Română  English
Abonament 17
280,05 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
17.040 Măsurări de lungimi şi unghiulare 1 45,99 lei 
17.220 Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice 4 273,95 lei 
SR CEI 60050-300:2005/A2:2017
Vocabular Electrotehnic Internaţional. Măsurări şi aparate de măsurat electrice şi electronice. Partea 314: Termeni specifici referitori la tipul de aparat
SR EN ISO 1:2017
Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Temperatura standard de referinţă pentru specificaţia proprietăţilor geometrice şi dimensionale
SR CEI 60050-300:2005/A1:2017
Vocabular Electrotehnic Internaţional. Măsurări şi aparate de măsurat electrice şi electronice. Partea 312: Termeni generali referitori la măsurări electrice
SR EN 61557-8:2015
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 8: Dispozitive de control al izolaţiei pentru reţele IT
SR EN 60909-0:2017
Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 0: Calculul curenţilor
Înregistrările 1 - 7 din 7
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro