Română  English
Abonament *
15.302,82 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
SR EN ISO 52018-1:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori pentru cerinţe PEC parţiale referitoare la bilanţul termic energetic şi la caracteristicile elementelor de clădire. Partea 1: Prezentare generală a opţiunilor
SR EN ISO 14271:2018
Sudare electrică prin presiune. Încercarea de duritate Vickers (cu sarcini mici şi cu microsarcini) a sudurilor în puncte, în relief şi în linie
SR TR 101 551 V1.1.1:2018
Ghid de îndrumare privind utilizarea criteriilor de atribuire a accesibilităţii adecvate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa
SR EN 15500-1:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Reglare pentru aplicaţii de încălzire, ventilare şi climatizare. Partea 1: Regulator electronic de reglare individuală a unei zone. Module M3-5, M4-5, M5-5
SR CEN ISO/TS 18234-9:2017
Sisteme inteligente de transport. Informaţii privind traficul şi călătoria prin intermediul datelor în format binar ale grupului de experţi protocol transport, generaţia 1 (TPEG1). Partea 9: Eveniment de trafic compact (TPEG1-TEC)
SR CEN/TR 16798-18:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 18: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-17- Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare şi de climatizare (Modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
SR EN 13480-8:2017
Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu
SR ISO 1086:2018
Informare şi documentare. Foile de titlu ale cărţilor
SR CEN/TR 15316-6-3:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 6-3: Explicarea şi justificarea EN 15316-3, Modulele M3-6, M4-6, M8-6
SR EN 16798-5-2:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 5-2: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare (Modulele M5-6, M5 8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metoda 2 - Distribuţie şi producere
SR CEN/TR 15316-6-6:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 6-6: Explicarea şi justificarea EN 15316-4-3. Modulele M3-8-3, M8-8-3
SR CEI/TR 60479-5:2008/C1:2018
Efectele curentului electric asupra omului şi animalelor domestice. Partea 5: Valorile pragurilor de tensiune de atingere pentru efecte fiziologice
SR ISO/TR 26122:2018
Informare şi documentare. Analiza proceselor de activitate pentru documente
SR CEN/TR 16742:2017
Sisteme inteligente de transport. Aspecte privind confidenţialitatea în standardele şi sistemele ITS din Europa
Înregistrările 1 - 14 din 291
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro