Română  English
Abonament 03
151,54 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
03.100 Organizarea şi managementul întreprinderii 4 157,41 lei 
03.120 Calitate 1 0,01 lei 
03.240 Servicii poştale 1 15,69 lei 
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015/C92:2016
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe
SR EN 13724:2013/AC:2016
Servicii poştale. Ferestre de introducere ale cutiilor de scrisori şi ale intrărilor de corespondenţă private. Prescripţii şi metode de încercare
SR CEN/TR 16862:2016
Coordonatorul sudării materialelor plastice. Sarcini, responsabilităţi, cunoştinţe, abilităţi şi competenţă
SR EN ISO 22300:2014
Securitate societală. Terminologie
SR ISO 21504:2016
Managementul proiectelor, programelor şi portofoliilor. Linii directoare pentru managementul portofoliilor
SR EN 13067:2013
Personal pentru sudarea materialelor plastice. Examinarea sudorilor în vederea calificării. Îmbinări sudate din materiale termoplastice
Înregistrările 1 - 9 din 9
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro