Română  English
Abonament *
10.206,69 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
SR EN ISO 6975:2005/C91:2015
Gaz natural. Analiza extinsă. Metoda gaz-cromatografică
SR 5264:1995/C91:2016
Combustibili minerali solizi. Cărbuni. Determinarea umidităţii
SR EN 12627:2003/C91:2016
Robinetărie industrială. Capete pentru sudură pentru robinete de oţel
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015/C92:2016
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe
[Înlocuit] SR EN 60335-2-14:2007/A11:2012/AC:2016
Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie
SR ISO 17492:2015/C1:2015
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii în cursul expunerii simultane la flacără şi la o sursă de căldură radiantă
SR EN 60079-14:2014/AC:2016
Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, alegerea şi construcţia instalaţiilor electrice
SR EN 12814-8:2003/AC:2004
Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 8: Cerinţe
SR EN 50290-2-21:2002/A1:2008/AC:2016
Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii
SR EN 14212:2012/AC:2014
Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf prin fluorescenţă în ultraviolet
SR EN 12814-1:2001/AC:2004
Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 1: Încercarea la îndoire
SR EN 1074-2:2001/A1:2004
Robinetărie pentru alimentare cu apă. Cerinţe pentru aptitudinea de utilizare şi încercările de verificare corespunzătoare. Partea 2: Robinete de închidere
SR EN 50536:2011/A1:2013
Protecţia împotriva trăsnetului. Sisteme de avertizare de furtună
SR 10000-10:2004/A91:2016
Principiile şi metodologia standardizării. Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca standarde române
Înregistrările 1 - 14 din 330
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro