Română  English
Abonament 17
237,32 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
17.040 Măsurări de lungimi şi unghiulare 1 46,77 lei 
17.140 Acustică şi măsurări acustice 3 122,82 lei 
17.220 Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice 2 59,48 lei 
17.240 Măsurări de radiaţii 1 42,01 lei 
SR EN 60704-2-14:2013/A11:2015
Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru frigidere, dulapuri frigorifice pentru stocarea alimentelor congelate şi congelatoare
SR EN 50384:2004
Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii staţiilor radio de bază şi staţiilor terminale fixe pentru sisteme de telecomunicaţii fără fir cu restricţiile de bază sau cu nivelurile de referinţă referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă (110 MHz - 40 GHz). Expunere profesională
SR EN 61340-4-5:2005
Electrostatică. Partea 4-5: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii specifice. Metode de caracterizare a protecţiei electrostatice a încălţămintei şi pardoselii în raport cu o persoană
SR EN ISO 10703:2016
Calitatea apei. Determinarea activităţii volumice a radionuclizilor. Metoda prin spectrometrie de raze gama de înaltă rezoluţie
SR EN 13036-4:2012
Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenţei unei suprafeţe: încercarea cu pendul
SR EN ISO 3095:2014
Acustică. Aplicaţii feroviare. Măsurarea zgomotului emis de vehicule care circulă pe şine
SR EN ISO 13473-1:2004
Caracterizarea texturii îmbrăcăminţii unei structuri rutiere prin relevee de profil. Partea 1: Determinarea adâncimii medii a texturii
Înregistrările 1 - 11 din 11
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro