Română  English
Abonament *
10.206,69 lei
Domeniu/Standard Denumire Nr.Std Preț de la
SR EN ISO 6975:2005/C91:2015
Gaz natural. Analiza extinsă. Metoda gaz-cromatografică
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015/C92:2016
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe
SR 5264:1995/C91:2016
Combustibili minerali solizi. Cărbuni. Determinarea umidităţii
SR EN 12627:2003/C91:2016
Robinetărie industrială. Capete pentru sudură pentru robinete de oţel
SR ISO 17492:2015/C1:2015
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii în cursul expunerii simultane la flacără şi la o sursă de căldură radiantă
SR EN 50290-2-21:2002/A1:2008/AC:2016
Cabluri de comunicaţii. Partea 2-21: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Amestecuri de PVC pentru izolaţii
SR EN 14212:2012/AC:2014
Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf prin fluorescenţă în ultraviolet
SR EN 12814-8:2003/AC:2004
Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 8: Cerinţe
SR EN 1074-2:2001/A1:2004
Robinetărie pentru alimentare cu apă. Cerinţe pentru aptitudinea de utilizare şi încercările de verificare corespunzătoare. Partea 2: Robinete de închidere
SR EN 13724:2013/AC:2016
Servicii poştale. Ferestre de introducere ale cutiilor de scrisori şi ale intrărilor de corespondenţă private. Prescripţii şi metode de încercare
SR 10000-4:2012/A91:2015
Principiile şi metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române
SR 10903-2:2016
Măsuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în construcţii
[Înlocuit] SR EN 13100-1:2001
Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 1: Examinare vizuală
SR EN 12354-5:2009/AC:2011
Acustica construcţiilor. Calculul performanţei acustice a clădirilor pornind de la performanţa elementelor. Partea 5: Nivelurile de zgomot datorate instalaţiilor şi echipamentelor de serviciu
Înregistrările 1 - 14 din 330
Prețurile afișate sunt fără TVA. Pentru mai multe detalii trimiteți un email la vanzari@asro.ro