Română  English
Abonament 33
202,92 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
33.020 Telecomunicaţii în general 2 126,63 lei 
33.070 Servicii mobile 1 23,71 lei 
33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC) 2 70,47 lei 
33.120 Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii 1 10,94 lei 
SR EN 50290-2-21:2002/A1:2008/AC:2016
Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii
SR EN 50384:2004
Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii staţiilor radio de bază şi staţiilor terminale fixe pentru sisteme de telecomunicaţii fără fir cu restricţiile de bază sau cu nivelurile de referinţă referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă (110 MHz - 40 GHz). Expunere profesională
SR EN 61000-4-13:2003/A1:2010
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-13: Tehnici de încercare şi de măsurare. Încercări de imunitate de joasă frecvenţă, pentru armonici şi interarmonici, inclusiv semnale transmise prin reţea, la portul de alimentare cu tensiune alternativă
SR EN 300 086-1 V1.4.1:2014
Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu un conector RF intern sau extern destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare
[Înlocuit] SR EN 300 220-1 V2.4.1:2014
Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate utilizării în banda de frecvenţe de la 25 MHz până la 1000 MHz cu un nivel de putere până la 500 mW. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de încercare
SR EN 61000-4-13:2003
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-13: Tehnici de încercare şi de măsurare. Încercări de imunitate de joasă frecvenţă, pentru armonici şi interarmonici, inclusiv semnale transmise prin reţea, la portul de alimentare cu tensiune alternativă
Înregistrările 1 - 10 din 10
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro