Română  English
Abonament 13
1.970,90 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
13.030 Deşeuri 1 37,61 lei 
13.040 Calitatea aerului 14 832,21 lei 
13.060 Calitatea apei 18 734,23 lei 
13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor 1 80,54 lei 
13.120 Securitatea în locuinţe 1 10,94 lei 
13.220 Protecţia contra incendiilor 11 349,63 lei 
13.280 Protecţia contra radiaţiilor 1 28,45 lei 
13.340 Echipament de protecţie individuală 6 177,43 lei 
SR ISO 17492:2015/C1:2015
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii în cursul expunerii simultane la flacără şi la o sursă de căldură radiantă
SR EN 14212:2012/AC:2014
Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf prin fluorescenţă în ultraviolet
SR 10903-2:2016
Măsuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în construcţii
SR EN ISO 17249:2014/AC:2014
Încălţăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanţ
SR 13450-1:2016
Mijloace tehnice şi procedee pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Autospeciale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Partea 1: Clasificare, definiţii, terminologie, condiţii tehnice generale
SR EN 60332-1-1:2005/A1:2016
Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-1: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Aparatură de încercare
Înregistrările 1 - 14 din 61
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro