product

SR EN 61191-2:2018/AC:2019

Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies
Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies

Status : Valid
product

SR EN IEC 61400-1:2019/AC:2019

Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements
Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements

Status : Valid
product

SR 1957-3:2019

Acustică. Acustică în construcții și în transporturi. Terminologie

Status : Valid
product

SR CEN/TR 16961:2019

Declaration of uncertainties in test reports
Declaration of uncertainties in test reports

Status : Valid
product

SR CEN/TR 15226:2019

Building products - Treatment of acoustics in product technical specifications
Building products - Treatment of acoustics in product technical specifications

Status : Valid
product

SR 1957-4:2019

Acoustics. Music acoustic. Terminology
Prezentul standard stabileşte principalii termeni şi definiţiile acestora folosiţi în acustica muzicală. Acustica muzicală reprezintă un domeniu al acusticii care se ocupă cu studiul legilor de combinare melodică a sunetelor.

Status : Valid
product

SR 1957-2:2019

Acoustics. Psycho-physiological acoustics. Terminology
Prezentul standard stabileşte principalii termeni şi definiţiile acestora folosiţi în acustica psihofiziologică. Acustica psihofiziologică reprezintă un domeniu al acusticii care se ocupă cu aspectele psihologice şi fiziologice ale fenomenelor studiate de acustică.

Status : Valid
product

SR 1957-1:2019

Acoustics. Physical acoustics. Terminology
Prezentul standard stabileşte principalii termeni şi definiţiile acestora folosiţi în acustica fizică. Acustica fizică este acea parte a fizicii care studiază fenomele de producere, propagare și recepție a oscilațiilor sonore în funcție de caracteristicile mecanice ale mediului în care se dezvoltă aceste fenomene.

Status : Valid
product

SR EN 16844+A2:2019

Servicii de medicină estetică. Tratamente medicale, nechirurgicale

Status : Valid