Română  English
Abonament *
24.449,41 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
SR EN 62580-1:2017/A11:2018
Echipamente electronice feroviare. Subsisteme feroviare multimedia şi de telematică îmbarcate. Partea 1: Arhitectură generală
SR EN 15232-1:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Partea 1: Impact al automatizării, reglării şi managementului tehnic al clădirii. Module M10-4,5,6,7,8,9,10
SR CEN ISO/TR 52019-2:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de clădire. Partea 2: Explicare şi justificare
SR CEN ISO/TR 52000-2:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 2: Explicarea şi justificarea ISO 52000-1
SR CEN/TR 16798-4:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor - Partea 4: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-3 - pentru clădiri nerezidenţiale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de ventilare şi de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5 4)
SR CEN/TR 12098-8:2017
Echipamente de reglare pentru sisteme de încălzire. Partea 8: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 12098-5:2015. Module M3-5,6,7,8
SR CEN/TR 16946-2:2017
Performanţa energetică a clădirilor. Inspecţia sistemelor de automatizare, control şi management tehnic al clădirilor. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 16946-1:2015. Modul M10-11
SR EN ISO 10077-2:2018
Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie
SR ISO 433:2017
Benzi transportoare. Marcare
SR EN ISO 10211:2017
Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Calcule detaliate
SR EN ISO 52018-1:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori pentru cerinţe PEC parţiale referitoare la bilanţul termic energetic şi la caracteristicile elementelor de clădire. Partea 1: Prezentare generală a opţiunilor
SR EN ISO 14271:2018
Sudare electrică prin presiune. Încercarea de duritate Vickers (cu sarcini mici şi cu microsarcini) a sudurilor în puncte, în relief şi în linie
SR TR 101 551 V1.1.1:2018
Ghid de îndrumare privind utilizarea criteriilor de atribuire a accesibilităţii adecvate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii TIC în Europa
SR CEN/TR 16798-18:2018
Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 18: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-17- Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare şi de climatizare (Modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
Înregistrările 1 - 14 din 291
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro