 10848-3:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 3: Aplicarea la elemente de tip B în cazul în c 14 Published
SR EN ISO 10848-4:2018 Acustică. Măsurarea în laborator şi in situ a transmisiei pe căi colaterale a zgomotului aerian, a zgomotelor de impact şi a zgomotului echipamentelor tehnice din clădiri, între camere alăturate. Partea 4: Aplicarea la îmbinările care au cel puţin un 12 Published
SR EN 14157:2018 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la abraziune 20 Published
SR CEN/TR 15193-2:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 2: Explicaţia şi justificarea EN 15193-1, Modul M9 176 Published
SR EN 15193-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, Modul M9 104 Published
SR EN 13368-2:2018 Îngrăşămimte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin cromatografie. Partea 2: Determinarea Fe chelat cu [oo] EDDHA, [oo] EDDHMA şi HBED sau a cantităţii de agenţi de chelare prin cromatografie cu perechi de ioni 28 Published
SR EN 50288-12-1:2018 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 12-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii de la 1 MHz până la 2 000 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clă 20 Published
SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare 52 Published
SR EN ISO 12631:2018 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice 56 Published
SR EN 15316-5:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de stocare aferente instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum (nu de răcire), Modulele M3-7, M8-7 50 Published
SR EN 16798-13:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 13: Modul M4-8. Calculul sistemelor de răcire. Producere 66 Published
SR EN ISO 52022-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 1: Metodă de calcul simplificată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţ 28 Published
SR EN ISO 52022-3:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 3: Metodă de calcul detaliată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie 38 Published
SR EN 16798-15:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 15: Calculul sistemelor de răcire (Modul M4- 7). Stocare 38 Published
SR EN 12440:2018 Piatră naturală. Criterii de denumire 128 Published
SR ISO 12963:2018 Analiză de gaze. Metode de comparare pentru determinarea compoziţiei amestecurilor de gaze pe baza etalonării într-un punct şi în două puncte 32 Published
SR EN ISO 17100:2015/A1:2018 Servicii de traducere. Cerinţe pentru serviciile de traducere. Amendament 1 6 Published
SR CEN/TR 15232-2:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 15232-1:2015. Module M10-4,5,6,7,8,9,10 58 Published
SR CEN/TS 14966:2018 Plăci pe bază de lemn. Metode indicative de încercare pe epruvete de dimensiuni mici pentru anumite proprietăţi mecanice 16 Published
SR EN ISO 787-22:2018 Metode generale de încercare pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 22: Compararea rezistenţei la sângerare a pigmenţilor 10 Published
SR EN ISO 787-1:2018 Metode generale de încercare a pigmenţilor şi materialelor de umplutură. Partea 1: Compararea culorii pigmenţilor 10 Published
SR EN ISO 787-4:2018 Metode generale de analiză pentru pigmenţi şi materiale de umplutură. Partea 4: Determinarea acidităţii sau alcalinităţii extractului apos 10 Published
SR CEN/TS 99001:2018 Asistenţă pentru afaceri. Servicii de asistenţă pentru întreprinderi mici. Terminologie, calitate şi performanţă 38 Published
SR CEN ISO/TR 52022-2:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 2: Explicare şi justificare 56 Published
SR EN 15316-4-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii de ardere (cazane, biomasă), 58 Published
SR EN 60811-202:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 202: Încercări generale. Măsurarea grosimii mantalelor nemetalice 6 Published
SR EN 60811-509:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 509: Încercări mecanice. Încercare de rezistenţă la fisurare a izolaţiilor şi mantalelor (încercare la şoc termic) 8 Published
SR EN 60811-511:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 511: Încercări mecanice. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald a amestecurilor de polietilenă şi de polipropilenă 8 Published
SR EN 60811-401:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 401: Încercări diverse. Metode de îmbătrânire termică. Îmbătrânire în etuva cu aer 6 Published
SR EN 60811-410:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 410: Încercări diverse. Metodă de încercare pentru măsurarea degradării prin oxidare catalitică a cuprului pentru conductoare izolate cu poliolefine 6 Published
SR EN 60811-201:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 201: Încercări generale. Măsurarea grosimii izolaţiei 6 Published
SR EN 60811-508:2012/A1:2018 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald pentru izolaţii şi mantale 8 Published
SR EN ISO 11666:2018 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare 22 Published
SR EN ISO 9017:2018 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la rupere 20 Published
SR EN ISO 13916:2018 Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii 10 Published
SR EN ISO 10675-2:2018 Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu şi aliajele acestuia 16 Published
SR ISO 10957:2018 Informare şi documentare. Număr internaţional standardizat pentru muzică (ISMN) 18 Published
SR EN ISO 20623:2018 Produse petroliere şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor de extremă presiune şi antiuzură ale lubrifianţilor. Metoda cu patru bile (condiţii europene) 24 Published
SR ISO 15511:2018 Informare şi documentare. Identificator internaţional standard pentru biblioteci şi organizaţii asociate (ISIL) 14 Published
SR EN ISO 20108:2018 Interpretare simultană. Calitatea şi transmiterea semnalelor audio şi video. Cerinţe 20 Published
SR EN 50321-1:2018 Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi galoşi electroizolanţi 32 Published
SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare 24 Published
SR EN 50569:2014/A1:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrfugale pentru utilizare în comun 8 Published
SR EN ISO 17836:2018 Pulverizare termică. Determinarea randamentului de depunere în pulverizarea termică 16 Published
SR EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1 20 Published
SR ISO/IEC TS 17021-10:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă 16 Published
SR EN 62561-5:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 5: Prescripţii pentru căminele de vizitare şi dispozitivele de etanşare ale electrozilor de pământ 20 Published
SR EN 62561-4:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 4: Prescripţii pentru dispozitive de fixare a conductoarelor 28 Published
SR EN 50155:2018 Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant 108 Published
SR CEN/TS 16931-3-1:2018 Facturare electronică. Partea 3-1: Metodologie aplicabilă corespondenţelor sintactice ale elementelor esenţiale ale unei facturi electronice 20 Published
SR CEN/TS 16931-2:2018 Facturare electronică. Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu EN 16931-1 14 Published
SR EN 16205+A1:2018 Măsurarea în laborator a zgomotului de paşi pe planşee 22 Published
SR EN 61851-21-1:2018 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice. Partea 21-1: Prescripţii referitoare la compatibilitate electromagnetică privind încărcătoarele de bord pentru vehicule electrice pentru conexiunea conductivă la o alimentare în curent alterna 56 Published
SR CEN/TR 16940:2018 Instalaţii de gaz de uz casnic. Recomandări pentru securitate 22 Published
SR ISO/TR 15403-2:2018 Gaz natural. Gaz natural utilizat drept combustibil comprimat pentru vehicule. Partea 2: Specificarea calităţii 12 Published
SR ISO 1996-2:2018 Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant 62 Published
SR EN 50571:2014/A1:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun 8 Published
SR EN 50570:2014/A1:2018 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri. similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru utilizare în comun 10 Published
SR EN ISO 15296:2018 Echipament pentru sudare cu gaze. Vocabular 16 Published
SR ISO 5053-1:2018 Cărucioare industriale. Vocabular şi clasificare. Partea 1: Tipuri de cărucioare industriale 32 Published
SR EN 10207:2018 Oţeluri pentru recipiente simple sub presiune. Condiţii tehnice de livrare pentru table, benzi şi bare 26 Published
SR ISO/IEC TS 17021-5:2018 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al activelor 10 Published
SR EN 13361:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje 62 Published
SR EN 13362:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale 62 Published
SR EN 13491:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de tuneluri şi de structuri subterane asociate 64 Published
SR EN 13493:2018 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de stocare şi eliminare a deşeurilor solide 62 Published
SR EN 60715:2018 Dimensiuni pentru aparataj de joasă tensiune. Montare standardizată pe şine pentru susţinerea mecanică a aparatajului de comutaţie, aparatajului de comandă şi accesoriilor 32 Published
SR EN IEC 62561-2:2018 Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pământ 40 Published
SR ISO 10315:2018 Ţigarete. Determinarea nicotinei din condensate de fum. Metoda gaz-cromatografică 14 Published
SR ISO 39001:2018 Sisteme de management ale siguranţei traficului rutier (RTS). Cerinţe şi recomandări de bune practici 44 Published
SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management 56 Published
SR EN 50321-1:2018/AC:2018 Lucrări sub tensiune. Încălţăminte pentru protecţie electrică. Încălţăminte şi galoşi electroizolanţi 4 Published
SR EN 60507:2014/AC:2018 Încercări la poluare artificială ale izolatoarelor de înaltă tensiune din ceramică şi sticlă utilizate în reţelele de curent alternativ 6 Published
SR ISO 4866:2018 Vibraţii mecanice şi şocuri. Vibraţii ale structurilor rigide. Linii directoare pentru măsurarea vibraţiilor şi evaluarea efectelor acestora asupra structurilor 40 Published
SR CLC/TS 50594:2018 Uscătoare cu tambur pentru uz comercial. Metode de măsurare a performanţelor 62 Published
SR ISO 91:2018 Ţiţei şi produse conexe. Factorii de corecţie a volumului în funcţie de temperatură şi presiune (tabele de măsurare a ţiţeiului) şi condiţiile de referinţă standard 22 Published
SR ISO/TR 26762:2018 Gaz natural. Zona din amonte. Alocarea gazului şi condensatului 90 Published
SR ISO 36:2018 Cauciuc vulcanizat sau thermoplastic. Determinarea aderenţei la materialele textile 12 Published
SR ISO 132:2018 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la fisurare şi a rezistenţei la propagarea fisurii, prin flexionare (De Mattia) 22 Published
SR ISO 814:2018 Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la metal. Metoda cu două plăci 14 Published
SR EN ISO 15011-4:2018 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 4: Fişe cu date despre fum 32 Published
SR EN ISO 15612:2018 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard 16 Published
SR EN ISO 21904-3:2018 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Cerinţe, încercări şi marcarea echipamentului de filtrare a aerului. Partea 3: Determinarea eficacităţii de captare a dispozitivelor de extragere a fumului de sudare montate pe capete pentru sudare 26 Published
SR EN 12814-4+AC:2018 Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 4: Încercarea la desprindere 20 Published
SR EN ISO 16283-2:2018 Acustică. Măsurarea in situ a izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact 50 Published
SR 13576:2018 Mixturi asfaltice stocabile. Specificaţii de material 18 Published
SR ISO 5208:2015/C91:2018 Robinetărie industrială. Încercări la presiune ale robinetelor metalice 1 Published
SR EN 1793-3:1998/C91:2018 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulaţiei 1 Published
SR EN ISO 4674-1:2017/C91:2018 Suporturi textile acoperite cu materiale plastice sau cauciuc. Determinarea rezistenţei la sfâşiere. Partea 1: Metode cu viteză constantă de sfâşiere 1 Published
SR EN 10163-3:2005/C91:2018 Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel laminate la cald. Partea 3: Profile 1 Published
SR EN 388:2017 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 32 Replaced