Română  English
Abonament 03
929,40 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
03.100 Organizarea şi managementul întreprinderii. Sisteme de management 7 346,98 lei 
03.120 Calitate 2 42,05 lei 
03.220 Transport 13 672,43 lei 
SR EN ISO 15189:2013/C91:2016
Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă
SR EN 16494:2015
Aplicaţii feroviare. Cerinţe referitoare la indicatoarele ERTMS în cale
SR EN ISO 14814:2006
Telematică pentru transport rutier şi trafic rutier. Identificarea automată a vehiculelor şi echipamentelor. Terminologie şi arhitectură de referinţă
SR 13572:2016
Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerinţe
SR EN ISO 17264:2010
Sisteme inteligente de transport. Identificare automată a vehiculelor şi echipamentelor. Interfeţe
SR EN 45510-6-9:2004
Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-9: Echipamente auxiliare pentru turbine. Sisteme de răcire cu apă
SR EN 45510-4-9:2003
Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-9: Echipamente auxiliare pentru cazane. Suflător de funingine
SR ISO 10002:2015
Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor
SR EN 45510-6-8:2004
Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-8: Echipamente auxiliare pentru turbine. Instalaţii de ridicat
SR EN ISO 13141:2016
Colectare electronică a taxei. Comunicaţii pentru creşterea gradului de localizare a sistemelor autonome
SR CEN ISO/TS 18234-3:2016
Sisteme inteligente de transport. Informaţii privind traficul şi călătoria prin intermediul datelor în format binar ale grupului de experţi protocol transport, generaţia 1 (TPEG1). Partea 3: Informaţii privind serviciile şi reţeaua (TPEG1-SNI)
Înregistrările 1 - 14 din 25
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro